Download  Print this page

Dsp; Välja Den Lagrade Equalizer-kurva; Ställa In Och Justera Equalizer-kurvan - Sony XDP-210EQ Operating Instructions Manual

Digital equalizer preamplifier.
Hide thumbs

Advertisement

DSP

Välja den lagrade
equalizer-kurvan
— Läget för ljudkontroll
Du kan välja den lagrade equalizer-kurvan
(MEMORY1 till MEMORY9) eller en ojusterad
kurva (FLAT).
1
Tryck på (SOURCE) för att välja källa
(radio, kassettband, CD- eller MD-skiva,
osv).
2
Tryck på (SOUND) flera gånger tills "EQ"
visas.
EQ
1 MEMORY1
SUR EQ
3
Välj den lagrade equalizer-kurvan genom
S
att vrida/trycka på (+) eller (–).
Efter tre sekunder återgår teckenfönstret till
normalt uppspelningsläge.
Tips
Om du vill göra fler inställningar för equalizer-kurvan
trycker du på (SOUND) i två sekunder inom tre sekunder
efter att du gjorde steg 3 ovan. Gör sedan steg 4 till 8 i
"Ställa in och justera equalizer-kurvan".
4
Ställa in och justera
equalizer-kurvan
— Läget för ljudinställning
Du kan justera de 21 bandfrekvenserna för att
göra en equalizer-kurva, och lagra upp till nio
kurvor.
Framsidan (18 band):
30 Hz, 45 Hz, 62 Hz, 90 Hz, 130 Hz, 190 Hz,
270 Hz, 400 Hz, 580 Hz, 840 Hz, 1,2 kHz,
1,7 kHz, 2,5 kHz, 3,6 kHz, 5,2 kHz, 7,5 kHz,
11 kHz, 16 kHz
Baksidan (3 band):
90 Hz, 840 Hz, 7,5 kHz
1
Tryck på (SOURCE) för att välja källa
(radio, kassettband, CD- eller MD-skiva,
osv).
2
Tryck på (SOUND) i två sekunder.
3
Tryck på (SOUND) flera gånger tills "EQ"
visas.
EQ
Tuning
1 MEMORY1
SUR EQ
4
Välj equalizer-kurva genom att vrida/
trycka på (+) eller (–).
5
Justera equalizer-kurvan.
1 Välj önskad frekvens genom att
trycka på (4) (n).
F30 n F45 n .........n F16k n
R90 n R840 n R7.5k
EQ
1
MEMORY1
F 3‚ +12
SUR EQ
Om du trycker på (1) (N) visas
frekvenserna i omvänd ordning.
2 Justera nivån genom att vrida/trycka
på (+) eller (–).
Observera
Om du ställer in nivån för högt blir ljudet
förvrängt. Sänk i så fall nivån tills ljudet blir
normalt igen.
3 Justera equalizer-kurvan genom att
upprepa steg 1 och 2.

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony XDP-210EQ

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: