Download  Print this page

Een Disc Zoeken Op Naam; List-up; Radio; Zenders Automatisch Opslaan - Sony CDX-M8800 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Een disc zoeken op naam

— List-up (als u een CD-apparaat met CD
TEXT/CUSTOM FILE functie of een MD-
apparaat aansluit)
U kunt deze functie gebruiken voor discs
waaraan eigen namen zijn toegewezen*
2
CD TEXT discs*
.
*1 Een disc zoeken aan de hand van de eigen naam:
als u een naam toewijst aan een CD (pagina 14) of
MD.
*2 Discs zoeken aan de hand van CD TEXT
informatie: als u een CD TEXT disc afspeelt op een
CD-apparaat met CD TEXT functie.
1
Druk tijdens het afspelen op (LIST).
De naam die aan de huidige disc is
toegewezen, wordt in het display
weergegeven.
2
Druk herhaaldelijk op M of m tot u de
gewenste disc vindt.
3
Druk op (ENTER) om de disc af te
spelen.
Opmerking
Bepaalde letters kunnen niet worden weergegeven
(met uitzondering van de letters die door Disc Memo
worden opgeslagen).

Radio

Er kunnen maximaal 6 zenders per band (FM1,
FM2, FM3, MW en LW) worden opgeslagen.
Opgelet
1
of voor
Als u afstemt op zenders tijdens het rijden, moet
u Best Tuning Memory gebruiken om ongevallen
te vermijden.

Zenders automatisch opslaan

— Best Tuning Memory (BTM)

Met deze functie selecteert het apparaat de
zenders met de sterkste signalen in de gekozen
golfband en slaat deze op in volgorde van
frequentie.
1
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om de
radio te selecteren.
2
Druk herhaaldelijk op (MODE) om de
band te selecteren.
3
Druk op (MENU) en herhaaldelijk op M
of m tot "BTM" wordt weergegeven.
4
Druk op (ENTER).
Het apparaat slaat de zenders in de volgorde
van frequentie op onder de cijfertoetsen.
Er weerklinkt een pieptoon wanneer de
instelling is opgeslagen.
Opmerkingen
• Als er slechts enkele zenders kunnen worden
ontvangen wegens zwakke signalen, behouden een
aantal cijfertoetsen de vorige instellingen.
• Wanneer een nummer in het display wordt
weergegeven, worden zenders opgeslagen vanaf de
zender die momenteel wordt weergegeven.
15

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-M8800

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: