Download  Print this page

Komma Igång; Använda Förförstärkaren - Sony XDP-210EQ Operating Instructions Manual

Digital equalizer preamplifier.
Hide thumbs

Advertisement

Komma igång
Använda förförstärkaren
Du kan styra förstärkaren med en Sony
huvudenhet.
Vissa huvudenheter har (+)/(–)-knappar
(volym), medan andra har en ring.
Dessa instruktioner visar följande:
Vrid/tryck på (+) eller (–).
Observera
Det kan finnas skillnader mellan visningsexemplen i denna
handbok och huvudenheten.
Att observera vid användning
•Förförstärkaren har ett digitalt system för
volymkontroll. Vrid inte ned volymen på
huvudenheten alltför mycket, eftersom detta
kan försämra ljudkvaliteten.
•När du ansluter förförstärkaren till
huvudenheten kommer loudness-funktionen
inte att fungera.
•Ljudet blir orent i vissa situationer (t ex när
BAS, TRE eller EQ vrids upp alltför mycket).
•Du kan inte använda två enheter samtidigt.
Angående driftlägen
Denna förförstärkare har tre olika driftlägen.
Läget för ljudkontroll
Välj inställningsobjektet eller justera det delvis.
•EQ (grafisk equalizer): Välj equalizer-kurva.
•POS (avlyssningsposition): Välj
avlyssningsposition.
•SUB (subwoofer): Ställ in subwoofer-
volymen.
Förutom BAS, TRE, BAL och FAD kan läget
för ljudkontroll ställa in VOL. Mer
information om detta finns i handboken till
huvudenheten.
Läget för ljudinställning
Ställ in det inställningsobjekt du valt i läget för
ljudkontroll exakt.
•EQ (grafisk equalizer): Inställning och
registrering av equalizer-kurva.
•POS (avlyssningsposition): Ställ in
avlyssningspositionen.
•CNW (övergångsnätverk): Ställ in
gränsfrekvensen.
Läget för namnredigering
EQ (grafisk equalizer): Namnge equalizer-
kurvan.
S
3

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony XDP-210EQ

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: