Download  Print this page

Samsung KINO KIT VG-SWD1000 User Manual page 24

Wireless pc mirroring adapter
Hide thumbs

Advertisement

Казақ-24
[VG-SWD1000-CIS-IB]Rev1.2L04.indb 24
• Параметрлер режимін бастау үшін
1. VG-SWD1000 құралының артқы жағындағы түймешікті басып ұстап
тұрып, USB қуат сымын жалғаңыз. Қызыл LED шамы жанады.
2. Түймешікті қызыл LED индикаторы жыпылықтағанша басыңыз.
3. Параметрлер режимі басталған кезде қызыл LED шам
жыпылықтайды және VG-SWD1000 құралы SSID "VG-SWD1000"
шығарады.
• VG-SWD1000 және ноутбуктің арасында сымсыз байланыс
орнату үшін
1. VG-SWD1000 параметрлер режиміне кіргеннен кейін ноутбуктен Wi-
Fi-ды қосып, "VG-SWD1000" параметрін іздеп, таңдаңыз.
2. Ноутбукпен сымсыз байланыс орнату үшін VG-SWD1000 құралының
жапсырмасындағы кілтті қауіпсіздік кілті алаңына толтырыңыз. VG-
SWD1000 құралының қызыл LED шамы жанады.
3. Ноутбуктен веб шолғышты ашыңыз. VG-SWD1000 параметрлер
терезесі автоматты түрде көрінеді. Терезе автоматты түрде көрінбесе,
веб шолғыштың мекенжайына "192.168.49.1" деп жазыңыз.
4. Параметрлерді реттеу үшін параметрлер терезесін пайдаланыңыз.
Толық ақпаратты анықтамалықтан қараңыз.
5. Қажетті параметрлерді теңшегеннен кейін қайта бастау белгісін
шертіңіз немесе тоққа қосыңыз. VG-SWD1000 құралы жаңа
параметрлермен қайта қосылады.
Бастапқы параметрлер
Егер құрал дұрыс жұмыс істемесе немесе параметрлері дұрыс болмаса,
көк LED шамы жыпылықтаған кезде түймешікті кемінде жеті секунд
басып ұстап тұрыңыз. VG-SWD1000 құралының зауыттық параметрлері
орнайды. Көк LED шамы тезірек жыпылықтайды.
2015-04-08 오후 1:39:42

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Samsung KINO KIT VG-SWD1000

  Related Manuals for Samsung KINO KIT VG-SWD1000