Download  Print this page

Het Niveau Van De Subwoofer(s) Regelen; De Kantelfrequentie Instellen - Sony XDP-210EQ Operating Instructions Manual

Digital equalizer preamplifier.
Hide thumbs

Advertisement

Het niveau van de
subwoofer(s) regelen
— Geluidsregeling
U kunt het subwooferniveau los van de
luidsprekers regelen.
1
Druk op (SOURCE) om een bron te
kiezen (radio, tape, CD of MD enz.).
2
Druk herhaaldelijk op (SOUND) tot "SUB"
verschijnt.
SUB
1
SUR EQ
3
Draai/druk op (+) of (–) om het niveau
te regelen.
Na drie seconden keert het uitleesvenster
terug naar de normale weergavestand.
Tip
Om de kantelfrequentie van de subwoofer(s) af te stellen,
drukt u gedurende 2 seconden op (SOUND) binnen de 3
seconden na stap 3. Ga dan naar stap 3 tot 4 van "De
kantelfrequentie instellen".
0
De kantelfrequentie
instellen
— Scheidingsnetwerk (CNW)
— Geluidsafstelling
Om optimaal in te spelen op de
karakteristieken van de aangesloten
luidsprekers of subwoofer(s), kunt u de
ongewenste hoge-, midden- en
lagefrequentiesignalen die naar de
luidsprekers of subwoofer(s) worden gestuurd
regelen. Door de kantelfrequentie (zie
onderstaande grafiek) in te stellen, produceren
de luidsprekers alleen de meest geschikte
frequenties, wat resulteert in een helderder
klankbeeld.
Laagdoorlaatfilter (Subwoofer)
Kantelfrequentie
50
62
78 99 125 157
Hoogdoorlaatfilter (voor, achter)
Kantelfrequentie
78
1
Druk gedurende 2 seconden op
(SOUND).
2
Druk herhaaldelijk op (SOUND) tot
"CNW" verschijnt.
CNW
Cut off
SUB125Hz
SUR EQ
Lees verder op de volgende bladzijde n
Frequentie (Hz)
99 125 157 198
Frequentie (Hz)
NL
7

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony XDP-210EQ

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: