Download  Print this page

Een Equalizercurve Benoemen - Sony XDP-210EQ Operating Instructions Manual

Digital equalizer preamplifier.
Hide thumbs

Advertisement

6
Druk op (5) (ENTER).
ENT
Number?
1 MEMORY1
SUR EQ
7
Draai/druk op (+) of (–) om het cijfer te
kiezen dat u in het geheugen wilt
opslaan.
8
Druk op (5) (ENTER).
EQ
+Enter+
SUR EQ
9
Druk gedurende 2 seconden op (SOUND)
om terug te keren naar normale
weergave.
Druk na stap 7 gedurende 2 seconden op
(SOUND) om de instelling van de
equalizercurve te annuleren.
Tip
U kunt de equalizercurve benoemen door na stap 5
hierboven gedurende 2 seconden op (LIST) te drukken. Ga
dan naar stap 2 tot 7 van "Een equalizercurve benoemen".
Opmerking
Als de naam van de equalizercurve knippert in het
uitleesvenster, wordt de equalizercurve niet opgeslagen.
Herhaal de bovenstaande stappen 6 tot 9 om de
equalizercurve opnieuw op te slaan.
Een equalizercurve
benoemen
— Benoeming
U kunt elke equalizercurve een
gepersonaliseerde naam geven. Die naam kan
maximum uit acht tekens bestaan.
1
Druk gedurende 2 seconden op
(SOUND).
2
Kies een equalizercurve en druk
gedurende 2 seconden op (LIST).
3
Voer de tekens in
1 Draai/druk op (+) om de gewenste
tekens te kiezen.
(A n B n C n .... Z n 0 n 1 n 2 n
... 9 n + n – n * n / n \ n > n <
n . n _)
EQ
Name
1 MEMORY1
SUR EQ
Draai/druk op (–) en de tekens
verschijnen in omgekeerde volgorde.
Als u een blanco spatie tussen tekens
wilt zetten, kies dan "_" (onderstreping).
2 Druk op (4) (n) wanneer u het
gewenste teken hebt gevonden.
De knipperende cursor gaat naar het
volgende teken.
EQ
Name
1 CEMORY1
SUR EQ
Als u op (1) (N) drukt, gaat de
knipperende cursor naar links.
3 Herhaal stappen 1 en 2 om de
volledige naam in te voeren.
4
Druk gedurende 2 seconden op (LIST).
5
Druk op (5) (ENTER).
6
Draai/druk op (+) of (–) om het cijfer te
kiezen dat u in het geheugen wilt
opslaan.
7
Druk op (5) (ENTER).
EQ
+Enter+
SUR EQ
8
Druk gedurende 2 seconden op (SOUND)
om terug te keren naar normale
weergave.
Tip
Voer "_" (onderstreping) in voor elk teken om een naam te
wissen/corrigeren.
Opmerking
Als de naam van de equalizercurve knippert in het
uitleesvenster, wordt de equalizercurve niet opgeslagen.
Herhaal de bovenstaande stappen 5 tot 7 om de
equalizercurve opnieuw op te slaan.
NL
5

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Related Manuals for Sony XDP-210EQ

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: