Download Print this page

Makita DPB181 Instruction Manual

Cordless portable band saw
Hide thumbs Also See for DPB181:

Advertisement

Cordless Portable Band Saw
GB
UA
Akumulatorowa przeno na pi a ta mowa INSTRUKCJA OBS UGI
PL
Fer str u cu band portabil f r fir MANUAL DE INSTRUC IUNI
RO
Akku-Bandsäge
DE
Akkumulátoros hordozható szalagf rész HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
HU
Prenosná akumulátorová pásová píla NÁVOD NA OBSLUHU
SK
P enosná akumulátorová pásová pila NÁVOD K OBSLUZE
CZ
DPB181
INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
1

Advertisement

loading

Summary of Contents for Makita DPB181

 • Page 1 Akumulatorowa przeno na pi a ta mowa INSTRUKCJA OBS UGI Fer str u cu band portabil f r fir MANUAL DE INSTRUC IUNI Akku-Bandsäge BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros hordozható szalagf rész HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Prenosná akumulátorová pásová píla NÁVOD NA OBSLUHU P enosná akumulátorová pásová pila NÁVOD K OBSLUZE DPB181...
 • Page 2 012128 014186 014187 014188 014189 014190 014236 014947 014192 014196 014198 014197...
 • Page 3 007316 004747 014195 014193...
 • Page 4: Technické Údaje

  Pouze pro zem Evropy Prohlášení ES o shod ENG900-1 Vibrace Spole nost Makita prohlašuje, že následující za ízení: Celková hodnota vibrací (vektorový sou et t í os) Popis za ízení: ur ená podle normy EN60745: P enosná akumulátorová pásová pila .
 • Page 5 TYTO POKYNY USCHOVEJTE. 000331 Yasushi Fukaya editel VAROVÁNÍ: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie NEDOVOLTE, aby pohodlnost nebo pocit znalosti výrobku (získaný základ opakovaného GEA010-1 používání) vedly zanedbání dodržování...
 • Page 6: Popis Funkce

  Tipy k zajišt ní maximální životnosti POPIS FUNKCE akumulátoru Akumulátor nabijte p ed tím, než dojde k POZOR: úplnému vybití baterie. P ed nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho • Pokud povšimnete sníženého výkonu funkce se vždy p esv d te, zda je nástroj vypnutý nástroje, vždy zastavte...
 • Page 7 Nízké nap tí akumulátoru: Fig.5 • Zbývající kapacita akumulátoru je p íliš nízká Montáž pilového pásu: a ná adí nebude pracovat. V takovém P eto te napínací pá ku pilového pásu vpravo až p ípad vyjm te akumulátor a dobijte jej. na doraz, ímž...
 • Page 8 Fig.16 p ibaleny jako standardní p íslušenství. P ibalené P i ezání kov použijte jako ezné mazivo vosk Makita. p íslušenství se m že v r zných zemích lišit. Vosk se na zuby pilového pásu nanáší po sejmutí ví ka z vosku za íznutím spušt ného ná...
 • Page 9 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885231B973...