Download  Print this page

Lyssna På Varje Programkälla Med Dess Registrerade Equalizer-kurva; Registrera En Equalizer-kurva På Varje Skiva - Sony XDP-210EQ Operating Instructions Manual

Digital equalizer preamplifier.
Hide thumbs

Advertisement

3
Justera gränsfrekvensen.
1 Välj utgång genom att trycka på (1)
(N) eller (4) (n).
SUB (subwoofer) ˜ F (främre)
˜ R (Bakre)
CNW
SUR EQ
2 Välj önskad gränsfrekvens genom att
vrida/trycka på (+).
Subwoofer :
50 Hz n 62 Hz n 78 Hz n 99 Hz n 125 Hz
n 157 Hz
Främre, bakre:
Flat n 78 Hz n 99 Hz n 125 Hz n 157 Hz
n 198 Hz
CNW
SUR EQ
Om du vrider/trycker på (–) visas
gränsfrekvensen i omvänd ordning.
3 Välj gränsfrekvens genom att
upprepa steg 1 och 2 ovan.
S
4
Tryck på (SOUND) i två sekunder.
När inställningen av gränsfrekvensen är
genomförd återgår teckenfönstret till
normalt uppspelningsläge.
Tips
Du justerar subwoofer-nivån genom att välja "SUB";
tryck på (1) (N) eller (3) (n) efter steg 3 ovan. Justera
sedan nivån genom att vrida/trycka på (+) eller (–). När
du är färdig med att justera subwoofer-nivån trycker du på
(SOUND) i två sekunder.
Lyssna på varje
programkälla med dess
registrerade equalizer-
kurva
— källjudsminne
Du kan lyssna på samma källa (CD, MD,
TAPE, FM och AM) med samma equalizer-
kurva och ljudegenskaper (bas, diskant och
subwoofer-nivå) varje gång, även efter att du
bytt programkälla eller slagit på och av
förförstärkaren igen.
8
Cut off
F
Flat
Cut off
F
125Hz
Registrera en equalizer-
kurva på varje skiva
— Skivljudminne (DSM)
(CD-/MD-växlare eller CD-/MD-spelare med
programminnesfunktion)
När du väl en gång har registrerat önskad
equalizer-kurva och ljudegenskaperna (bas,
diskant och subwoofer-nivå) på skivorna, kan
du använda samma equalizer-kurva varje
gång du spelar upp dem. Du kan registrera
maximalt 200 skivor.
1
Spela upp önskad skiva.
2
Välj equalizer-kurva och justera
ljudegenskaperna.
3
Tryck på (SHIFT), och tryck sedan på (3)
(PLAY MODE) flera gånger tills "DSM
SET" visas.
CD1
SCHUBERT
DSM set
SUR EQ
4
Tryck hastigt på (5) (ENTER).
DSM
+Enter+
SUR EQ
När DSM-inställningen är färdig återgår
teckenfönstret till normalt
uppspelningsläge.
Ändra den lagrade equalizer-
kurvan
Spela upp den skiva vars equalizer-kurva du
vill ändra, och följ anvisningarna i "Ställa in
och justera equalizer-kurvan".
Radera den lagrade equalizer-
kurvan
1
Tryck på (SHIFT), och tryck sedan på (3)
(PLAY MODE) flera gånger tills "DSM
SET" visas.
2
Tryck på (5) (ENTER) i två sekunder.
DSM
+Delete+
SUR EQ

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony XDP-210EQ

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: