Download  Print this page

Samsung KINO KIT VG-SWD1000 User Manual page 26

Wireless pc mirroring adapter
Hide thumbs

Advertisement

Ноутбуктің және бейнежазба ойнатқыштың жұмысына және
бейнежазбаның сапасына қарай КИНO KIT (Теледидармен компьютердi
байланыстыратын сымсыз адаптер)* дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
• Ноутбуктегі аудио және видео драйверді әрқашан ең
соңғы нұсқасына дейін жаңартыңыз. Ноутбуктің драйвер
параметрлерін теңшеуге қатысты ақпаратты ноутбуктің
пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.
• Құралды қызу көзінің қасына немесе ылғалды жерге немесе
күн сәулесі тура түсетін жерге қоймаңыз. Құрал сынып қалуы
немесе өрт шығуы мүмкін.
• Суды немесе тазалағыш затты құралға тура шашпаңыз. Өрт
немесе электр қатері пайда болуы, құралдың сыртына зақым
келуі немесе жапсырмасы алынып қалуы мүмкін.
• Келесінің ешбірін құрал үшін қолданбаңыз: химиялық заттарды
(мысалы, балауыз, бензол, сұйылтқыш, шыбын-шіркейге қарсы
құралдар, ауа кондиционері, майлағыш) немесе құрамында
алкоголь, еріткіші бар немесе заттың бетіне жағылатын кез
келген жуғыш затты пайдаланбаңыз. Құралдың сыртына зақым
келуі немесе жапсырмасы алынып қалуы мүмкін.
• VG-SWD1000 құралын өзіңіз бөлшектемеңіз, жөндемеңіз
немесе өзгертпеңіз. Құралға зақым келсе немесе сынып қалса
пайдаланбаңыз.
• Samsung Electronics түпнұсқа VG-SWD1000 құралын ғана
пайдаланыңыз.
• Нақты құрал жинағының құрамы пайдаланушы нұсқаулығында
көрсетілгеннен басқа болуы мүмкін. Жинақтың құрамы
құралдың жұмысын, сенімділігін арттыру немесе функциясын
жақсарту үшін алдын ала ескертусіз өзгертіледі.
Казақ-26
[VG-SWD1000-CIS-IB]Rev1.2L04.indb 26
Өнімнің сипаттамалары
Үлгі атауы
байланыстыратын сымсыз адаптер немесе КИНО KIT)
Видео шығысы
Бейнежазбаның
VG-SWD1000
ажыратымдылығы
спецификациялары
Сымсыз байланыс
Сымсыз байланыс
50сек / 800мс немесе төмендеу (сымсыз
уақыты / Жауап
байланыс күйіне қарай көбеюі мүмкін)
беру уақыты
Жалпы сипаттамалар
температурасының
Ұсыныс
Samsung Electronics осы мәлімдеме арқылы, осы өнмнің 1999/5/EC
ережесінің маңызды талаптары мен басқа да тиісті шарттарына сай
келетінін мәлімдейді.
Ресми Сәйкестік декларациясын осы пайдаланушы нұсқаулығынан
табуға болады.
Бұл құрылғы тек үй ішінде ғана қолдануға болады.
Бұл құрылғыны барлық ЕО елдерінде қолдануға болады.
* Теледидармен компьютердi байланыстыратын функциясы / КИНО TV
/ КИНО KIT бір технологияны пайдаланады, бірақ атаулары аймаққа
байланысты әр түрлі болуы мүмкін.
VG-SWD1000 (Теледидармен компьютердi
HDMI медиа таратылымы
1080p (1920 x 1080)
2,4ГГц/5ГГц 802.11a/b/g/n Wi-Fi
Қуат кірісі
5В/0,4A
Өлшемі
80 (Ұ) x 25 (Е) x 10 (Б) мм
Салмағы
26г
Жұмыс
+10°C ~ +40°C
ауқымы
2015-04-08 오후 1:39:42

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Samsung KINO KIT VG-SWD1000

  Related Manuals for Samsung KINO KIT VG-SWD1000