Download  Print this page

Початкові Налаштування - Samsung KINO KIT VG-SWD1000 User Manual

Wireless pc mirroring adapter
Hide thumbs

Advertisement

[VG-SWD1000-CIS-IB]Rev1.2L04.indb 17
• Запуск режиму налаштування
1. Утримуючи кнопку на задній панелі VG-SWD1000, під'єднайте кабель
живлення USB. Засвітиться червоний світлодіодний індикатор.
2. Натисніть і утримуйте кнопку, поки миготить червоний світлодіодний індикатор.
3. Як тільки запуститься режим налаштування, почне блимати червоний
світлодіодний індикатор, і на пристрої VG-SWD1000 з'явиться SSID
«VG-SWD1000».
• Встановлення бездротового з'єднання між VG-SWD1000 і комп'ютером
1. Коли пристрій VG-SWD1000 перейде в режим налаштування, увімкніть
мережу Wi-Fi на комп'ютері, тоді пошукайте і виберіть «VG-SWD1000».
2. Введіть ключ у поле для ключа безпеки, який можна знайти на наклейці на
пристрої VG-SWD1000, і встановіть бездротове з'єднання з комп'ютером.
На пристрої VG-SWD1000 засвітиться червоний світлодіодний індикатор.
3. Відкрийте веб-браузер на комп'ютері. Автоматично відобразиться
вікно налаштування пристрою VG-SWD1000. Якщо вікно не з'явиться
автоматично, в адресному рядку веб-браузера введіть «192.168.49.1».
4. Щоб налаштувати параметри, використовуйте вікно налаштувань.
Докладнішу інформацію шукайте в довідці.
5. Налаштувавши потрібні параметри, натисніть піктограму перезапуску
або під'єднайте живлення. Пристрій VG-SWD1000 перезавантажиться
з новими налаштуваннями.
Початкові налаштування
Якщо пристрій не працює належним чином або налаштування
неправильні, натисніть і утримуйте кнопку щонайменше протягом
семи секунд, коли блимає синій світлодіодний індикатор. На пристрої
VG-SWD1000 буде відновлено заводські налаштування. Синій
світлодіодний індикатор почне швидко блимати.
Українська-17
2015-04-08 오후 1:39:41

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Samsung KINO KIT VG-SWD1000

  Related Manuals for Samsung KINO KIT VG-SWD1000