Download  Print this page

Klok Automatisch Instellen; Ct (kloktijd); Overige Functies; De Bedieningssatelliet Gebruiken - Sony CDX-M8800 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

Klok automatisch instellen

— CT (kloktijd)

Met de CT-gegevens van de RDS-uitzending
wordt de klok automatisch ingesteld.
1
Druk tijdens radio-ontvangst op
(MENU) en herhaaldelijk op M of m tot
"CT-off" wordt weergegeven.
2
Druk herhaaldelijk op , tot "CT-on"
wordt weergegeven.
De klok wordt ingesteld.
3
Druk op (ENTER) om terug te keren
naar de normale weergave.
Als u de CT-functie wilt annuleren, selecteert u
"CT-off" in stap 2.
Opmerkingen
• Het is mogelijk dat de CT-functie niet werkt, ook al
wordt er wel een RDS-zender ontvangen.
• Er kan een verschil bestaan tussen de tijd van de
CT-functie en de werkelijke tijd.

Overige functies

U kunt het apparaat (en optionele CD/MD-
apparaten) ook bedienen met een
bedieningssatelliet (optioneel).
De bedieningssatelliet
gebruiken
Bevestig eerst het juiste label afhankelijk van de
manier waarop u de bedieningssatelliet wilt
monteren.
De bedieningssatelliet werkt met toetsen en/of
draairegelaars.
S O U N D
M O D E
D S P L
vervolg op volgende pagina t
D S P L
M O D E
S O U N D
21

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-M8800

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: