Download Print this page

Dell H815DW Setup Manual

Hide thumbs Also See for H815DW:

Advertisement

Quick Links

Dell™ Cloud Multifunction Printer | H815dw
Dell™ Smart Multifunction Printer | S2815dn
Setup Guide
Configuratiehandleiding
Opsætningsvejledning
Oppsettsguide
Inställningsguide

Advertisement

loading

Summary of Contents for Dell H815DW

 • Page 1 Dell™ Cloud Multifunction Printer | H815dw Dell™ Smart Multifunction Printer | S2815dn Setup Guide Configuratiehandleiding Opsætningsvejledning Oppsettsguide Inställningsguide...
 • Page 2 Thank you for choosing Dell Bedankt om te kiezen voor Dell Tak, fordi du har valgt Dell Takk for at du valgte Dell Tack för att du väljer Dell...
 • Page 3 De inhoud van de doos controleren | Kontrollér kassens indhold Kontroller innholdet i esken | Kontrollera kartongens innehåll CAUTION: Before you set up and operate your Dell printer, read and follow the safety instructions in the Important Information that comes with your printer.
 • Page 4 2 Remove the packing material Het verpakkingsmateriaal verwijderen | Fjern emballagen Fjerne emballasjematerialet | Ta bort förpackningsmaterialet NOTE: The location of adhesive tapes and the shape of the packing material may vary. OPMERKING: De plaats van de kleefband en de vorm van het verpakkingsmateriaal kan variëren. BEMÆRK: Klæbebåndets placering og emballagens form kan variere.
 • Page 5 3 Prepare the tray and add paper De lade klaarmaken en papier plaatsen | Forbered bakken, og ilæg papir Gjør klar magasinet og ha i papir | Förbered magasinet och lägg i papper    ...
 • Page 6 Koble til de nødvendige kablene | Anslut de kablar som behövs NOTE: For wireless connection, do not connect the USB cable or Ethernet cable (Dell H815dw only). OPMERKING: Als u draadloos wilt verbinden, mag u geen USB- of ethernetkabel aansluiten (alleen Dell H815dw).
 • Page 7 For Fax connection, connect the telephone cable Gebruik de telefoonkabel voor een faxverbinding: Tilslut telefonkablet, hvis du vil installere vha. en faxforbindelse For en fakstilkobling, kobler du til telefonledningen Anslut telefonsladden för faxanslutning NOTE: If the phone communication is serial in your country (such as Germany, Sweden, Denmark, Austria, Belgium, Italy, France and Switzerland), and you are supplied with a yellow terminator, insert the yellow terminator into the phone connector.
 • Page 8 5 Connect the power cable and turn on the printer Het netsnoer aansluiten en de printer inschakelen Tilslut strømkablet, og tænd for printeren Koble til strømkabelen og slå på skriveren Anslut strömkabeln och starta skrivaren    NOTE: When you turn the printer on for the first time, the initial setup appears on the operator panel. If you do not start configuring the initial settings, the printer automatically restarts in three minutes.
 • Page 9 6 Configure printer settings De printerinstellingen configureren | Konfigurer printerindstillinger Konfigurere skriverinnstillinger | Konfigurera skrivarinställningar Set the language, country, time zone, date and time, then follow the instructions to setup fax. The printer automatically restarts after tapping that appears at the end of the setting. Stel de taal, het land, de tijdzone, de datum en de tijd in, en volg daarna de instructies om de fax te configureren.
 • Page 10 Software and Documentation Plaats de disc in uw computer (alleen Windows U kunt ook naar dell.com/support gaan, de Service Tag van uw printer invoeren, de recentste software en het recentste stuurprogramma downloaden, en vervolgens het gedownloade bestand openen. ® Software and Documentation Indsæt disken...
 • Page 11 På Dell Printer Easy Install-vinduet, klikk på Neste. Dell Printer Easy Install begynner å søke etter denne skriveren ® (kun Windows I fönstret Dell Printer Easy Install ska du klicka på Nästa. Dell Printer Easy Install startar för att söka efter denna ® skrivare (endast Windows...
 • Page 12 Wireless Printer (Dell H815dw only) Draadloze printer (alleen Dell H815dw) | Trådløs printer (kun Dell H815dw) Trådløs skriver (kun Dell H815dw) | Trådlös skrivare (endast Dell H815dw) 1 Wait for Dell Printer Easy Install wizard to find your printer. Wacht tot de wizard Dell Printer Easy Install de printer gevonden heeft.
 • Page 13 Ethernetprinter | Ethernet-printer Ethernet-skriver | Ethernet-skrivare 1 Wait for Dell Printer Easy Install wizard to find your printer. Wacht tot de wizard Dell Printer Easy Install de printer gevonden heeft. Vent på, at guiden Dell Printer Easy Install finder printeren.
 • Page 14 USB-printer | USB-printer USB-skriver | USB-skrivare 1 Wait for Dell Printer Easy Install wizard to find and install your printer. Wacht tot de wizard Dell Printer Easy Install de printer gevonden en geïnstalleerd heeft. Vent på, at guiden Dell Printer Easy Install finder og konfigurerer printeren.
 • Page 15: Printer Features

  Printer Features Kenmerken van de printer | Printerens egenskaber Skriverfunksjoner | Skrivaregenskaper Service Tag Tray1 Front USB Port Optional 550-Sheet Feeder (Tray2) Operator Panel Toner Cartridge Duplex Automatic Document Feeder (DADF) Drum Cartridge Multipurpose Feeder (MPF) 10 Front Cover Service Tag Lade 1 USB-poort voorzijde Optionele 550-velinvoer (lade 2)
 • Page 16 Service Tag Skuff1 USB-port foran Valgfri 550 arkmater (skuff2) Operatørpanel Tonerkassett Dupleks automatisk dokumentmater (DADF) Trommelkassett Flerfunksjonsmater (MPF) 10 Frontdeksel Service Tag Magasin1 Främre USB-port Extra Magasin 550 Sheet Feeder (Magasin2) Styrpanel Tonerkassett Duplex Automatisk dokumentmatare (DADF) Trumkassett 10 Frontlucka Multifunktionell matare (MPF)
 • Page 17 Power Switch Power Connector Ethernet Port Chute USB Port Duplex Unit Phone Connector 10 Transfer Unit Wall Jack Connector Fusing Unit "Blue" Plug 12 Rear Cover Hoofdschakelaar Stroomaansluiting Ethernet-poort Koker USB-poort Duplexeenheid Telefoonaansluiting 10 Transfereenheid Aansluiting op de telefoon Fusereenheid "Blauw"...
 • Page 18 Strømknapp Strømtilkobling Ethernet-port Sjakt USB-port Dupleks-enhet Telefonkontakt 10 Overføringsenhet Veggkontakttilkobling Fikseringsenhet 12 Bakdeksel "Blå" plugg Strömbrytare Strömanslutning Ethernet-port Utkast USB-Port Duplexenhet 10 Överföringsenhet Telefonkontakt Väggkontakt Fixeringsenhet ”Blå” kontakt 12 Baklucka...
 • Page 19 DADF Feed Roller Document Glass DADF Cover Document Feeder Tray Document Guides DADF-invoerrol Document-glasplaat DADF-klep Papierlade Documentgeleiders DADF-fødningsvalse Dokumentglas DADF-dæksel Dokumentilæggerbakke Dokumentstyr DADF-materulle Glassplate DADF-deksel Dokumentmaterskuff Dokumentstyreskinner Dokumentmatarens matningsvals Dokumentglas DADF-lucka Dokumentmatarmagasin Dokumentstöd...
 • Page 20: Operator Panel

  Operator Panel Bedieningspaneel | Betjeningspanel Operatørpanel | Styrpanel H815dw S2815dn (Home) button Knop (Home) Knappen (Hjem) Knappen (Hjem) Knappen (Hem) Moves to the Home screen. Hiermee komt u in het Start-scherm. Flytter til skærmen Startside. Flytter til Hjem-skjermen. Går till Hem-skärmen.
 • Page 21 Allows the user to log out. Hiermee kan de gebruiker zich afmelden. Gør det muligt for brugeren at logge af. Lar brukeren logge av. Tillåter användaren att logga ut. 3 Touch Panel Touch-paneel Berøringspanel Berøringspanel Pekskärm Specifies the settings by directly tapping the screen. De instellingen worden weergegeven wanneer het scherm wordt aangeraakt.
 • Page 22 H815dw S2815dn 5 Number Pad Numerieke toetsen Taltastatur Talltastatur Knappsats Enters numbers and characters. Worden cijfers en letters mee ingevoerd. Indtaster tegn og tal. Legger inn tegn og tall. Används för att ange tecken och siffror.
 • Page 23 (Redial / Pause) button Knop (Herhalen/pauze) Knappen (Genopkald/Pause) Knappen (Repetisjon/pause) Knappen (Återuppring/Paus) Calls up the last called number. Belt het laatst gevormde nummer. Ringer til det sidst kaldte nummer. Ringer opp det sist oppringte nummeret. Ringer upp det senast slagna numret. Inserts a pause into a telephone number.
 • Page 24 S2815dn Wi-Fi | WPS (Dell Cloud Multifunction Printer | H815dw only) / (Information) button Knop Wi-Fi | WPS (alleen Dell Cloud Multifunction Printer | H815dw) / (Informatie) Knappen Wi-Fi | WPS (kun Dell Cloud Multifunction Printer | H815dw) / (Information)
 • Page 25 Börjar faxa dokumentet till numret som har registrerats som ”001” och ”002” för FAX snabbval. Endast effektiv när Hem- skärmen visas. (NFC) reader (Dell Cloud Multifunction Printer | H815dw only) (NFC) lezer (alleen Dell Cloud Multifunction Printer | H815dw) (NFC)-læser (kun Dell Cloud Multifunction Printer | H815dw) (NFC)-leser (kun Dell Cloud Multifunction Printer | H815dw) (NFC)-läsare (endast Dell Cloud Multifunction Printer | H815dw)
 • Page 26: About The Home Screen

  About the Home Screen Over het Startscherm | Om skærmen Startside Om Hjem-skjermen | Om Hem-skärmen The Home screen is the default screen of the printer. See the following table for basic operations. Het Startscherm is het standaardscherm van de printer. Raadpleeg de volgende tabel voor basishandelingen. Skærmen Startside er printerens standardskærm.
 • Page 27 To delete a tile Tap and hold the tile you want to delete until appears, and then drag the tile to . Tap to delete the tile. Een tegel selecteren Tik op de knop in het Dock-menu om de tegels weer te geven die gegroepeerd zijn onder de knop, en tik vervolgens op de gewenste tegel.
 • Page 28 (endast Dell™ Cloud Multifunction Printer | H815dw) Dell Printer Hub is a program that monitors and informs you of the printer status and allows you to customize the printer settings. The program also notifies you of the firmware/software updates. For convenient use, you can access the Dell Document Hub from the Dell Printer Hub.
 • Page 29 (endast Dell™ Smart Multifunction Printer | S2815dn) Dell Printer Management Tool is a program that monitors and informs you of the printer status and allows you to customize the printer settings. The program also notifies you of the firmware/software updates. The Dell Printer Management Tool is included on your Software and Documentation disc and is installed with the manuals, drivers, and software for the printer.
 • Page 30 U kunt de app downloaden via de Windows Store, de Google Play™ store en de App Store. Ga voor meer informatie over het gebruik van Dell Document Hub naar de FAQ op Dell.com/documenthub.
 • Page 31: Setting Up A Wireless Connection

  5 Follow the instructions on the screen, and configure the wireless setting of the printer. Software and Documentation 1 Plaats de bij de printer geleverde disc in de computer. Het programma Dell Printer Easy Install wordt automatisch geopend. 2 Klik op Hoofdmenu. 3 Klik op Configuratie. 4 Klik op Draadloos.
 • Page 32 Wireless Setup Issues (Dell H815dw only) Problemen met de draadloze configuratie (alleen Dell H815dw) Problemer med trådløs indstilling (kun Dell H815dw) Problemer med trådløst oppsett (kun Dell H815dw) Problem med trådlös inställning (endast Dell H815dw) Problem Action Cannot setup wireless connection.
 • Page 33 Problem Afhjælpning Kan ikke indstille en trådløs Tryk på WPS-knappen på det trådløse LAN-adgangspunkt eller routeren inden for forbindelse med WPS-PBC (Wi-Fi to minutter efter start af WPS-funktionen på printeren. Du finder yderligere Protected Setup-Push Button oplysninger om det trådløse LAN-adgangspunkt eller routeren i den vejledning, Configuration).
 • Page 34: Identifying The Location Of Paper Jams

  Identifying the Location of Paper Jams De plaats van een papierstoring bepalen Identifikation af stedet for papirstop Finne stedet for papirstopp Identifiera platsen för pappersstopp CAUTION: Do not attempt to clear any jams using tools or instruments. This may permanently damage the printer. OPGELET: Gebruik geen gereedschap of andere harde voorwerpen om vastgelopen papier te verwijderen.
 • Page 35 Automatische papierlade Lade 1 voor dubbelzijdig afdrukken Optionele 550-velinvoer (DAOD) Fusereenheid Multifunctionele papierlade (MPF) Regi Roll Duplexer Dupleks automatisk Bakke1 dokumentilægger (DADF) 550 arkilægger (ekstraudstyr) Fusermodul Multifunktionsføder (MPF) Regi Roll Duplexer Dupleks automatisk Skuff1 dokumentmater (DADF) Valgfri 550-arkmater Fikseringsenhet Flerfunksjonsmater (MPF) Regi Roll Duplekser Duplex Automatisk...
 • Page 36: Printing On Envelopes

  Printing on Envelopes Afdrukken op enveloppen | Udskrivning på konvolutter Skrive ut på konvolutter | Skriva ut på kuvert To print on envelopes with better print quality, set the printer to the envelope mode. Stel de printer in op envelopmodus om met een betere afdrukkwaliteit op enveloppen af te drukken. Indstil printeren til konvoluttilstand for at få...
 • Page 37     ...
 • Page 38 Replacing the toner cartridge De tonercassette vervangen | Udskiftning af tonerpatronen Bytte tonerkassetter | Byte av tonerkassetten User's Guide. To replace the toner cartridge, see "Maintaining Your Printer" in the Gebruikershandleiding. Om de tonercassette te vervangen, raadpleegt u "Uw printer onderhouden" in de Du kan finde oplysninger om udskiftning af tonerpatronen i "Vedligeholdelse af printeren"...
 • Page 39: Ordering Supplies

  You can order consumables such as toner cartridge and drum cartridge from Dell online when using a networked printer. Type the IP address of your printer in your web browser, launch the Dell Printer Configuration Web Tool, and click the Order Supplies at: to order consumables for your printer.
 • Page 40 Klik på Start-knappen  Dell Printer Hub eller Dell Print Management Tool. 2 For Dell Printer Hub skal du vælge printeren under Mine printere. For Dell Printer Management Tool skal du vælge den printer, der vises som standard, eller en anden printer på rullelisten i skærmens øverste højre hjørne.
 • Page 41 Du kan även beställa förbrukningsvaror med följande metod i Windows ® 1 För Windows Klicka på Start  Alla program  Dell skrivare  Dell Printer Hub eller Dell Print Management Tool. ® För Windows Klicka på Startknappen  Dell Printer Hub eller Dell Print Management Tool.
 • Page 42: Finding Information

  Finding Information Informatie zoeken | Søgning efter oplysninger Finne informasjon | Hitta information For additional information about printer components, printer setup, consumable replacement, available software, and User's Guide troubleshooting, see the Voor extra informatie over printeronderdelen, de printerconfiguratie, het vervangen van verbruiksartikelen, beschikbare software en het oplossen van problemen raadpleegt u de Gebruikershandleiding Du kan finde yderligere oplysninger om printerkomponenter, forbrugsstoffer, tilgængelig software og fejlfinding i...
 • Page 44 H815dw Skrivermodell | Skrivarmodell S2815dn Copyright © 2015 Dell Inc. All rights reserved. This product is protected by U.S. and international copyright and ™ intellectual property laws. Dell and the Dell logo are trademarks of Dell Inc. in the United States and/or other jurisdictions.

This manual is also suitable for:

S2815dn