Download  Print this page

Aanvullende Informatie; Onderhoud - Sony CDX-M8800 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Als de beveiligingscode is ingesteld
Als het apparaat in een andere auto wordt
geplaatst of wanneer de accu is losgekoppeld,
verschijnt het venster Check Code als het
apparaat wordt ingeschakeld. Voer de opgeslagen
4-cijferige code in met M/m/, en druk op
(ENTER).
Het venster Code Input
OK: terug naar het display met de klok.
NG: "Code Error" wordt weergegeven.
Voer de juiste code in met M/m/,.
Beveiligingscode annuleren
Herhaal stap 1 tot en met 4 van
"Beveiligingscode instellen" (het venster Code
Del verschijnt). Voer de opgeslagen code in met
M/m/, en druk op (ENTER).
Het venster Code Del
OK: "Complete" wordt weergegeven en u keert
terug naar het normale display.
NG: "Code Error" wordt weergegeven.
Voer de juiste code in met M/m/,.
Opmerking
De beveiligingscode kan pas worden gewijzigd als u
de opgeslagen code hebt gewist.
Tip
Als er geen code is ingesteld, verschijnt het venster
Code Del niet.
30

Aanvullende informatie

Onderhoud

Zekeringen vervangen
Vervang een zekering altijd door een identiek
exemplaar. Als de zekering doorbrandt, moet u
de voedingsaansluiting controleren en de
zekering vervangen. Brandt de zekering
vervolgens nogmaals door, dan kan er sprake zijn
van een defect in het apparaat. Raadpleeg in dat
geval de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.
Waarschuwing
Gebruik nooit een zekering die zwaarder is dan
de standaardzekering van het apparaat omdat dit
hierdoor kan worden beschadigd.
Zekering
(10 A)

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-M8800

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: