Download  Print this page

Aanvullende Informatie; Voorzorgsmaatregelen - Sony XDP-210EQ Operating Instructions Manual

Digital equalizer preamplifier.
Hide thumbs

Advertisement

Aanvullende
Informatie

Voorzorgsmaatregelen

•Als uw auto lange tijd in de zon geparkeerd
stond waardoor de temperatuur in de auto
hoog is opgelopen, moet u het toestel laten
afkoelen alvorens het aan te schakelen.
•Als het toestel niet aanschakelt, moet u eerst
alle aansluitingen controleren. Als alles in
orde is, moet u de zekering controleren.
•Zet het volume voor alle veiligheid niet te
hard, zodat u nog geluiden buiten de auto
kunt horen.
•Als u dit toestel aansluit op de XDP-U50D,
werkt het niet.
Met alle vragen en problemen in verband met
dit toestel die niet aan bod komen in deze
handleiding kunt u steeds terecht bij uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Zekeringen vervangen
Als de zekering doorbrandt, moet u de
voedingsaansluiting controleren en de
zekering vervangen. Als de zekering na het
vervangen opnieuw doorbrandt, kan er een
intern defect zijn. Raadpleeg in dat geval uw
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Waarschuwing
Vervang de zekering altijd door een exemplaar
met dezelfde amperage zoals die vermeld staat
op de zekeringsbehuizing. Gebruik nooit een
zekering met een hogere amperage omdat het
apparaat daardoor defect zou kunnen raken.
Zekering
(5 A)
NL
9

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony XDP-210EQ

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: