Download  Print this page

Extra Audio-apparaten Aansluiten - Sony CDX-M8800 Operating Instructions Manual

Fm/mw/lw compact disc player.
Hide thumbs

Advertisement

De Auto Image stand selecteren
In de Auto Image stand worden de
displaybeelden van één of van alle
displaystanden automatisch opeenvolgend (om
de 10 seconden) weergegeven. Dit gebeurt als
volgt:
• A.IMG-All — de displaybeelden in alle
displaystanden herhaaldelijk in willekeurige
volgorde weergeven.
• A.IMG-SA — de displaybeelden van de
Spectrum analyzer stand herhaaldelijk
opeenvolgend weergeven.
• A.IMG-Movie — de displaybeelden van de
Movie stand herhaaldelijk opeenvolgend
weergeven.
1
Druk op (SOURCE) om de gewenste
bron te selecteren.
2
Druk op (MENU).
3
Druk herhaaldelijk op M of m tot
"A.IMG" wordt weergegeven.
4
Druk herhaaldelijk op < of , om de
gewenste instelling te selecteren.
5
Druk op (ENTER).
Als u de Auto Image stand wilt annuleren,
selecteert u "A.IMG-off".
Tips
• Als u in de Auto Image stand op (IMAGE) op het
apparaat drukt, wordt het displaybeeld gewijzigd.
Enkele seconden nadat u (IMAGE) op het apparaat
hebt losgelaten, keert het apparaat terug naar de
vorige Auto Image instelling.
• Als u de Info stand instelt op "off", worden er geen
display-items weergegeven (pagina 25).
28
Extra audio-apparaten
aansluiten
De AUX IN aansluiting (externe audio-ingang)
van dit apparaat fungeert ook als BUS AUDIO
IN aansluiting (audio-ingang).
Sluit optionele draagbare Sony-apparaten aan om
het geluid te beluisteren via de autoluidsprekers.
Opmerking
Als u een optioneel Sony CD/MD-apparaat aansluit,
kunt u geen draagbare apparaten aansluiten en wordt
u "AUX" niet in het display weergegeven als bron.
Als u tegelijkertijd een draagbaar apparaat van Sony
en CD/MD-apparaten hebt aangesloten, kunt u de
AUX IN keuzeschakelaar gebruiken.
Extra apparaten selecteren
Druk herhaaldelijk op (SOURCE) om
"AUX" te selecteren.
Het volume aanpassen
U kunt het volume voor alle aangesloten
apparaten regelen.
1
Druk op (MENU).
2
Druk herhaaldelijk op M of m om "AUX
Level" te selecteren.
3
Druk op (ENTER).
4
Druk herhaaldelijk op M of m om het
gewenste volume te selecteren.
Het volume is in stappen van 1 dB regelbaar
van –6 dB tot +6 dB.
5
Druk op (ENTER).

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony CDX-M8800

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: