Download  Print this page

Opgeslagen Zenders Ontvangen; Alleen De Gewenste Zenders Opslaan - Sony CDX-M8800 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Opgeslagen zenders
ontvangen
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de
radio te selecteren.
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) om de
band te selecteren.
3
Druk op de cijfertoets ((1) tot en met
(6)) waaronder de gewenste zender is
opgeslagen.
Tip
Druk op M of m om de zenders te ontvangen in de
volgorde waarin deze in het geheugen zijn
opgeslagen (Preset Search functie).
Als u niet kunt afstemmen op een
voorkeurzender
Druk op < of , om de zender te
zoeken (automatisch afstemmen).
Het zoeken stopt zodra een zender wordt
ontvangen. Herhaal de handeling tot de
gewenste zender wordt ontvangen.
Tips
• Als automatisch afstemmen te vaak wordt
onderbroken, schakelt u de lokale zoekfunctie in om
het zoeken te beperken tot zenders met sterkere
signalen. Zie "Instellingen voor geluid en display
wijzigen" op pagina 25 voor meer informatie.
• Als u de frequentie weet van de zender waarnaar u
wilt luisteren, houdt u < of , ingedrukt tot de
frequentie ongeveer is bereikt en drukt u
herhaaldelijk op < of , om nauwkeurig af te
stemmen op de gewenste frequentie (handmatig
afstemmen).
Bij slechte stereo-FM-ontvangst
De mono-ontvangststand selecteren
Zie "Instellingen voor geluid en display
wijzigen" op pagina 25 voor meer informatie.
Het geluid verbetert, maar wordt mono ("ST"
verdwijnt uit het display).
Tip
Stel DSO in op "OFF" als FM-uitzendingen moeilijk
hoorbaar zijn (pagina 27).
16
Alleen de gewenste zenders
opslaan
U kunt de gewenste zenders handmatig opslaan
onder een cijfertoets.
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de
radio te selecteren.
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) om de
band te selecteren.
3
Druk op < of , om af te stemmen op
de zender die u wilt opslaan.
4
Druk 2 seconden op de gewenste
cijfers ((1) tot en met (6)) tot het
voorinstelnummer wordt
weergegeven.
Opmerking
Als u een andere zender opslaat onder dezelfde
cijfertoets, wordt de eerder opgeslagen zender gewist.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-M8800

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: