Download  Print this page

Ελληνικά - Bosch AL 2450 DV Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-1519-002.book Page 31 Thursday, January 23, 2014 9:22 AM
Ελληνικά
Περιγραφή του προϊόντος και της ισχύ-
ος του
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις
ασφαλείας και τις οδηγίες.
Αμέλειες κατά την τήρηση των
υποδείξεων ασφαλείας και των
οδηγιών μπορεί να προκαλέ-
σουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματι-
σμούς.
Διαφυλάξτε καλά αυτές τις οδηγίες.
Να χρησιμοποιείτε το φορτιστή μόνο όταν είσαστε σε θέση να
εκτιμήσετε πλήρως όλες τις λειτουργίες του και να τις εκτελέσε-
τε χωρίς περιορισμούς ή όταν θα έχετε λάβει ανάλογες οδηγίες.
Υποδείξεις ασφαλείας
Αυτός ο φορτιστής δεν προβλέπε-
ται για χρήση από παιδιά και άτομα
με περιορισμένες φυσικές, αισθη-
τήριες ή διανοητικές ικανότητες ή
με έλλειψη εμπειρίας και ανεπαρ-
κείς γνώσεις. Αυτός ο φορτιστής
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παι-
διά από 8 ετών και πάνω καθώς και
από άτομα με περιορισμένες φυσι-
κές, αισθητήριες ή διανοητικές ικα-
νότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και
ανεπαρκείς γνώσεις, εφόσον επιτη-
ρούνται ή έχουν καθοδηγηθεί σχετι-
κά με την ασφαλή εργασία με το
φορτιστή και τους συνυφασμένους
με αυτόν κινδύνους. Διαφορετικά
υπάρχει ο κίνδυνος λαθεμένου χειρι-
σμού και τραυματισμού.
Να επιτηρείτε τα παιδιά. Έτσι εξα-
σφαλίζεται ότι τα παιδιά δεν θα παί-
ξουν με το φορτιστή.
Δεν επιτρέπεται ο καθαρισμός και η
συντήρηση του φοτιστή από παιδιά
όταν αυτά δεν βρίσκονται υπό επι-
τήρηση.
Bosch Power Tools
Μην εκθέτετε τη συσκευή στη βροχή και την
υγρασία. Η διείσδυση νερού σ' ένα φορτιστή αυξά-
νει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 Φορτίστε μόνο μπαταρίες NiCd/NiMH Bosch. Η τάση της
μπαταρίας πρέπει να ταιριάζει με την τάση φόρτισης της
μπαταρίας του φορτιστή. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς και έκρηξης.
 Διατηρείτε το φορτιστή καθαρό. Η ρύπανση της συσκευής
δημιουργεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 Ελέγχετε πριν από κάθε χρήση το φορτιστή, το ηλεκτρι-
κό καλώδιο και το φις. Μη χρησιμοποιήσετε το φορτιστή
σε περίπτωση που θα εξακριβώσετε κάποιες βλάβες ή
ζημιές. Μην ανοίξετε ο ίδιος/η ίδια το φορτιστή αλλά
δώστε τον οπωσδήποτε σε ειδικά εκπαιδευμένο τεχνικό
προσωπικό για να τον επισκευάσει με γνήσια εξαρτήμα-
τα. Χαλασμένοι φορτιστές, καλώδια και φις αυξάνουν τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
 Μια τυχόν εσφαλμένη χρησιμοποίηση μπορεί να οδηγή-
σει σε διαρροή υγρών από την μπαταρία. Αποφεύγετε
κάθε επαφή μ' αυτά. Σε περίπτωση τυχαίας επαφής ξε-
πλύνετε καλά με νερό. Σε περίπτωση που τα υγρά θα έρ-
θουν σε επαφή με τα μάτια, πρέπει να ζητήσετε επίσης
και ιατρική βοήθεια. Διαρρέοντα υγρά μπαταρίας μπορεί
να οδηγήσουν σε ερεθισμούς του δέρματος ή σε εγκαύματα.
 Προσέχετε, να μην είναι σκεπασμένες οι σχισμές αερι-
σμού του φοτιστή. Διαφορετικά ο φορτιστής μπορεί να
υπερθερμανθεί και να μη λειτουργεί πλέον κανονικά.
Απεικονιζόμενα στοιχεία
Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων αναφέρεται
στην εικόνα του φορτιστή στη σελίδα με τα γραφικά.
1 Μπαταρία χωρίς βύσμα επαφής ΑΡΤ*
2 Πλήκτρο απασφάλισης για προσαρμοστικό*
3 Προσαρμοστικό για μπαταρία χωρίς βύσμα επαφής ΑΡΤ*
4 Πράσινη ένδειξη φόρτισης
5 Κόκκινη ένδειξη φόρτισης
6 Κανάλι φόρτισης
7 Μπαταρία με βύσμα επαφής APT*
*Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται
στη στάνταρ συσκευασία. Για τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων κοί-
τα το πρόγραμμα εξαρτημάτων.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Φορτιστής
Αριθμός ευρετηρίου
Τάση φόρτισης μπαταρίας (αυτόματη
αναγνώριση τάσης)
Ρεύμα φόρτισης
– Ταχεία φόρτιση
– Φόρτιση συντήρησης
Εγκριμένη περιοχή θερμοκρασίας
Παρακαλούμε να προσέξετε τον αριθμό ευρετηρίου στην πινακίδα κατα-
σκευαστή του φορτιστή σας. Οι εμπορικοί χαρακτηρισμοί μεμονωμένων
φορτιστών μπορεί να διαφέρουν.
Ελληνικά | 31
AL 2450 DV
2 607 225 0..
V
7,2 – 24
mA
5000
mA
100
°C
0 – 45
1 609 929 0HB | (23.1.14)

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for Bosch AL 2450 DV Professional