Download  Print this page

Advertisement

Drukken op toetsen
(SOUND)
(SOURCE)
Draai de VOL regelaar om
het volume te regelen.
Druk op
(SOURCE)
(MODE)
(ATT)
(OFF)*
3
(SOUND)
(DSPL)
22
(ATT)
(MODE)
(DSPL)
(OFF)
Actie
De bron wijzigen
(Radio/CD/MD*
1
/AUX*
Aan
Van bediening veranderen
(Radioband/CD-apparaat*
MD-apparaat*
1
)
Het geluid dempen
Afspelen of radio-ontvangst
stoppen/het apparaat
uitschakelen
De geluidsinstellingen
aanpassen
Het display-item wijzigen
(Druk 2 seconden op de
toets om het display-item te
rollen)
De regelaar draaien
Draaien en loslaten:
– Tracks overslaan.
Als u tracks wilt blijven overslaan, draait u
de regelaar één keer. Vervolgens draait u
binnen 1 seconde de regelaar nogmaals en
2
)/
houdt u deze vast.
– Automatisch afstemmen op zenders.
Draaien, vasthouden en loslaten:
– Snel vooruit/terug naar een track gaan.
1
/
– Handmatig zenders zoeken.
Regelaar indrukken en draaien
Regelaar indrukken en draaien:
– Voorkeurzenders ontvangen.
– Discs wijzigen tijdens het afspelen van
CD's (MD's)*
– Albums wijzigen*
*1 Alleen als het bijbehorende optionele apparaat is
aangesloten.
*2 Alleen beschikbaar als een optioneel draagbaar
apparaat van Sony is aangesloten op de AUX IN
aansluiting van het apparaat. Als u tegelijkertijd
een draagbaar apparaat van Sony en CD/MD-
apparaten hebt aangesloten, kunt u de AUX IN
keuzeschakelaar gebruiken.
*3 Als het contactslot van de auto geen ACC
(accessory) positie heeft, houdt u (OFF) ingedrukt
totdat het display verdwijnt.
*4 Alleen beschikbaar bij het afspelen van een MP3-
bestand.
SEEK/AMS
regelaar
PRESET/DISC
regelaar
1
.
4
.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-M8800

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: