Table of Contents
 • Magyar

  • Bevezető
  • Rendeltetésszerű Használat
  • A Csomag Tartalma
  • A Csomagolás Ártalmatlanítása
  • A Készülék Leírása
  • Műszaki Adatok
  • Biztonsági Utasítások
  • Első Használat
  • Keverőtál Dagasztókéssel, Szeletelőkéssel Vagy Elegyítő Tárcsával
  • Összeszerelés
  • Keverőtál Aprítóval
  • Mixer
  • A Dagasztókés Használata
  • MűköDés
  • A Szeletelőkéssel Történő Munka
  • Munkavégzés Az Elegyítő Tárcsával
  • Az Aprítóval Történő Munka
  • A Mixer Használata
  • Tisztítás És Ápolás
  • Tárolás
  • Hibaelhárítás
  • A Készülék Ártalmatlanítása
  • EK Megfelelőségi Nyilatkozatra Vonatkozó Tudnivaló
  • Gyártja
  • Garancia
  • Szerviz
  • Receptek
 • Slovenščina

  • Predvidena Uporaba
  • Uvod
  • Odstranitev Embalaže Med Odpadke
  • Vsebina Kompleta
  • Opis Naprave
  • Tehnični Podatki
  • Varnostni Napotki
  • Pred Prvo Uporabo
  • Posoda Za Mešanje Z Gnetilko, Rezilom Ali Ploščo Za Stepanje
  • Sestava
  • Posoda Za Mešanje S Pretočnim Sekljalnikom
  • Mešalni Nastavek
  • Uporaba
  • Uporaba Gnetilke
  • Uporaba Rezila
  • Uporaba Plošče Za Stepanje
  • Uporaba Pretočnega Sekljalnika
  • Uporaba Mešalnega Nastavka
  • ČIščenje in Vzdrževanje
  • Shranjevanje
  • Odprava Napak
  • Odstranitev Naprave Med Odpadke
  • Opombe O ES-Izjavi O Skladnosti
  • Proizvajalec
  • Servis
  • Garancijski List
  • Recepti
   • Premaz S Tunino
   • Marmorni Kola
 • Čeština

  • Použití V Souladu S UrčeníM
  • Úvod
  • Likvidace Obalového Materiálu
  • Rozsah Dodávky
  • Popis Přístroje
  • Technické Údaje
  • Bezpečnostní Pokyny
  • První Uvedení Do Provozu
  • Míchací Mísa S HnětacíM Nožem, ŘezacíM Nožem Nebo EmulgačníM Kotoučem
  • Sestavení
  • Míchací Mísa S KrájecíM, KrouhacíM Nebo StrouhacíM Kotoučem
  • MIXér
  • Provoz
  • Práce S HnětacíM Nožem
  • Práce S ŘezacíM Nožem
  • Práce S EmulgačníM Kotoučem
  • Práce S KrájecíM, KrouhacíM a StrouhacíM Kotoučem
  • Práce S MIXérem
  • ČIštění a Údržba
  • Uložení
  • Odstranění Závad
  • Dovozce
  • Likvidace Přístroje
  • Upozornění K Prohlášení O Shodě es
  • Servis
  • Záruka
  • Recepty
 • Slovenčina

  • Používanie V Súlade S UrčeníM
  • Úvod
  • Rozsah Dodávky
  • Zneškodnenie Obalových Materiálov
  • Popis Prístroja
  • Technické Údaje
  • Bezpečnostné Upozornenia
  • Prvé Uvedenie Do Prevádzky
  • Miešacia Misa S Hákom Na Miesenie, SekacíM Nožom Alebo EmulgačnýM Kotúčom
  • Zostavenie
  • Miešacia Misa S Kontinuálnym Krájačom
  • Mixovací Nadstavec
  • Prevádzka
  • Práca S Hákom Na Miesenie
  • Práca so SekacíM Nožom
  • Práca S EmulgačnýM Kotúčom
  • Práca S Kontinuálnym Krájačom
  • Práca S MixovacíM Nadstavcom
  • Čistenie a Údržba
  • Uskladnenie
  • Odstraňovanie Porúch
  • Dovozca
  • Likvidácia Zariadenia
  • Pokyny K es Vyhláseniu O Zhode
  • Servis
  • Záruka
  • Recepty
 • Deutsch

  • Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Einleitung
  • Entsorgung der Verpackung
  • Lieferumfang
  • Gerätebeschreibung
  • Technische Daten
  • Sicherheitshinweise
  • Erste Inbetriebnahme
  • De at Ch
  • Rührschüssel mit Knetmesser, Schneidmesser oder Emulgierscheibe
  • Zusammenbau
  • Rührschüssel mit Durchlaufschnitzler
  • Mixaufsatz
  • Arbeiten mit dem Knetmesser
  • Betrieb
  • Arbeiten mit dem Schneidmesser
  • Arbeiten mit der Emulgierscheibe
  • Arbeiten mit dem Durchlaufschnitzler
  • Arbeiten mit dem Mixaufsatz
  • Reinigen und Pflegen
  • Aufbewahren
  • Fehlerbehebung
  • Gerät Entsorgen
  • Hinweise zur EG-Konformitätserklärung
  • Importeur
  • Garantie
  • Service
  • Rezepte

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4

Quick Links

FOOD PROCESSOR SKM 500 B1
FOOD PROCESSOR
Operating instructions
KUHINJSKI APARAT
Navodila za uporabo
KUCHYNSKÝ ROBOT
Návod na obsluhu
IAN 273032
KONYHAI ROBOTGÉP
Használati utasítás
KUCHYŇSKÝ ROBOT
Návod k obsluze
KÜCHENMASCHINE
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SKM 500 B1

 • Page 1 FOOD PROCESSOR SKM 500 B1 FOOD PROCESSOR KONYHAI ROBOTGÉP Operating instructions Használati utasítás KUHINJSKI APARAT KUCHYŇSKÝ ROBOT Navodila za uporabo Návod k obsluze KUCHYNSKÝ ROBOT KÜCHENMASCHINE Návod na obsluhu Bedienungsanleitung IAN 273032...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját. Pred branjem odprite stran s slikami in se nato seznanite z vsemi funkcijami naprave. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje.
 • Page 4: Table Of Contents

  Recipes ............24 SKM 500 B1...
 • Page 5: Introduction

  Claims of any kind for damage resulting from unintended use, improper repairs, unauthorised modification or the use of unauthorised spare parts will not be accepted. The user is the sole bearer of the risk. SKM 500 B1...
 • Page 6: Scope Of Delivery

  NOTE ► If possible, keep the original packaging of the appliance during the warranty period so that it can be properly packed for returning in the event of a warranty claim. SKM 500 B1...
 • Page 7: Appliance Description

  Dough scraper Cutting knife guard Technical details Mains voltage 220 - 240 V ~ , 50 Hz Rated power 500 W Protection class All of the parts of this appliance that come into contact with food are food-safe. SKM 500 B1...
 • Page 8: Safety Instructions

  To avoid risks, arrange for defective plugs and/or power cords to ► be replaced immediately by qualified technicians or our Custom- er Service Department. Never submerge the appliance in water or other liquids. SKM 500 B1...
 • Page 9 Caution: the cutting knife, the cutting, shredding and grating discs ► and the mixing knife are extremely sharp! Handle it with great care. SKM 500 B1...
 • Page 10: Initial Start-Up

  Attach the appliance to the subsurface with the suction cups so that it is fixed. ■ Unwind the power cord from the cord storage and then attach it to the cable lead through. ■ Assemble the appliance as described in the chapter entitled “Assembly” depending on the type of use. SKM 500 B1...
 • Page 11: Assembly

  . Then rotate it until an au- dible “click” is heard and the arrow is pointing to the symbol (white arrow). 6) Slide the pusher into the filling shaft 7) Insert the plug into the mains power socket. SKM 500 B1...
 • Page 12: Mixing Bowl With Food Processor

  . Then rotate it until an audible “click” is heard and the arrow is pointing to the symbol SKM 500 B1...
 • Page 13: Blender

  . Then rotate the closure by 90°, so that it is firmly attached. 5) Insert the plug into the mains power socket. SKM 500 B1...
 • Page 14: Operation

  5) The normal processing time for kneading is 30 - 180 seconds. NOTE ► If you wish to add ingredients during the kneading process, add them via the filling shaft The appliance stops if the lid is opened! SKM 500 B1...
 • Page 15: Using The Cutting Knife

  150 - 300 g Pulse setting Onions max. 500 g Pulse setting NOTE ► The speeds given in the table are intended as reference values. These can vary depending on the quality and quantity of the ingredients! SKM 500 B1...
 • Page 16 If you wish to add ingredients during the cutting process, add them via the filling shaft ! The appliance will stop if the lid is opened! Do not exceed the maximum quantities specified in the table when adding ingredients! SKM 500 B1...
 • Page 17: Working With The Emulsifying Disc

  Otherwise the egg white will not get firm! ► The egg white that is being processed should be at room temperature. SKM 500 B1...
 • Page 18: Working With The Food Processor

  Do not prepare large quantities all at once, but in several portions. Empty the mixing bowl each time. ► Do not allow the appliance to operate for long periods when chopping (hard) cheese or chocolate. Otherwise the ingredients will become too hot, start to melt and agglutinate. SKM 500 B1...
 • Page 19: Working With The Blender

  Ice cubes (Switch setting "P") Almonds max. 200 g Nuts max. 200 g 4) Close the lid and ensure that the closure has been fitted. 5) Start by turning the speed regulator of the appliance to setting 2. SKM 500 B1...
 • Page 20 If you are dissatisfied with the results, switch the appliance off and remove the plug from the mains power socket. Stir the ingredients using the dough scraper or remove some of them. Add some liquid if necessary and mix again. SKM 500 B1...
 • Page 21: Cleaning And Care

  Do not use solvents or abrasive cleaners. These will damage the surface of the appliance! ► Do not use abrasive, aggressive or chemical cleaning agents! They could irreparably damage the surface! NOTE ► Always clean all parts immediately after use. This makes food residue easier to remove. SKM 500 B1...
 • Page 22 You can also clean these parts in the dishwasher! If possible, place the parts in the top basket of the dishwasher. Ensure that the parts are not trapped in any way. ■ Dry all parts thoroughly before re-using the appliance. SKM 500 B1...
 • Page 23: Storage

  Never start the appliance with the accessory parts stored inside it! 1) Fit the drive shaft to the motor block 2) Fit the mixing bowl to the motor block 3) Slide the emulsifying disc over the drive shaft in the mixing bowl SKM 500 B1...
 • Page 24: Fault Rectification

  The appliance is In this case, contact the defective. Customer Services. The motor runs, but Check the assembly of the The drive shaft the accessory parts drive shaft not inserted properly. do not rotate. SKM 500 B1...
 • Page 25: Disposal Of The Appliance

  Low Voltage Directive 2006/95/EC as well as the ErP Directive 2009/125/EC, Regulation 1275/2008 Annex 1, No. 1. The full original Declaration of Conformity is available from the importer. Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SKM 500 B1...
 • Page 26: Warranty

  Repairs made after the lapse of the warranty period are subject to charge. Service Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 273032 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) SKM 500 B1...
 • Page 27: Recipes

  2) Now slice the cucumber, cabbage, prepared peppers and onions with the food processor at level 1 using the cutting disk 3) Stir the ingredients for the marinade using the mixer. 4) Combine the vegetables with the marinade and season to taste. SKM 500 B1...
 • Page 28 6) Remove the chicken breasts from the pan and place them where they will keep warm. 7) Season the sauce with cream, salt and curry powder and thicken the sauce as desired with cornflour. Now serve the chicken breasts with the sauce on a bed of rice, for example. SKM 500 B1...
 • Page 29: Tuna Spread

  1 tsp lemon juice, freshly pressed ■ 1 pinch salt ■ Freshly ground pepper ■ 2 hard-boiled eggs, diced To serve: ■ Whole wheat bread in slices ■ Butter for buttering the bread ■ 1 hard boiled egg, diced ■ Chives, sliced SKM 500 B1...
 • Page 30: Tomato Sauce

  6) Then pour the sauce back into a pot and boil it until it has reduced a little. 7) Now stir in the butter or cream. 8) Sprinkle on the herbs and flavour it to taste. Serve with any kind of pasta and sprinkle with grated cheese. SKM 500 B1...
 • Page 31: Marble Cake

  1/2 packet of vanilla sugar ■ 1 pinch salt ■ 250 g wheat flour ■ 1/2 packet baking powder ■ 75 ml milk ■ 20 g baking cocoa ■ 50 g semisweet chocolate ■ Butter for greasing the tin SKM 500 B1...
 • Page 32 4) Cover the dough with a dish cloth, place it in a warm place and let the dough rise until it has visibly increased in size. 5) Then knead the dough again by hand. 6) After that, the dough is finished and can be further processed. SKM 500 B1...
 • Page 33: Orange Drink

  2) Put the orange juice, the lemon juice and the apricots and the ice cubes in the blender and mix everything for about 10 seconds at level 2. 3) Now add the sugar or honey to taste and serve the juice ice cold. SKM 500 B1...
 • Page 34: Hazelnut Biscuits

  Bon appetit! These recipes are provided subject to change. All ingredients and preparation information are guidelines. Enhance these recipe suggestions in accordance with your personal experience. We hope you enjoy the recipes and wish you “bon appetit”. SKM 500 B1...
 • Page 35 SKM 500 B1...
 • Page 36 Receptek ........... . 56 SKM 500 B1...
 • Page 37: Bevezető

  Tartsa be a jelen használati útmutatóban leírt kezelési módot. A nem ren- deltetésszerű használatból, szakszerűtlen javítási munkából, jogosulatlanul végzett módosításból vagy nem engedélyezett alkatrész használatából eredő károk esetén semmilyen igény nem érvényesíthető. A kockázatot egyedül a felhasználó viseli. SKM 500 B1...
 • Page 38: A Csomag Tartalma

  A feleslegessé vált csomagolóanyagokat a hatályos helyi előírásoknak megfelelően helyezze el a hulladékban. TUDNIVALÓ ► Lehetőség szerint a garancia teljes ideje alatt őrizze meg a csomagolást, így garanciális javítás esetén a készüléket megfelelően vissza lehet csomagolni. SKM 500 B1...
 • Page 39: A Készülék Leírása

  Tárcsaadapter Dagasztókés Szeletelőkés Hajtótengely-adapter Keverőtál Hajtótengely Motorblokk Sebességszabályozó Kábeltekercselő Tésztakaparó Pengevédő a szeletelőkéshez Műszaki adatok Hálózati feszültség 220 - 240 V ~ , 50 Hz Névleges teljesítmény 500 W Védelmi osztály A készülék élelmiszerekkel érintkező részei élelmiszer-biztosak. SKM 500 B1...
 • Page 40: Biztonsági Utasítások

  A veszélyek elkerülése érdekében a sérült hálózati csatlakozót ► vagy vezetéket azonnal cseréltesse ki engedélyezett szakemberrel vagy az ügyfélszolgálattal. A készüléket semmiféleképpen nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni! SKM 500 B1...
 • Page 41 A készülékhez csak az eredeti alkatrészeket használja. Más ► gyártó tartozékai valószínűleg nem alkalmasak a készülékhez és veszélyt okozhatnak! Vigyázat: a szeletelőkés, a szeletelő-, a durva- és finom-reszelőtár- ► csa, valamint a mixerkés nagyon éles! Mindig óvatosan használja azokat. SKM 500 B1...
 • Page 42: Első Használat

  A megfelelő rögzítés érdekében rögzítse a készüléket a készülék alján található négy tapadókorong segítségével. ■ A hálózati kábelt tekerje le a kábeltekercselőről és rögzítse a kábelátvezetőn. ■ Felhasználástól függően, állítsa össze a készüléket az „Összeszerelés“ fejezetben leírtak szerint. SKM 500 B1...
 • Page 43: Összeszerelés

  Forgassa el addig, amíg hallható „kattanást“ nem hall és a nyíl a szimbólumra nem mutat. 6) Tolja be a tömködőt a betöltőnyílásba 7) Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót az aljzatba. SKM 500 B1...
 • Page 44: Keverőtál Aprítóval

  4) Helyezze a megfelelő tárcsával ellátott tárcsaadaptert a hajtótengelyre 5) Helyezze fel a fedelet a keverőtálra oly módon, hogy a nyíl a fedélen szimbólumra mutasson a keverőtálon . Forgassa el addig, amíg hallható „kattanást“ nem hall és a nyíl a szimbólumra nem mutat. SKM 500 B1...
 • Page 45: Mixer

  3. ábra 4. ábra 4) Helyezze a mixer záróelemét a mixer fedelére oly módon, hogy a műanyag nyúlványok a fedél vezetősínjeibe csússzanak. Forgassa el a záróelemet 90°-kal, hogy megfelelően rögzüljön. 5) Csatlakoztassa a hálózati csatlakozót az aljzatba. SKM 500 B1...
 • Page 46: Működés

  1. fokozaton, majd kb. 1 percre állítsa a sebességet a 2. fokozatra. 5) A normál dagasztási idő 30 - 180 másodperc. TUDNIVALÓ ► Ha a dagasztás közben további hozzávalót szeretne betölteni, akkor ezt a betöltőnyíláson keresztül teheti meg! Ha kinyitja a fedelet , a készülék leáll! SKM 500 B1...
 • Page 47: A Szeletelőkéssel Történő Munka

  500 g 1 - 2. fokozat Fűszernövények max. 50 g 1. fokozat Fokhagyma 150 - 300 g Impulzus-állás Hagyma max. 500 g Impulzus-állás TUDNIVALÓ ► A táblázatban megadott sebességek irányértékek. Ezek a hozzávalók jellegétől és mennyiségétől függően változhatnak! SKM 500 B1...
 • Page 48 Ha a szeletelés közben további hozzávalókat szeretne betölteni, akkor ezt a betöltőnyíláson keresztül teheti meg! Ha kinyitja a fedelet, akkor a készülék leáll! Ügyeljen azonban arra, hogy a hozzávalók utántöltésénél ne lépje túl a táblázatban megadott maximális mennyiségeket! SKM 500 B1...
 • Page 49: Munkavégzés Az Elegyítő Tárcsával

  Ez tönkre teheti a készüléket. TUDNIVALÓ ► Ha tojáshabot ver, akkor a keverőtálnak és az elegyítő tárcsának teljesen száraznak és zsírmentesnek kell lennie. Ellenkező esetben nem lesz kemény a tojáshab! ► A tojáshabbá feldolgozandó tojásfehérjének szobahőmérsékletűnek kell lennie. SKM 500 B1...
 • Page 50: Az Aprítóval Történő Munka

  Nagyobb mennyiséget ne egyszerre, hanem több adagban, egymás után dolgozzon fel. Közben rendszeresen ürítse ki a keverőtálat ► Ne használja túl sokáig a készüléket, ha (kemény-)sajtot vagy csokoládét aprít. Ellenkező esetben a hozzávalók felforrósodnak, megolvadnak és csomóssá válnak. SKM 500 B1...
 • Page 51: A Mixer Használata

  („P“ kapcsolóállás) Mandula max. 200 g Csonthéjasok max. 200 g 4) Zárja le a fedelet és ellenőrizze, hogy a mixer záróeleme is fel lett helyezve. 5) Indítsa el a készüléket oly módon, hogy a sebességszabályozót 2. fokozatra állítja. SKM 500 B1...
 • Page 52 Ha nem elégedett az eredménnyel, akkor kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót. Keverje össze a hozzávalókat a tésztaka- paró segítségével vagy vegye ki a hozzávalók egy részét. Adjon hozzá kevés folyadékot és még egyszer turmixolja össze az egészet. SKM 500 B1...
 • Page 53: Tisztítás És Ápolás

  Ne használjon oldó- vagy súroló hatású szereket. Ezek megtámadják a készülék felületét! ► Ne használjon erős hatású, súroló vagy vegyi tisztítószereket. Ezek helyrehozhatatlan kárt tehetnek a készülék felületében! TUDNIVALÓ ► Tisztítson meg minden alkatrészt közvetlenül a használat után. Ebben az esetben az élelmiszer-maradékok könnyebben eltávolíthatók. SKM 500 B1...
 • Page 54 – Ezeket az alkatrészeket akár mosogatógépben is tisztíthatja! Az elemeket lehetőség szerint a mosogatógép felső kosarába helyezze. Ügyeljen arra, hogy az elemek ne szoruljanak be. ■ Mindent töröljön alaposan szárazra, mielőtt a készüléket újra használja. SKM 500 B1...
 • Page 55: Tárolás

  A következőképpen helyezheti a tartozékokat helytakarékos módon a keverőtálba FIGYELEM - ANYAGI KÁROK! ► Soha ne indítsa el a készüléket, ha tartozékok vannak benne! 1) Helyezze a hajtótengelyt a motorblokkra 2) Helyezze a keverőtálat a motorblokkra 3) Tolja az elegyítő tárcsát a hajtótengelyre a keverőtálban SKM 500 B1...
 • Page 56: Hibaelhárítás

  Helyezze vissza a fedelet szilárd hozzávalók A készülék hirtelen a megfelelő módon. feldolgozása során megáll. meglazult. A készülék elromlott. Forduljon az ügyfélszolgálathoz. A motor működik, A hajtótengely Ellenőrizze a hajtótengely a tartozék azonban nem megfelelően van összeszerelését nem forog. behelyezve. SKM 500 B1...
 • Page 57: A Készülék Ártalmatlanítása

  2009/125/EC környezetbarát tervezési irányelv, 1275/2008 rendelet, 1. függelékének, 1. sz. alapvető köve- telményeinek és más vonatkozó előírásoknak. A teljes eredeti megfelelőségi nyilatkozat a gyártónál szerezhető be. Gyártja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SKM 500 B1...
 • Page 58: Garancia

  2 nappal a vásárlás napja után jelezni kell. A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. Szerviz Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 273032 Az ügyfélszolgálati forródrót elérhetősége: hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között (közép-európai idő szerint) SKM 500 B1...
 • Page 59: Receptek

  2) Gyalulja le az uborkát, a káposztát, az előkészített paprikát és a hagymát az 1. fokozaton a szeletelőtárcsa segítségével. 3) Keverje össze a páchoz való hozzávalókat a mixerben. 4) Keverje össze a pácot a zöldséggel és fűszerezze. SKM 500 B1...
 • Page 60 5) Öntse hozzá a bort, majd párolja puhára a csirkemelleket 10 - 15 percig. 6) Vegye ki a csirkemelleket a serpenyőből és tartsa őket melegen. 7) Ízesítse a szószt tejszínnel, sóval és curryvel, és ízlés szerint sűrítse be étkezési keményítővel. A szószos csirkemellhez köretként például rizst tálalhat. SKM 500 B1...
 • Page 61 1 tk. frissen csavart citromlé ■ 1 csipet só ■ bors borsdarálóból ■ 2 keményre főtt tojás kockára vágva Tálaláshoz: ■ teljes kiőrlésű kenyér szeletelve ■ vaj a kenyérhez ■ 1 keményre főtt tojás kockára vágva ■ apróra vágott metélőhagyma SKM 500 B1...
 • Page 62 5) Hagyja lehűlni a paradicsomszószt (langyosra) és pürésítse a mixerben. 6) Ezután öntse vissza a szószt az edénybe és hagyja még egy kicsit besűrű- södni. 7) Keverje bele a vajat vagy a tejszínt. 8) Szórjon bele fűszernövényeket és ízesítse. Köretként bármilyen reszelt sajtos főtt tésztához ajánlott. SKM 500 B1...
 • Page 63 3 tojás ■ 1/2 csomag vaníliacukor ■ 1 csipet só ■ 25 dkg búzaliszt ■ fél csomag sütőpor ■ 75 ml tej ■ 2 dkg sütéshez való kakaópor ■ 5 dkg étcsokoládés tortabevonó ■ zsiradék a sütőformához SKM 500 B1...
 • Page 64 4) Takarja le a tésztát egy konyharuhával, tegye meleg helyre és hagyja megkelni a tésztát, amíg szemmel láthatóan nagyobb nem lesz. 5) Ezután kézzel, erősen még egyszer dagassza át a tésztát. 6) Ekkor a tészta elkészült és tovább dolgozhat vele. SKM 500 B1...
 • Page 65 1) Helyezze a jégkockákat a mixerbe és aprítsa fel a „P“ kapcsolóállással. 2) Töltse a mixerbe a jégkockához a narancslevet, a citromlevet és a sárgaba- rackot, és turmixolja a 2. fokozaton 10 percen keresztül. 3) Ízesítse cukorral és mézzel és tálalja az italt jéghidegen. SKM 500 B1 SKM 500 B1...
 • Page 66 6) Ehhez mindkét tortabevonót külön olvassza fel. Félig merítse bele a kekszeket és sütőrácson hagyja megszáradni. Jó étvágyat! A receptek sikerét nem garantáljuk. Valamennyi hozzávaló és elkészítési mód adata csak hozzávetőleges érték. Egészítse ki a receptajánlatokat személyes tapasztalataival. Sok szerencsét kívánunk a receptekhez és jó étvágyat. SKM 500 B1...
 • Page 67 SKM 500 B1...
 • Page 68 Recepti ............88 SKM 500 B1...
 • Page 69: Uvod

  Z napravo ravnajte tako, kot je opisano v navodilih za upo- rabo. Izključeno je uveljavljanje kakršnih koli zahtevkov na podlagi škode, nastale zaradi nepredvidene uporabe, nestrokovnih popravil, nedovoljenih sprememb ali uporabe nedovoljenih nadomestnih delov. Tveganje nosi izključno uporabnik. SKM 500 B1...
 • Page 70: Vsebina Kompleta

  Povratek embalaže v krogotok materialov pomeni prihranek surovin in zmanjšano nastajanje odpadkov. Nepotrebne embalažne materiale odstranite med odpadke v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi. NAPOTEK ► Embalažo med garancijsko dobo naprave po možnosti shranite, da boste napravo lahko pravilno zapakirali v primeru uveljavljanja garancije. SKM 500 B1...
 • Page 71: Opis Naprave

  Strgalo za testo Zaščita za rezila Tehnični podatki Električna napetost 220 - 240 V ~ , 50 Hz Nazivna moč 500 W Razred zaščite Vsi deli te naprave, ki lahko pridejo v stik z živili, so primerni za živila. SKM 500 B1...
 • Page 72: Varnostni Napotki

  Poškodovane električne vtiče ali električne kable naj vam takoj ► zamenjajo pooblaščeni strokovnjaki ali servisna služba, da se izognete nevarnosti. Naprave nikoli ne smete polagati v vodo ali druge tekočine. SKM 500 B1...
 • Page 73 Skupaj z napravo uporabljajte samo originalne dele pribora. Deli ► pribora drugih proizvajalcev morebiti niso primerni zanjo in lahko povzročijo nevarnost! Previdno: rezilo, rezalna, strgalna plošča in plošča za ribanje ter ► rezilo mešalnika so zelo ostri! Z njimi vedno ravnajte previdno. SKM 500 B1...
 • Page 74: Pred Prvo Uporabo

  Napravo na podlago pritrdite s štirimi sesalnimi nastavki, da se ne bo premikala. ■ Električni kabel odvijte z navitja kabla in ga potem zataknite na izpustu za kabel. ■ Napravo sestavite glede na vrsto uporabe in kot je opisano v poglavju Sestava. SKM 500 B1...
 • Page 75: Sestava

  (bel kvadrat) na posodi za mešanje . Potem ga obrnite toliko, da zaslišite jasen »klik« in puščica kaže na simbol (bela puščica). 6) Potiskalo vstavite v odprtino za dodajanje živil 7) Električni vtič priklopite v električno vtičnico. SKM 500 B1...
 • Page 76: Posoda Za Mešanje S Pretočnim Sekljalnikom

  5) Pokrov namestite na posodo za mešanje , tako da puščica na po- krovu kaže na simbol na posodi za mešanje . Potem ga obrnite toliko, da zaslišite jasen »klik« in puščica kaže na simbol SKM 500 B1...
 • Page 77: Mešalni Nastavek

  Slika 4 4) Zapiralo mešalnega nastavka namestite na pokrov mešalnega nastavka, tako da plastični nastavki zdrsnejo v vodila v pokrovu . Potem obrnite zapiralo za 90°, da bo trdno nameščeno. 5) Električni vtič priklopite v električno vtičnico. SKM 500 B1...
 • Page 78: Uporaba

  1 minuto povečajte na stopnjo 2. Normalen čas gnetenja je 30 - 180 sekund. NAPOTEK ► Če med gnetenjem želite dodati več sestavin, jih dodajte skozi odprtino za dodajanje živil Če odprete pokrov , se naprava zaustavi! SKM 500 B1...
 • Page 79: Uporaba Rezila

  50 g stopnja 1 Česen 150 - 300 g Impulzna nastavitev Čebula največ 500 g Impulzna nastavitev NAPOTEK ► Hitrosti, navedene v preglednici, so orientacijske vrednosti, ki se lahko razlikujejo glede na lastnosti in količine sestavin! SKM 500 B1...
 • Page 80 Če med rezanjem želite dodati več sestavin, jih dodajte skozi odprtino za dodajanje živil ! Če odprete pokrov, se naprava zaustavi! Pazite na to, da pri dodajanju sestavin celotna količina ne preseže najve- čjih dovoljenih količin, navedenih v preglednici! SKM 500 B1...
 • Page 81: Uporaba Plošče Za Stepanje

  Posoda za mešanje in plošča za stepanje morata biti popolnoma suhi in brez maščob, kadar pripravljate sneg iz beljakov. V nasprotnem primeru se sneg ne strdi! ► Beljak, ki ga želite stepsti v sneg, mora imeti sobno temperaturo. SKM 500 B1...
 • Page 82: Uporaba Pretočnega Sekljalnika

  Večjih količin ne pripravljajte naenkrat, temveč v več zaporednih delih. Vmes vedno izpraznite posodo za mešanje ► Naprave ne pustite delovati predolgo, kadar sekljate (trdi) sir ali čokolado. V nasprotnem primeru se sestavine preveč segrejejo, se začnejo topiti in se zlepijo v grude. SKM 500 B1...
 • Page 83: Uporaba Mešalnega Nastavka

  6 kosov ali 140 g Ledene kocke (položaj stikala P) Mandlji največ 200 g Orehi največ 200 g 4) Zaprite pokrov in zagotovite, da je vstavljeno tudi zapiralo 5) Z obratom regulatorja hitrosti napravo vklopite na stopnji 2. SKM 500 B1...
 • Page 84 Če z rezultatom niste zadovoljni, napravo izklopite in električni vtič potegnite iz vtičnice. Sestavine premešajte s pomočjo strgala za testo ali iz posode odvzemite del živil. Po potrebi dodajte malce tekočine in vse skupaj še enkrat premešajte. SKM 500 B1...
 • Page 85: Čiščenje In Vzdrževanje

  Pri čiščenju ne uporabljajte razredčil, topil ali ostrih predmetov. Takšna sredstva poškodujejo površino naprave! ► Za čiščenje ne uporabljajte nobenih ostrih, agresivnih ali kemičnih sredstev. Ta lahko nepopravljivo poškodujejo površine naprave! NAPOTEK ► Vse dele očistite neposredno po uporabi. Tako lahko lažje odstranite ostanke živil. SKM 500 B1...
 • Page 86 – Vse te dele lahko operete tudi v pomivalnem stroju! Pri tem po možnosti dele položite v zgornjo košaro pomivalnega stroja. Pazite, da se deli ne zataknejo. ■ Vse skupaj dobro osušite, preden napravo ponovno uporabite. SKM 500 B1...
 • Page 87: Shranjevanje

  Naprave nikoli ne zaženite, ko so v njej shranjeni deli pribora! 1) Pogonsko gred namestite na motorni blok 2) Posodo za mešanje namestite na motorni blok 3) Ploščo za stepanje potisnite na pogonsko gred v posodi za mešanje SKM 500 B1...
 • Page 88: Odprava Napak

  Naprava se nena- pokrov sestavin morebiti doma zaustavi. razrahljal. Naprava je okvarjena. Obrnite se na servisno službo. Motor deluje, Preverite namestitev pogonske Pogonska gred vendar se pribor gredi pravilno vstavljena. ne vrti. SKM 500 B1...
 • Page 89: Odstranitev Naprave Med Odpadke

  Celotna izvirna izjava o skladnosti je na voljo pri uvozniku. Proizvajalec KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com Servis Servis Slovenija Tel.: 080080917 E-Mail: kompernass@lidl.si IAN 273032 Dosegljivost telefonske službe za stranke: Od ponedeljka do petka od 8:00 do 20:00 (po srednjeevropskem času) SKM 500 B1...
 • Page 90: Garancijski List

  10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgo- vornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda SKM 500 B1...
 • Page 91: Recepti

  živil pretočnega sekljalnika. 2) Sedaj kumaro, zelje, pripravljeno papriko in čebulo sesekljajte na stopnji 1 z rezalno ploščo 3) V mešalniku zmešajte sestavine za marinado. 4) Marinado pomešajte z zelenjavo in jo začinite po okusu. SKM 500 B1...
 • Page 92 6) Piščančje prsi vzemite iz ponve in jih dajte na toplo. 7) Omako po okusu začinite s smetano, soljo in curryjem in jo po želji zgostite s sredstvom za zgoščevanje omake. Sedaj piščančje prsi z omako razporedite na primer po rižu. SKM 500 B1...
 • Page 93: Premaz S Tunino

  ■ 1 ščepec soli ■ Poper iz mlinčka ■ 2 trdo kuhani jajci, narezani na kocke Kot dodatek: ■ Rezine polnozrnatega kruha ■ Maslo za mazanje ■ 1 trdo kuhano jajce, narezano na kocke ■ Sesekljan drobnjak SKM 500 B1...
 • Page 94 6) Nato omako ponovno prelijte v lonec in jo po potrebi malce pokuhajte. 7) Sedaj primešajte maslo ali smetano. 8) Omako potresite z zelišči in jo po okusu začinite. Z nastrganim sirom kot priloga k testeninam vseh vrst. SKM 500 B1...
 • Page 95: Marmorni Kola

  1/2 zavitka vaniljevega sladkorja ■ 1 ščepec soli ■ 250 g pšenične moke ■ 1/2 zavitka pecilnega praška ■ 75 ml mleka ■ 20 g kakava za peko ■ 50 g kuverture iz polgrenke čokolade ■ Maščoba za model SKM 500 B1...
 • Page 96 4) Testo prekrijte s kuhinjsko krpo, ga postavite na toplo mesto in ga pustite vzhajati, dokler vidno ne narase. 5) Potem testo še enkrat temeljito premesite z rokami. 6) Zdaj je testo pripravljeno in ga lahko uporabite. SKM 500 B1...
 • Page 97 2) Pomarančni sok, limonin sok in marelice dodajte ledenim kockam v mešal- nem nastavku in vse skupaj mešajte okrog 10 sekund na stopnji 2. 3) Sedaj po okusu dodajte še sladkor ali med, potem pa postrezite z ledeno hladnim sokom. SKM 500 B1...
 • Page 98 Dober tek! Vsi recepti so brez zagotovila za uspeh. Vse sestavine in podatki o pripravi so približni. Predloge za recepte lahko dopolnite s svojimi izkušnjami. Vsekakor vam želimo veliko uspeha in dober tek. SKM 500 B1...
 • Page 99 SKM 500 B1...
 • Page 100 Recepty ........... . 120 SKM 500 B1...
 • Page 101: Úvod

  Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k obsluze. Nároky na náhradu škody jakéhokoli druhu vzniklé v důsledku nesprávného použí- vání, neodborné opravy, neoprávněně provedené změny nebo úpravy nebo v důsledku použití nepovolených náhradních dílů jsou vyloučeny. Riziko nese sám uživatel. SKM 500 B1...
 • Page 102: Rozsah Dodávky

  Navrácení obalu do oběhu zpracování materiálu šetří suroviny a snižuje produkci odpadů. Již nepotřebný obalový materiál zlikvidujte podle místně platných předpisů. UPOZORNĚNÍ ► Uschovejte pokud možno obal během záruční doby přístroje, aby bylo možné v případě uplatnění záruky přístroj řádně zabalit. SKM 500 B1...
 • Page 103: Popis Přístroje

  úložný prostor pro navinutí šňůry stěrka na těsto ochranný kryt na řezací nůž Technické údaje Síťové napětí 220 - 240 V ~ , 50 Hz Jmenovitý výkon 500 W Třída ochrany Všechny části tohoto přístroje, přicházející do styku s potravinami, jsou bezpečné pro potraviny. SKM 500 B1...
 • Page 104: Bezpečnostní Pokyny

  Poškozené zástrčky nebo poškozený síťový kabel nechte ihned ► vyměnit autorizovaným odborným personálem nebo zákaznic- kým servisem – vyhnete se tím nebezpečí. V žádném případě neponořujte přístroj do vody ani jiných kapalin. SKM 500 B1...
 • Page 105 Používejte jen originální příslušenství určené pro tento přístroj. ► Příslušenství jiných výrobců nemusí být pro přístroj vhodné a může být nebezpečné! Pozor: Řezací nůž, řezací, krouhací a strouhací kotouč a také ► nůž mixéru jsou velmi ostré! Manipulujte s nimi vždy s maximální opatrností. SKM 500 B1...
 • Page 106: První Uvedení Do Provozu

  Upevněte přístroj pomocí čtyř přísavek na podklad tak, aby stál stabilně. ■ Odviňte síťový kabel z úložného prostoru pro navinutí šňůry a potom ho upevněte v místě prostupu pro kabel. ■ Sestavte přístroj podle způsobu použití tak, jak je popsáno v kapitole „Sestavení“. SKM 500 B1...
 • Page 107: Sestavení

  šipka na víku ukazovala na symbol na míchací míse . Potom ho otočte natolik, aby zaznělo slyšitelné „cvaknutí“ a šipka ukazovala na symbol 6) Vložte pěchovadlo do plnicí trubice 7) Zastrčte zástrčku do síťové zásuvky. SKM 500 B1...
 • Page 108: Míchací Mísa S Krájecím, Krouhacím Nebo Strouhacím Kotoučem

  4) Nasaďte kotoučový adaptér s nasazeným kotoučem na hnací hřídel 5) Nasaďte víko na míchací mísu tak, aby šipka na víku ukazovala na symbol na míchací míse . Potom ho otočte natolik, aby zaznělo slyšitelné „cvaknutí“ a šipka ukazovala na symbol SKM 500 B1...
 • Page 109: Mixér

  Obr. 3 Obr. 4 4) Nasaďte uzávěr mixéru na víko mixéru tak, aby plastové výstupky zajely do vodicích kolejniček ve víku . Otočte potom uzávěrem o 90° tak, aby pevně držel. 5) Zastrčte zástrčku do síťové zásuvky. SKM 500 B1...
 • Page 110: Provoz

  1 minuty. Normální doba zpracování při hnětení činí 30 - 180 sekund. UPOZORNĚNÍ ► Chcete-li během hnětení ještě přidat další potraviny, použijte k tomu plnicí trubici ! Když otevřete víko , přístroj se zastaví! SKM 500 B1...
 • Page 111: Práce S Řezacím Nožem

  1 - 2 bylinky max. 50 g stupeň 1 česnek 150 - 300 g pulzní poloha cibule max. 500 g pulzní poloha UPOZORNĚNÍ ► Rychlosti uvedené v tabulce jsou orientační hodnoty. Mohou se lišit v závis- losti na konzistenci a množství potravin! SKM 500 B1...
 • Page 112 čímž se vytvoří hrudky sýra. ► Chcete-li během řezání ještě přidat další potraviny, použijte k tomu plnicí trubici ! Když otevřete víko, přístroj se zastaví! Dbejte však na to, abyste při doplňování potravin nepřekročili maximální množství uvedená v tabulce! SKM 500 B1...
 • Page 113: Práce S Emulgačním Kotoučem

  Poškodil by se tím. UPOZORNĚNÍ ► Když šleháte sníh z bílků, musí být míchací mísa a emulgační kotouč úplně suché a odmaštěné. V opačném případě neušleháte tuhý sníh! ► Bílky zpracovávané na sníh by měly mít pokojovou teplotu. SKM 500 B1...
 • Page 114: Práce S Krájecím, Krouhacím A Strouhacím Kotoučem

  Větší množství nezpracovávejte najednou, nýbrž postupně v několika porcích. Mezi jednotlivými porcemi míchací mísu vždy vyprázdněte. ► Pokud zpracováváte (tvrdý) sýr nebo čokoládu, nenechte přístroj běžet příliš dlouho. Jinak se tyto potraviny příliš zahřejí, začnou se tavit a vytvoří se hrudky. SKM 500 B1...
 • Page 115: Práce S Mixérem

  6 kusů nebo 140 g kostky ledu (spínač v poloze „P“ ) mandle max. 200 g ořechy max. 200 g 4) Zavřete víko a ujistěte se, že je nasazen také uzávěr 5) Spusťte přístroj otočením regulátoru rychlosti na stupeň 2. SKM 500 B1...
 • Page 116 Větší množství nemixujte najednou, nýbrž postupně ve více porcích. ► Pokud jste s výsledkem nespokojeni, vypněte přístroj a vytáhněte síťovou zástrčku. Zamíchejte potraviny pomocí stěrky na těsto nebo část potravin odeberte. Přidejte případně trochu tekutiny a všechno ještě jednou smíchejte pomocí mixéru. SKM 500 B1...
 • Page 117: Čištění A Údržba

  ► Nepoužívejte žádná rozpouštědla ani abraziva. Poškozují povrch přístroje! ► Nepoužívejte žádné agresivní, chemické nebo abrazivní čisticí prostředky! Mohou nenávratně poškodit povrch! UPOZORNĚNÍ ► Čistěte všechny díly vždy hned po použití. Tak lze zbytky potravin snadněji odstranit. SKM 500 B1...
 • Page 118 Tyto díly můžete také mýt v myčce na nádobí! Při tom uložte díly pokud možno do horního koše myčky na nádobí. Dbejte na to, aby díly nebyly nadměrně stlačeny. ■ Všechny díly dobře osušte, než přístroj znovu použijete. SKM 500 B1...
 • Page 119: Uložení

  POZOR – VĚCNÉ ŠKODY! ► Nikdy přístroj nezapínejte, když jsou v míchací míse uloženy díly příslušenství! 1) Nasaďte hnací hřídel na blok motoru 2) Nasaďte míchací mísu na blok motoru 3) Zasuňte emulgační kotouč přes hnací hřídel do míchací mísy SKM 500 B1...
 • Page 120: Odstranění Závad

  Víko opět správně nasaďte. při zpracovávání Přístroj se náhle pevných potravin. zastaví. Obraťte se na zákaznický Přístroj je vadný. servis. Motor běží, ale Zkontrolujte nasazení hnací Hnací hřídel není příslušenství se hřídele správně nasazená. neotáčí. SKM 500 B1...
 • Page 121: Likvidace Přístroje

  č. 2004/108/EC, směrnice o nízkém napětí č. 2006/95/EC, a směrnice ErP č. 2009/125/EC, nařízení č. 1275/2008 dodatek 1, č. 1. Kompletní originál Prohlášení o shodě lze obdržet u dovozce. Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SKM 500 B1...
 • Page 122: Záruka

  Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy poplatkům. Servis Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 273032 Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) SKM 500 B1...
 • Page 123: Recepty

  1) Oloupejte okurku a nakrájejte hlávkové zelí na takové kusy, aby se vešly do plnicího trubice přístroje. 2) Nakrájejte nyní okurku, zelí, připravenou papriku a cibuli na stupni 1 krájecím kotoučem 3) Přísady pro marinádu nechte promíchat v mixéru. 4) Marinádu promíchejte se zeleninou a ochuťte. SKM 500 B1...
 • Page 124 5) Přidejte k tomu víno a nechte pak kuřecí prsa 10 - 15 minut dusit. 6) Vyjměte kuřecí prsa z pánve a udržujte je v teple. 7) Ochuťte omáčku smetanou, solí a kari kořením a dle libosti ji zahustěte pojivem na omáčky. Nyní můžete podávat kuřecí prsa s omáčkou a například s rýží. SKM 500 B1...
 • Page 125 3 PL jogurtu ■ 1 ČL citronové šťávy, čerstvě vymačkané ■ 1 špetka soli ■ pepř z mlýnku ■ 2 vejce natvrdo, nakrájená na kostky Jako příloha: ■ plátky celozrnného chleba ■ máslo k namazání ■ 1 vejce natvrdo, nakrájené na kostky ■ nakrájená pažitka SKM 500 B1...
 • Page 126 5) Nechte rajčatovou omáčku vychladnout (aby byla vlažná) a poté ji rozmixujte v mixéru. 6) Potom omáčku opět nalijte do hrnce a ještě ji příp. chvíli povařte. 7) Nyní přimíchejte máslo nebo smetanu. 8) Přisypte koření a omáčku ochuťte. Podávejte s nudlemi všeho druhu a strouhaným sýrem. SKM 500 B1...
 • Page 127 ■ 3 vejce ■ 1/2 balíčku vanilkového cukru ■ 1 špetka soli ■ 250 g pšeničné mouky ■ 1/2 balíčku prášku do pečiva ■ 75 ml mléka ■ 20 g kakaa na pečení ■ 50 g polohořké čokolády na polevu ■ tuk na formu SKM 500 B1...
 • Page 128 3) Dejte těsto z míchací mísy do nějaké velké mísy. 4) Přikryjte těsto utěrkou, odstavte na teplém místě a nechte kynout, dokud dobře nenakyne. 5) Poté těsto ještě jednou dobře rukama prohněťte. 6) Poté je těsto hotové a můžete ho zpracovat dál. SKM 500 B1...
 • Page 129 1) Vložte kostky ledu do mixéru a rozdrťte je za uvedení spínače do polohy „P“. 2) Pomerančovou šťávu, citronovou šťávu a meruňky přidejte do mixéru ke kostkám ledu a mixujte vše cca 10 sekund na stupni 2. 3) Ochuťte nyní nápoj ještě cukrem nebo medem a podávejte ho vychlazený. SKM 500 B1...
 • Page 130 Dobrou chuť! Recepty bez záruky. Všechny údaje o přísadách a o přípravě jsou pouze orien- tační. Doplňte tyto navrhované recepty o své vlastní zkušenosti. V každém případě vám přejeme, ať se dílo podaří a ať vám chutná. SKM 500 B1...
 • Page 131 SKM 500 B1...
 • Page 132 Recepty ........... . 152 SKM 500 B1...
 • Page 133: Úvod

  Tento prístroj používajte výlučne v zmysle jeho určenia. Dodržiavajte postupy obsluhy uvedené v tomto návode na obsluhu. Nároky akéhokoľvek druhu za škody spôsobené nesprávnym používaním, neodbornými opravami, nepovolenými zmenami alebo použitím nepovolených náhradných dielov sú vylúčené. Riziko nesie výlučne používateľ. SKM 500 B1...
 • Page 134: Rozsah Dodávky

  Vrátenie obalových materiálov späť do obehu šetrí suroviny a znižuje náklady na odpad. Nepotrebné obalové materiály likvidujte podľa miestne platných predpisov. UPOZORNENIE ► Podľa možnosti si obal počas záručnej doby prístroja odložte, aby ste mohli prístroj v prípade uplatňovania záruky správne zabaliť. SKM 500 B1...
 • Page 135: Popis Prístroja

  Stierka na cesto Ochrana čepele sekacieho noža Technické údaje Menovité napätie 220 - 240 V ~ , 50 Hz Menovitý výkon 500 W Trieda ochrany Všetky časti tohto prístroja, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami, sú bezpečné pre potraviny. SKM 500 B1...
 • Page 136: Bezpečnostné Upozornenia

  Poškodenú elektrickú zástrčku alebo pripojovací kábel nechajte ► ihneď vymeniť len kvalifikovaným a autorizovaným personálom alebo v zákazníckom servise, aby ste zabránili ohrozeniu zdravia. Nikdy neponárajte elektrický spotrebič do vody ani do iných kvapalín. SKM 500 B1...
 • Page 137 K tomuto elektrickému spotrebiču používajte len originálne diely ► príslušenstva. Príslušenstvo od iných výrobcov by mohlo byť nevy- hovujúce a spôsobiť ohrozenie! Pozor: rezací nôž, strúhacie a krájacie kotúče, ako aj nôž mixéra ► sú veľmi ostré! Stále s nimi zaobchádzajte opatrne. SKM 500 B1...
 • Page 138: Prvé Uvedenie Do Prevádzky

  Spotrebič uprevnite pomocou štyroch prísaviek na podklad, aby sa nepohyboval. ■ Vytiahnite kábel z priestoru na navinutie kábla a zafixujte ho na káblovom vývode. ■ Spotrebič poskladajte, v závislosti od toho, na aký účel ho budete používať, podľa popisu v kapitole „Zostavenie“. SKM 500 B1...
 • Page 139: Zostavenie

  šípka na veku smero- vala k symbolu na miešacej mise . Potom ho otočte, aby sa ozvalo počuteľné „zakliknutie“ a šípka ukazovala na symbol 6) Vložte vtláčadlo do plniaceho hrdla 7) Pripojte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky. SKM 500 B1...
 • Page 140: Miešacia Misa S Kontinuálnym Krájačom

  5) Nasaďte veko na miešaciu misu , tak, aby šípka na veku sme- rovala k symbolu na miešacej mise . Potom ho otočte tak, aby sa ozvalo počuteľné „zakliknutie“ a šípka ukazovala na symbol SKM 500 B1...
 • Page 141: Mixovací Nadstavec

  4) Nasaďte uzáver mixovacieho nadstavca na veko mixovacieho nad- stavca tak, aby sa plastové výstupky vsunuli do vodiacich koľajničiek vo veku  . Uzáver potom otočte o 90 °, aby pevne držal. 5) Pripojte sieťovú zástrčku do elektrickej zásuvky. SKM 500 B1...
 • Page 142: Prevádzka

  1 a potom zvýšte rýchlosť na cca 1 minútu na stupeň 2. 5) Štandardný čas potrebný na miesenie je 30 - 180 sekúnd. UPOZORNENIE ► Ak chcete ešte počas miesenia doplniť prísady, pridávajte ich cez plniace hrdlo ! Keď otvoríte veko , elektrický spotrebič sa zastaví! SKM 500 B1...
 • Page 143: Práca So Sekacím Nožom

  1 - 2 Bylinky max. 50 g stupeň 1 Cesnak 150 - 300 g pulzný stupeň Cibuľa max. 500 g pulzný stupeň UPOZORNENIE ► Rýchlosti uvedené v tabuľke sú orientačné. Tieto sa môžu podľa charakteru a množstva prísad odlišovať. SKM 500 B1...
 • Page 144 Tento sa inak veľmi zohreje, začne sa taviť a následne sa začnú vytvárať zhluky. ► Ak chcete ešte počas krájania doplniť prísady, pridávajte ich cez plniace hrdlo ! Keď otvoríte veko, elektrický spotrebič sa zastaví! Dbajte však na to, aby ste pri doplňovaní prísad neprekročili v tabuľke uvedené maximálne množstvá. SKM 500 B1...
 • Page 145: Práca S Emulgačným Kotúčom

  ► Ak šľaháte vaječné bielky, musia byť miešacia misa aj emulgačný kotúč úplne suché a zbavené mastnôt. V opačnom prípade vyšľahaný sneh nebude pevný! ► Vaječný bielok, ktorý chcete vyšľahať na sneh, by mal mať izbovú teplotu. SKM 500 B1...
 • Page 146: Práca S Kontinuálnym Krájačom

  Väčšie množstvá nespracovávajte naraz, ale vo viacerých dávkach za sebou. Medzitým vždy vyprázdnite miešaciu misu ► Elektrický spotrebič nenechávajte dlho v prevádzke, keď krájate (tvrdý) syr alebo čokoládu. Prísady sa inak veľmi zohrejú, začnú sa taviť a následne sa začnú vytvárať zhluky. SKM 500 B1...
 • Page 147: Práca S Mixovacím Nadstavcom

  6 kusov alebo 140 g Ľadové kocky (poloha spínača „P“) Mandle max. 200 g Orechy max. 200 g 4) Uzatvorte veko a presvedčte sa, či je vložený aj uzáver 5) Otočením regulátora rýchlosti spustite elektrický spotrebič na stupni 2. SKM 500 B1...
 • Page 148 ► Ak by ste s výsledkom neboli spokojní, elektrický spotrebič vypnite a vytiah- nite z elektrickej zástrčky. Prísady premiešajte pomocou stierky na cesto alebo časť z nich odoberte. Prípadne pridajte trochu tekutiny a všetko ešte raz premixujte. SKM 500 B1...
 • Page 149: Čistenie A Údržba

  Nepoužívajte žiadne rozpúšťadla alebo prostriedky na drhnutie. Tieto poškodia povrch elektrického spotrebiča! ► Nepoužívajte žiadne agresívne, chemické alebo abrazívne čistiace pros- triedky. Mohli by neopraviteľne poškodiť povrch elektrického spotrebiča! UPOZORNENIE ► Všetky diely čistite vždy ihneď po použití. Takto môžete zvyšky potravín ľahšie odstrániť. SKM 500 B1...
 • Page 150 žiadne zvyšky umývacieho prostriedku. – Tieto diely môžete umývať aj v umývačke riadu! Pokiaľ je to možné, diely vložte do horného koša umývačky riadu. Dajte pozor, aby diely neboli stlačené. ■ Všetky diely dobre osušte skôr, než spotrebič začnete opäť používať. SKM 500 B1...
 • Page 151: Uskladnenie

  POZOR - VECNÉ ŠKODY! ► Spotrebič nikdy nezapínajte, keď sú v ňom uložené časti príslušenstva! 1) Hnací hriadeľ nasaďte na blok motora 2) Položte miešaciu misu na blok motora 3) Presuňte emulgačný kotúč cez hnací hriadeľ v miešacej mise SKM 500 B1...
 • Page 152: Odstraňovanie Porúch

  Veko znovu správne nasaďte. Spotrebič sa spracovávaní pevných náhle zastaví. prísad. Spotrebič je pokazený. Obráťte sa na zákaznícky servis. Motor beží, Skontrolujte poskladanie Hnací hriadeľ príslušenstvo hnacieho hriadeľa je správne vložený. sa však netočí. SKM 500 B1...
 • Page 153: Likvidácia Zariadenia

  Pokyny k ES vyhláseniu o zhode Tento prístroj spĺňa základné požiadavky a iné relevantné predpisy európskych smerníc 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC, Nariadenia 1275/2008 príloha 1, č.1. Kompletné originálne Vyhlásenie o zhode je k dispozícii u dovozcu. Dovozca KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SKM 500 B1...
 • Page 154: Záruka

  Opravy, vykonané po uplynutí záručnej doby, sa musia zaplatiť. Servis Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 273032 Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) SKM 500 B1...
 • Page 155: Recepty

  1) Olúpeme uhorku a kapustu rozdelíme tak, aby sa dali jednotlivé kúsky zasunúť do plniaceho hrdla krájača. 2) Nakrájame uhorku, kapustu, pripravenú papriku a cibuľu na stupni 1 pomocou plátkovacieho kotúča 3) V mixéri zmiešame suroviny na marinádu. 4) Marinádu zmiešame so zeleninou a dochutíme. SKM 500 B1...
 • Page 156 5) Prilejeme víno a kuracie prsia necháme 10 - 15 minút dusiť. 6) Kuracie prsia vyberieme z panvice a uložíme na teplé miesto. 7) Omáčku ochutíme smotanou, soľou a karí a zahustíme podľa chuti. Kuracie prsia v omáčke servírujeme napríklad s ryžou. SKM 500 B1...
 • Page 157 čerstvo namleté čierne korenie ■ 2 na tvrdo uvarené vajcia, nakrájané na kocky Na servírovanie: ■ celozrnný chlieb nakrájaný na plátky ■ maslo na natieranie ■ 1 na tvrdo uvarené vajce, nakrájané na kocky ■ pažítka, nakrájaná SKM 500 B1...
 • Page 158 5) Rajčinovú omáčku necháme vychladnúť (aby bola vlažná) a v mixéri rozmie- šame na kašu. 6) Potom dáme omáčku znova do hrnca a príp. trochu povaríme. 7) Primiešame maslo alebo smotanu. 8) Posypeme bylinkami a dochutíme. Ako príloha k akýmkoľvek cestovinám s nastrúhaným syrom. SKM 500 B1...
 • Page 159 1 štipka soli ■ 250 g pšeničnej múky ■ 1/2 balíčka prášku do pečiva ■ 75 ml mlieka ■ 20 g kakaa na pečenie ■ 50 g jemne horkej čokolády na varenie ■ tuk na vymazanie formy SKM 500 B1...
 • Page 160 4) Cesto prikryjeme utierkou, dáme na teplé miesto a necháme ho kysnúť, kým sa viditeľne zväčší jeho objem. 5) Cesto potom ešte raz rukou dôkladne premiesime. 6) Potom je už cesto hotové a môžeme ho ďalej spracovať. SKM 500 B1...
 • Page 161 „P“. 2) Do mixéra pridáme k ľadovým kockám pomarančovú šťavu, marhule a všetko spolu miešame cca 10 sekúnd na stupni 2. 3) Ešte dochutíme cukrom alebo medom a šťavu servírujeme ľadovo studenú. SKM 500 B1 SKM 500 B1...
 • Page 162 Dobrú chuť! Recepty bez záruky. Všetky informácie o prísadách a príprave sú orientačné. Doplňte si tieto recepty o vaše vlastné skúsenosti. Želáme vám úspešné pečenie a dobrú chuť! SKM 500 B1...
 • Page 163 SKM 500 B1...
 • Page 164 Rezepte ........... . 184 SKM 500 B1...
 • Page 165: Einleitung

  Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten. Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommenen Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile sind ausgeschlossen. Das Risiko trägt allein der Benutzer. SKM 500 B1...
 • Page 166: Lieferumfang

  Abfallaufkommen. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungs- materialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften. HINWEIS ► Heben Sie, wenn möglich, die Verpackung während der Garantiezeit des Gerätes auf, um das Gerät im Garantiefall ordnungsgemäß verpacken zu können. SKM 500 B1...
 • Page 167: Gerätebeschreibung

  Antriebswellenadapter Rührschüssel Antriebswelle Motorblock Geschwindigkeitsregler Kabelaufwicklung Teigschaber Klingenschutz für Schneidmesser Technische Daten Netzspannung 220 - 240 V ~ , 50 Hz Nennleistung 500 W Schutzklasse Alle Teile dieses Gerätes, welche mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind lebensmittelecht. SKM 500 B1...
 • Page 168: Sicherheitshinweise

  Netzstecker in der Netzsteckdose steckt. Lassen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel sofort von ► autorisiertem Fachpersonal oder dem Kundenservice austau- schen, um Gefährdungen zu vermeiden. Sie dürfen das Gerät keinesfalls in Wasser oder andere Flüssig- keiten tauchen. SKM 500 B1...
 • Page 169 Verwenden Sie nur die Original-Zubehörteile zu diesem Gerät. ► Zubehörteile anderer Hersteller sind dafür möglicherweise nicht geeignet und führen zu Gefährdungen! Vorsicht: das Schneidmesser, die Schneid- , Raspel- und Reibe- ► scheibe sowie das Mixermesser sind sehr scharf! Gehen Sie stets vorsichtig damit um. SKM 500 B1...
 • Page 170: Erste Inbetriebnahme

  Befestigen Sie das Gerät mit den vier Saugnäpfen am Untergrund, so dass es fest steht. ■ Wickeln Sie das Netzkabel von der Kabelaufwicklung und fixieren Sie es dann am Kabeldurchlass. ■ Bauen Sie das Gerät, je nach Verwendungsart, wie im Kapitel „Zusammen- bau“ beschrieben, zusammen. SKM 500 B1...
 • Page 171: Zusammenbau

  Rührschüssel weist. Drehen Sie ihn dann soweit, dass ein hörbares „Klick“ ertönt und der Pfeil auf das Symbol zeigt. 6) Schieben Sie den Stopfer in den Einfüllschacht 7) Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. SKM 500 B1...
 • Page 172: Rührschüssel Mit Durchlaufschnitzler

  5) Setzen Sie den Deckel auf die Rührschüssel , so dass der Pfeil Deckel auf das Symbol auf der Rührschüssel weist. Drehen Sie ihn dann soweit, dass ein hörbares „Klick“ ertönt und der Pfeil auf das Symbol zeigt. SKM 500 B1...
 • Page 173: Mixaufsatz

  4) Setzen Sie den Verschluss des Mixaufsatzes auf den Deckel Mixaufsatzes, so dass die Plastiknasen in die Führungsschienen im Deckel gleiten. Drehen Sie dann den Verschluss um 90°, so dass er fest sitzt. 5) Stecken Sie den Netzstecker in die Netzsteckdose. SKM 500 B1...
 • Page 174: Betrieb

  Minute auf Stufe 2. Die normale Verarbeitungszeit zum Kneten beträgt 30 - 180 Sekunden. HINWEIS ► Wenn Sie während des Knetvorganges noch Zutaten nachfüllen wollen, geben Sie diese durch den Einfüllschacht hinzu! Wenn Sie den Deckel öffnen, stoppt das Gerät! SKM 500 B1...
 • Page 175: Arbeiten Mit Dem Schneidmesser

  Kräuter max. 50 g Stufe 1 Knoblauch 150 - 300 g Pulse-Stellung Zwiebeln max. 500 g Pulse-Stellung HINWEIS ► Die in der Tabelle angegebenen Geschwindigkeiten sind Richtwerte. Diese können je nach Beschaffenheit und Menge der Zutaten variieren! SKM 500 B1...
 • Page 176 Wenn Sie während des Schneidvorganges noch Zutaten nachfüllen wollen, geben Sie diese durch den Einfüllschacht hinzu! Wenn Sie den Deckel öffnen, stoppt das Gerät! Achten Sie jedoch darauf, dass Sie die in der Tabelle angegebenen Höchstmengen beim Nachfüllen von Zutaten nicht überschreiten! SKM 500 B1...
 • Page 177: Arbeiten Mit Der Emulgierscheibe

  HINWEIS ► Die Rührschüssel und die Emulgierscheibe müssen vollkommen trocken und fettfrei sein, wenn Sie Eischnee schlagen. Ansonsten wird der Eischnee nicht fest! ► Das Eiweiß, welches zum Eischnee verarbeitet werden soll, sollte Zimmer- temperatur haben. SKM 500 B1...
 • Page 178: Arbeiten Mit Dem Durchlaufschnitzler

  Verarbeiten Sie größere Mengen nicht auf einmal, sondern in mehreren Porti- onen hintereinander. Leeren Sie zwichendurch immer die Rührschüssel ► Lassen Sie das Gerät nicht zu lange laufen, wenn Sie (Hart-)Käse oder Schokolade zerkleinern. Die Zutaten werden sonst zu heiß, beginnen zu schmelzen und verklumpen dadurch. SKM 500 B1...
 • Page 179: Arbeiten Mit Dem Mixaufsatz

  (Schalterstellung „P“) Mandeln max. 200 g Nüsse max. 200 g 4) Schließen Sie den Deckel und stellen Sie sicher, dass auch der Verschluss eingesetzt ist. 5) Starten Sie, durch Drehen des Geschwindigkeitsreglers , das Gerät auf Stufe 2. SKM 500 B1...
 • Page 180 Sollten Sie mit dem Ergebnis unzufrieden sein, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Rühren Sie die Zutaten mit Hilfe des Teig- schabers um oder entnehmen Sie einen Teil. Geben Sie eventuell etwas Flüssigkeit hinzu und mixen Sie alles noch einmal durch. SKM 500 B1...
 • Page 181: Reinigen Und Pflegen

  flächen des Gerätes an! ► Benutzen Sie keine aggressiven, chemischen oder scheuernden Reinigungs- mittel! Diese können die Oberfläche irreparabel angreifen! HINWEIS ► Reinigen Sie alle Teile immer direkt nach dem Gebrauch. So lassen sich Lebensmittelreste leichter entfernen. SKM 500 B1...
 • Page 182 Sie können diese Teile auch in der Spülmaschine reinigen! Legen Sie dabei, wenn möglich, die Teile in den oberen Korb der Spülmaschine. Achten Sie darauf, dass die Teile nicht eingeklemmt werden. ■ Trocknen Sie alle Teile gut ab, bevor Sie das Gerät erneut verwenden. SKM 500 B1...
 • Page 183: Aufbewahren

  Starten Sie niemals das Gerät, wenn die Zubehörteile darin verstaut sind! 1) Setzen Sie die Antriebswelle auf den Motorblock 2) Setzen Sie die Rührschüssel auf den Motorblock 3) Schieben Sie die Emulgierscheibe über die Antriebswelle in der Rühr- schüssel SKM 500 B1...
 • Page 184: Fehlerbehebung

  Das Gerät stoppt beiten fester Zutaten plötzlich. gelockert. Wenden Sie sich an den Das Gerät ist defekt. Kundendienst. Der Motor läuft, Kontrollieren Sie den Zusam- Die Antriebswelle jedoch dreht sich menbau der Antriebswelle nicht richtig eingesetzt. das Zubehör nicht. SKM 500 B1...
 • Page 185: Gerät Entsorgen

  Vorschriften der europäischen Richtlinie für elektromagneti- sche Verträglichkeit 2004/108/EC, der Niederspannungs- richtlinie 2006/95/EC, sowie der ErP-Richtlinie 2009/125/EC, Verordnung 1275/2008 Anhang 1, Nr.1. Die vollständige Original-Konformitätserklärung ist beim Importeur erhältlich. Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SKM 500 B1...
 • Page 186: Garantie

  Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 273032 Service Schweiz Tel.: 0842 665566 (0,08 CHF/Min., Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.ch IAN 273032 Erreichbarkeit Hotline: Montag bis Freitag von 8:00 Uhr – 20:00 Uhr (MEZ) SKM 500 B1...
 • Page 187: Rezepte

  2) Hobeln Sie nun Gurke, Kohl, vorbereitete Paprika und Zwiebel auf Stufe 1 mit der Schneidscheibe 3) Verrühren Sie die Zutaten für die Marinade mit dem Mixer. 4) Mischen Sie die Marinade mit dem Gemüse und schmecken Sie ab. SKM 500 B1...
 • Page 188 6) Nehmen Sie die Hähnchenbrüste aus der Pfanne und stellen Sie sie warm. 7) Schmecken Sie die Sauce mit Sahne, Salz und Curry ab und binden Sie die Sauce nach Belieben mit Saucenbinder. Richten Sie nun die Hähnchenbrüste mit Sauce zum Beispiel auf Reis an. SKM 500 B1...
 • Page 189 1 TL Zitronensaft, frisch gepresst ■ 1 Pr. Salz ■ Pfeffer aus der Mühle ■ 2 hartgekochte Eier, gewürfelt Zum Anrichten: ■ Vollkornbrot in Scheiben ■ Butter zum Bestreichen ■ 1 hartgekochtes Ei, gewürfelt ■ Schnittlauch, geschnitten SKM 500 B1...
 • Page 190 6) Gießen Sie die Sauce anschließend wieder in den Topf und kochen Sie sie evtl. etwas ein. 7) Rühren Sie nun die Butter oder Sahne ein. 8) Streuen Sie die Kräuter dazu und schmecken Sie sie ab. Als Beilage zu Nudeln aller Art mit geriebenem Käse. SKM 500 B1...
 • Page 191 125 g Zucker ■ 3 Eier ■ 1/2 Päckchen Vanillinzucker ■ 1 Prise Salz ■ 250 g Weizenmehl ■ 1/2 Päckchen Backpulver ■ 75 ml Milch ■ 20 g Back-Kakao ■ 50 g Halbbitter-Kuvertüre ■ Fett für die Form SKM 500 B1...
 • Page 192 Ort und lassen Sie den Teig gehen, bis er sich sichtbar vergrößert hat. 5) Kneten Sie den Teig dann noch einmal mit den Händen kräftig durch. 6) Danach ist der Teig fertig und Sie können ihn weiterverarbeiten. SKM 500 B1...
 • Page 193 2) Geben Sie den Orangensaft, den Zitronensaft und die Aprikosen zu den Eiswürfeln in den Mixeraufsatz und mischen Sie alles für ca. 10 Sekunden auf Stufe 2. 3) Schmecken Sie jetzt noch mit Zucker oder Honig ab und servieren Sie den Saft eiskalt. SKM 500 B1 SKM 500 B1...
 • Page 194 Hälfte ein und lassen Sie sie auf Kuchengittern trocknen. Guten Appetit! Rezepte ohne Gewähr. Alle Zutaten- und Zubereitungsangaben sind Anhaltswerte. Ergänzen Sie diese Rezeptvorschläge um Ihre persönlichen Erfahrungswerte. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall gutes Gelingen und guten Appetit. SKM 500 B1...
 • Page 195 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Információk állása · Stanje informacij Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 10 / 2015 · Ident.-No.: SKM500B1-082015-2 IAN 273032...

This manual is also suitable for:

273032

Table of Contents