Download  Print this page

De Luisterpositie Kiezen; De Luisterpositie Instellen - Sony XDP-210EQ Operating Instructions Manual

Digital equalizer preamplifier.
Hide thumbs

Advertisement

De luisterpositie kiezen

— Geluidsregeling
U kunt de tijd instellen waarin het geluid uit
de luidsprekers de luisteraars bereikt.
Het toestel kan een natuurlijk geluidsveld
simuleren, zodat u overal in de auto het gevoel
hebt midden in het geluidsveld te zitten.
1
2
3
1
Druk even op (SOUND) tot "POS"
verschijnt.
POS
SUR EQ
2
Draai/druk op (+) of (–) om de
gewenste luisterpositie te kiezen.
De luisterposities verschijnen in de
bovenstaande volgorde.
Na drie seconden keert het uitleesvenster terug
naar de normale weergavestand.
NL
Tip
Om de luisterpositie verder af te stellen, drukt u gedurende
2 seconden op (SOUND) binnen de 3 seconden na stap 2
hierboven. Ga dan naar stap 4 tot 8 van "De luisterpositie
instellen".
6
Midden van het
Uitleesvenster
geluidsveld
Normale
ALL
instelling
(1 + 2 + 3)
FRONT
Voor (1 + 2)
FRONT R
Rechts voor (2)
Links voor
FRONT L
(1)
REAR
Achter (3)
All

De luisterpositie instellen

— Geluidsafstelling
Opmerking
Bij het instellen van de luisterpositie moet u de balans- en
faderregelaar in de middenpositie zetten.
1
Druk gedurende twee seconden op
(SOUND).
2
Druk herhaaldelijk op (SOUND) tot "POS"
verschijnt.
3
Draai/druk herhaaldelijk op (+) of (–)
tot de gewenste luisterpositie verschijnt.
POS
Tuning
All
SUR EQ
4
Druk op (4) (n).
POS
All
L
SUR EQ
5
Draai/druk op (+) of (–) om het midden
van het geluidsveld naar links of naar
rechts te verschuiven. Stel dan het
midden van het geluidsveld in.
(+): Midden verschuift naar R (rechts).
(–): Midden verschuift naar L (links).
6
Druk op (4) (n).
POS
All
R
SUR EQ
7
Draai/druk op (+) of (–) om het midden
van het geluidsveld naar voren of naar
achteren te verschuiven.
(+): Midden verschuift naar F (voor).
(–): Midden verschuift naar R (achter).
8
Druk gedurende 2 seconden op
(SOUND).
Wanneer de luisterpositie is ingesteld,
verschijnt de normale weergavestand.
R
F

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony XDP-210EQ

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: