Download  Print this page

Siemens SIRIUS 3TK2822 Operating Instructions Manual page 7

Safety relay
Hide thumbs
   

Advertisement

SIRIUS
Veiligheidsschakelapparaat
Bedieningshandleiding
Voor de installatie, werking of onderhoud van het apparaat moet deze handlei-
ding zijn gelezen en de inhoud ervan zijn begrepen.
!
GEVAAR
Gevaarlijke spanning!
Levensgevaar of zwaar letsel mogelijk.
Vóór het begin van de werkzaamheden installatie
en apparaat spanningsvrij schakelen.
Met in achtneming van de omgevingsomstandigheden dienen de
apparaten te worden ingebouwd in schakelkasten met beschermings-
klasse IP32, IP43 of IP54.
Belangrijke aanwijzing
De hier beschreven producten zijn ontwikkeld om als gedeelte van een complete
installatie of machine functies over te nemen die zijn gericht op de veiligheid.
Een compleet op de veiligheid gericht systeem bevat in de regel sensors, beoor-
delingseenheden, melders en concepten voor een veilige uitschakeling. Het valt
onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant van een installatie of machine
ervoor te zorgen dat het geheel correct functioneert. Siemens AG, de verschil-
lende filialen en holding company's (voortaan "Siemens"), is niet in staat om alle
eigenschappen te garanderen van een complete installatie of machine die niet is
ontwikkeld door Siemens.
Siemens kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor adviezen, die via de
beschrijving hieronder worden gegeven of geïmpliceerd. Op grond van deze
beschrijving kunnen geen nieuwe aanspraken op garantie, waarborg of aanspra-
kelijkheid worden gemaakt die niet binnen de algemene leveringsvoorwaarden
van Siemens vallen.
Toepassingsgebieden
De veiligheidsschakelapparaat 3TK2822 kan in veiligheidsstroomkringen volgens
VDE 0113 deel 1 (11.98) resp. EN 60 204-1 (11.98) worden toegepast; ze zijn
bijvoorbeeld geschikt voor beweegbare afdekkingen en veiligheidsdeuren;
veiligheidsschakelapparaat 3TK2823 in NOOD-UIT-voorzieningen volgens EN
418. Afhankelijk van de uitwendige aansluitingen kan categorie 4 volgens
DIN EN 954-1 bereikt worden.
Functiebeschrijving en aansluitinstructies
Veiligheidscombinaties 3TK2822/23 zijn voorzien van twee activerings-
stroomkringen (veilige stroomkringen) uitgevoerd als normaal gesloten contac-
ten. Het aantal activeringsstroomkringen kan door middel van het aankoppelen
van een of meer uitbreidingsbouwstenen 3TK2830 uitgebreid worden. Drie LEDs
geven steeds de bedrijfstoestand en de functie aan.
Bij het ontgrendelen van de NOOD-UIT-toets resp. de eindschakelaar en bij het
activeren van de inschakeltoets worden de interne schakelingen van de veilig-
heidscombinatie en de externe contactors op hun juiste werking gecontroleerd.
Bij de 3TK2823 wordt de inschakelstroomkring Y33, Y34 op kortsluiting gecon-
troleerd. Wanneer Y33, Y34 is gesloten, voordat de NOOD-UIT-toets wordt
gesloten, dan wordt dit als fout gedetecteerd.
Sluit de NOOD-UIT-toets, resp. de eindschakelaar aan op klemmen Y11, Y12,
Y21, Y22. Sluit de inschakeltoets in serie met het normaal geopenYd contact van
de externe contactors (retourstroomkring) aan op de klemmen Y33, Y34.
Klemindeling
Bedrijfs-
A1
spanning
A2
Sensoren Y11, Y12
Y21, Y22
Y33, Y34
Uitgangen 13, 14
23, 24
2
Kabellengtes
bij 2 x 1,5 mm
Max. 1000 m (totale lengte van de kabels voor
sensoren en stroomvoorziening)
Afbeeldingen
Figuur I: Maatschetsen (maten in mm)
Figuur II: Montage/Cage Clamp
Figuur III: Aansluitingen binnenzijde:
Figuur IV: 3TK2822 met autostart voor controle van de
veiligheidsdeur, categorie 4 volgens EN 954-1
Figuur V: 3TK2823 met gecontroleerde start voor NOOD-UIT,
categorie 4 volgens EN 954-1
L/+
N/-
Kanaal 1 NOOD-UIT resp. Einduitschakelaar
Kanaal 2 NOOD-UIT resp. Einduitschakelaar
AAN-toets, retourstroomkring
Activeringsstroomkring 1 (NO contact)
Activeringsstroomkring 2 (NO contact)
¿ PTC-beveiliging
À Netvoeding
Á Besturingslogica
 Channel 1
à Channel 2
Bestelnr.: 3ZX1012-0TK28-2CA1
Bedrijfstoestanden
LEDs
Bedrijf
POWER
Channel 1 Channel 2 Net
aan
F
• Relais vastgelast
• Motorbeveiling vastgelast
• Defect in elektronica
• Kortsluiting in de aan-stroomkring
Kortsluitng resp. aardsluiting in
NOOD-UIT stroomkring (minimale
aardlekstroom I
beveiliging spreekt aan)
Technische gegevens
Toegelaten omgevingstemperatuur T
Bedrijf/Opslag
Beschermingsklasse volgens EN 60 529
Toegekende isolatiespanning U
i
Toegekende bestendigheid pulsspanningen U
Nominale stuurvoedingsspanning U
Toegekend vermogen
Operationeel bereik DC
Operationeel bereik AC
Schokbestendigheid halfsinus volgens IEC 60068
Gewicht
Hersteltijd bij NOOD-UIT
Afvaltijd bij NOOD-UIT
Aanspreektijd
Gebruiks-
Toegekende
bedrijfsspanning U
categorie
volgens DIN VDE 0660
(V)
deel 200, IEC 60947-5-1
AC-15
230
DC-13
24
115
230
Continustroom I
th
Kortsluitbescherming
Zekeringinzetstukken
voor activerings-
Bedrijfsklasse
stroomkring
De veiligheidsschakelapparaat wordt door middel van
een interne, zelfherstellende PTC-beveiliging (Multifuse)
beveiligd.
Zorg dat de voorgeschreven beveiliging gebruikt wordt; alleen
zó is bij een fout gegarandeerd dat veilig uitgeschakeld wordt.
Zie voor verdere gegevens en bestelnummers van toebehoren de
catalogus.
Het veilig functioneren van de apparatuur is alleen met gecertificeerde compo-
nenten gegarandeerd.
3TK2822, 3TK2823
DIN EN 60 947-5-1 (08.00)
Nederlands
NOOD-UIT
AAN
niet ingedrukt ingedrukt
ingedrukt
niet ingedrukt geopend
niet ingedrukt niet ingedrukt geopend
out
(alleen bij 3TK2823)
= 0,5 A; PTC-
Kmin
u
25 ... +60 °C/
40 ... +80 °C
IP40, IP20 aan de klemmen
300 V
4 kV
imp
24 V AC/DC
s
1,5 W
0,85 ... 1,2 x U
s
0,85 ... 1,1 x U
s
8 g/10 ms
0,240 kg
3TK2822
min. 200 ms
3TK2823
min. 400 ms
max. 20 ms
3TK2822
max. 80 ms
3TK2823
max. 30 ms
Toegekende bedrijfsstroom I
Bij belasting van alle activerings-
e
stroomkringen
(A)
50 °C
60 °C
5
4,5
5
4,5
0,2
0,2
0,1
0,1
5
4,5
DIAZED
gL(gG)
6 A
zwaar
10 A
Activerings-
stroomkring
gesloten
geopend
e
70 °C
4
4
0,2
0,1
4
7

Advertisement

loading

  Related Manuals for Siemens SIRIUS 3TK2822

This manual is also suitable for:

Sirius 3tk2823