Makita DPB180 Instruction Manual

Makita DPB180 Instruction Manual

Cordless portable band saw
Hide thumbs Also See for DPB180:
Table of Contents
 • Технічні Характеристики
 • Застереження Стосовно Техніки Безпеки При Роботі З Електроприладами
 • Технічне Обслуговування
 • Додаткове Приладдя
 • Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Obsługi Elektronarzędzi
 • Opis Działania
 • Akcesoria Opcjonalne
 • Avertismente Generale de Siguranţă Pentru Unelte Electrice
 • Descriere Funcţională
 • Accesorii Opţionale
 • Technische Daten
 • Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge
 • Montage
 • Wartung
 • Részletes Leírás
 • A Szerszámgépekre Vonatkozó Általános Biztonsági Figyelmeztetések
 • MűköDési Leírás
 • Opcionális Kiegészítők
 • Technické Údaje
 • Všeobecné Bezpečnostné Predpisy Pre Elektronáradie
 • Popis Funkcie
 • Voliteľné Príslušenstvo
 • Obecná Bezpečnostní Upozornění K Elektrickému Nářadí
 • Popis Funkce
 • Volitelné Příslušenství

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

Cordless Portable Band Saw
GB
Акумуляторна портативна стрічкова пила ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
UA
Bezprzewodowa pilarka taśmowa
PL
Ferăstrău cu bandă portabil fără fir MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
RO
Akku-Bandsäge
DE
Akkumulátoros hordozható szalagfűrész
HU
Prenosná akumulátorová pásová píla NÁVOD NA OBSLUHU
SK
Přenosná akumulátorová pásová pila NÁVOD K OBSLUZE
CZ
DPB180
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DPB180

 • Page 1 Акумуляторна портативна стрічкова пила ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Bezprzewodowa pilarka taśmowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Ferăstrău cu bandă portabil fără fir MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Bandsäge BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros hordozható szalagfűrész HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Prenosná akumulátorová pásová píla NÁVOD NA OBSLUHU Přenosná akumulátorová pásová pila NÁVOD K OBSLUZE DPB180...
 • Page 2 014183 012128 007147 007148 007149 007299 006192 006193...
 • Page 3 007151 007316 007301 004747 007298 004750 007302 001145...
 • Page 4: Specifications

  15-1. Limit mark 6-1. Tighten 8-3. Wheel 16-1. Screwdriver 6-2. Loosen 8-4. Press 16-2. Brush holder cap SPECIFICATIONS Model DPB180 Round workpiece 120 mm dia. Max. cutting capacity Rectangular workpiece 120 mm x 120 mm Blade speed 1.4 - 2.7 m/s Length...
 • Page 5: Important Safety Instructions

  Makita Corporation responsible Cutting workpieces covered with oil can cause manufacturer declare that the following Makita the blade to come off unexpectedly. Wipe off machine(s): all excess oil from workpieces before cutting. Designation of Machine: Never use the cutting oil as a cutting lubricant.
 • Page 6: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION Do not store the tool and battery cartridge in locations where the temperature may reach or exceed 50 ゚ C (122 ゚ F). CAUTION: Do not incinerate the battery cartridge even if Always be sure that the tool is switched off and the •...
 • Page 7 ASSEMBLY Switch action Fig.3 CAUTION: CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the Before inserting the battery cartridge into the tool, • • battery cartridge is removed before carrying out always check to see that the switch trigger actuates any work on the tool.
 • Page 8: Operation

  15 minutes before proceeding with a fresh battery. Cutting lubricant When cutting metals, use Makita cutting wax as a cutting lubricant. To apply the cutting wax to the blade teeth, start the tool and cut in to the cutting wax as shown in the...
 • Page 9: Optional Accessories

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Band saw blades • Hex wrench 4 • Cutting wax •...
 • Page 10: Технічні Характеристики

  8-2. Нижній тримач 16-1. Викрутка 5-1. Ліхтар 8-3. Колесо 16-2. Ковпачок щіткотримача 6-1. Затягнути 8-4. Натиснути ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DPB180 Кругла деталь Діам. 120 мм Макс. ріжуча спроможність Прямокутна деталь 120 мм x 120 мм Швидкість полотна 1,4 - 2,7 м/с Довжина...
 • Page 11: Застереження Стосовно Техніки Безпеки При Роботі З Електроприладами

  розділі “ТЕХНІЧНІ ДАНІ”. Позначення обладнання: Перед початком роботи слід ретельно Акумуляторна портативна стрічкова пила перевірити полотно на наявність тріщин № моделі/ тип: DPB180 або пошкодження. Слід негайно замінити є серійним виробництвом та тріснуте або пошкоджене полотно. Відповідає таким Європейським Директивам: Слід...
 • Page 12 ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Якщо період роботи дуже покоротшав, слід негайно припинити користування. Це може призвести до ризику перегріву, опіку та ОБЕРЕЖНО: навіть вибуху. Завжди перевіряйте, щоб прилад був вимкнений, • Якщо електроліт потрапив до очей, слід а касета з акумулятором була знята, перед промити...
 • Page 13 інструмента. Потім натисніть на курок ПРИМІТКА: вмикача, щоб знову запустити інструмент. Для видалення бруду з лінзи підсвітки • Якщо інструмент запустити неможливо, це користуйтесь сухою тканиною. Будьте обережні, означає, що акумулятор перегрівся. У щоб не подряпати лінзу підсвітки, тому що такому...
 • Page 14: Технічне Обслуговування

  поза межами ділянки полотна. Для того, щоб зняти полотно, виконуйте процедуру Під час різання металів, слід використовувати його встановлення у зворотному порядку. воскове мастило Makita для змащування під час різання. Для того, щоб нанести воскове мастило для ОБЕРЕЖНО: змащування під...
 • Page 15: Додаткове Приладдя

  приладдя слід використовувати лише за призначенням. У разі необхідності, отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертайтесь до місцевого Сервісного центру "Макіта". Полотна стрічкової пили • Шестигранний ключ 4 • Мастило для полотна • Оригінальний акумулятор та заряджаючий • пристрій Makita...
 • Page 16 15-1. Znak ograniczenia 6-1. Dokręcić 8-3. Tarcza 16-1. Śrubokręt 6-2. Odkręcanie 8-4. Docisnąć 16-2. Pokrywka uchwytu szczotki SPECYFIAKCJE Model DPB180 Profil okrągły śr. 120 mm Maks. wydajność cięcia Profil prostokątny 120 mm x 120 mm Prędkość brzeszczotu 1,4 - 2,7 m/s Długość...
 • Page 17: Ogólne Zasady Bezpieczeństwa Obsługi Elektronarzędzi

  Makita International Europe Ltd. Nie wolno stosować oleju do cięcia. Używać Technical Department, jedynie wosku do cięcia marki Makita. Michigan Drive, Tongwell, Podczas pracy nie noś rękawic. Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Anglia Narzędzie należy trzymać oburącz.
 • Page 18: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA W przypadku przedostania się elektrolitu do oczu, przemyć je wodą i niezwłocznie uzyskać pomoc lekarską. Może bowiem UWAGA: spowodować utratę wzroku. Przed przystąpieniem do regulacji lub przeglądu • Nie doprowadzać do zwarcia akumulatora: narzędzia upewnić się, czy jest ono wyłączone i czy dotykać...
 • Page 19 Jeżeli narzędzie nie włączy się, akumulator Gdy narzędzie zostanie przeciążone podczas pracy, • uległ przegrzaniu. W takiej sytuacji należy kontrolka zaczyna migać. poczekać, aż akumulator ostygnie przed Przy niskim poziomie naładowania akumulatora • ponownym pociągnięciem za język spustowy kontrolka zaczyna migać. przełącznika.
 • Page 20 UWAGA: W przypadku cięcia metali do smarowania należy Podczas kontroli prowadzenia brzeszczotu nie • używać wosku marki Makita. W celu nałożenia wosku na należy zbliżać się do strefy, w której porusza się zęby brzeszczotu wystarczy uruchomić narzędzie i brzeszczot. wykonać cięcie w wosku, jak pokazano na rysunku, po Aby zdemontować...
 • Page 21: Akcesoria Opcjonalne

  NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. AKCESORIA OPCJONALNE UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może...
 • Page 22 8-3. Rolă 16-1. Şurubelniţă 6-2. Deşurubaţi 8-4. Apăsaţi 16-2. Capacul suportului pentru perii SPECIFICAŢII Model DPB180 Piesă de prelucrat rotundă 120 mm diametru Capacitate maximă de tăiere Piesă de prelucrat rectangulară 120 mm x 120 mm Viteza pânzei 1,4 - 2,7 m/s Lungime 1.140 mm...
 • Page 23: Avertismente Generale De Siguranţă Pentru Unelte Electrice

  Declaraţie de conformitate CE deteriorări înainte de folosire. Înlocuiţi imediat o pânză fisurată sau deteriorată. Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, Fixaţi ferm piesa de prelucrat. Când tăiaţi un declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): grup de piese, asiguraţi-vă că toate piesele Destinaţia utilajului:...
 • Page 24: Descriere Funcţională

  DESCRIERE FUNCŢIONALĂ Nu scurtcircuitaţi cartuşul acumulatorului: Nu atingeţi bornele cu niciun material conductor. ATENŢIE: Evitaţi depozitarea cartuşului Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi • acumulatorului la un loc cu alte obiecte cartuşul acumulatorului este scos înainte de a metalice cum ar fi cuie, monede etc. ajusta sau verifica funcţionarea maşinii.
 • Page 25 MONTARE Tensiune scăzută acumulator: • Capacitatea rămasă a bateriei este prea mică, iar maşina nu va funcţiona. În această situatie, ATENŢIE: scoateţi şi reîncărcaţi acumulatorul. Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi • Acţionarea întrerupătorului cartuşul acumulatorului este scos înainte de a executa orice lucrări la maşină.
 • Page 26 şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Lubrifiant de tăiere Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese Când tăiaţi metale, folosiţi parafină Makita pe post de de schimb Makita. lubrifiant. Pentru a aplica parafina pe dinţii pânzei, porniţi maşina şi tăiaţi în parafină...
 • Page 27: Accesorii Opţionale

  Pânze de ferăstrău cu bandă • Cheie inbus de 4 • Parafină • Acumulator şi încărcător original Makita • NOTĂ: Unele articole din listă pot fi incluse ca accesorii • standard în ambalajul de scule. Acestea pot diferi în funcţie de ţară.
 • Page 28: Technische Daten

  15-1. Grenzmarke 6-1. Anziehen 8-3. Scheibe 16-1. Schraubendreher 6-2. Lösen 8-4. Drücken 16-2. Kohlenhalterdeckel TECHNISCHE DATEN Modell DPB180 Rundes Werkstück 120 mm Durchm. Max. Schnittkapazität Rechteckiges Werkstück 120 mm x 120 mm Sägeblattdrehzahl 1,4 - 2,7 m/s Länge 1.140 mm Sägeblattgröße...
 • Page 29: Allgemeine Sicherheitshinweise Für Elektrowerkzeuge

  Wenn Sie mehrere Werkstücklagen sägen, Bezeichnung des Geräts: vergewissern Sie sich, dass alle Werkstücke Akku-Bandsäge fest zusammengehalten werden, bevor Sie mit Modelnr./ -typ: DPB180 dem Sägevorgang beginnen. in Serie gefertigt werden und Wenn Sie ölbedeckte Werkstücke sägen, kann Den folgenden EG-Richtlininen entspricht: das Sägeblatt plötzlich abrutschen.
 • Page 30 FUNKTIONSBESCHREIBUNG Falls die Betriebsdauer erheblich kürzer wird, beenden Betrieb umgehend. Andernfalls besteht Gefahr einer ACHTUNG: Überhitzung sowie das Risiko möglicher Schalten Sie das Werkzeug stets aus und • Verbrennungen und sogar einer Explosion. entfernen Akkublock, bevor Wenn Elektrolyt in Ihre Augen gerät, waschen Einstellungen oder eine Funktionsprüfung des Sie diese mit klarem Wasser aus, und suchen Werkzeugs vornehmen.
 • Page 31: Montage

  Betätigen anschließend ANMERKUNG: Ein/Aus-Schalter wieder, um das Werkzeug Verwenden für Abwischen • wieder in Betrieb zu nehmen. Unreinheiten von der Lichtlinse einen trockenen Wenn das Werkzeug nicht startet, ist der Lappen. Achten Sie darauf, dass Sie die Lichtlinse Akku überhitzt. Lassen Sie in dieser Situation nicht zerkratzen, dadurch kann ihre Leuchtkraft den Akku erst abkühlen, bevor Sie wieder den verringert werden.
 • Page 32 Zum Demontieren des Sägeblatts müssen Sie die Sägeschmiermittel Einbauprozedur in umgekehrter Reihenfolge ausführen. Beim Schneiden von Metall muss das Schneidwachs von ACHTUNG: Makita als Sägeschmiermittel verwendet werden. Zum Wenn Sägeblatt-Spannhebel Auftragen des Schneidwachses auf die Sägeblattzähne • Uhrzeigersinn drehen, um die Spannung des müssen Sie das Werkzeug einschalten und in das...
 • Page 33: Wartung

  WARTUNG SONDERZUBEHÖR ACHTUNG: ACHTUNG: Schalten Sie das Werkzeug stets aus und Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • • entfernen Akkublock, bevor beschrieben ist, empfehlen folgende Inspektionen oder Wartungsarbeiten am Werkzeug Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der vornehmen.
 • Page 34: Részletes Leírás

  6-1. Rögzíteni 8-3. Tárcsa 16-1. Csavarhúzó 6-2. Lazítsa meg 8-4. Nyomja le 16-2. Kefetartó sapka RÉSZLETES LEÍRÁS Modell DPB180 Kerek munkadarab 120 mm-es átm. Max. vágóteljesítmény Szögletes munkadarab 120 mm x 120 mm Fűrészlap sebessége 1,4 - 2,7 m/s Hossz 1140 mm Fűrészlap mérete...
 • Page 35: A Szerszámgépekre Vonatkozó Általános Biztonsági Figyelmeztetések

  Csak európai országokra vonatkozóan szerszám fémrészei is áram alá kerülhetnek, így a EK Megfelelőségi nyilatkozat kezelőt áramütés érheti. Kizárólag a „MŰSZAKI LEÍRÁS” részben Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős felsorolt fűrészlapokat használja. gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita Gondosan ellenőrizze fűrészlapot...
 • Page 36: Működési Leírás

  MŰKÖDÉSI LEÍRÁS Ha a működési idő nagyon lerövidült, azonnal hagyja abba a használatot. Ez a túlmelegedés, esetleges égések és akár robbanás VIGYÁZAT: veszélyével is járhat. Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki • Ha elektrolit kerül a szemébe, mossa ki azt van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra tiszta vízzel és azonnal keressen orvosi került mielőtt beállít vagy ellenőriz valamilyen...
 • Page 37 ÖSSZESZERELÉS Ha a szerszám nem indul el, az akkumulátor túlhevült. Ilyenkor hagyja kihűlni az akkumulátort, mielőtt ismét meghúzná a kioldókapcsolót. VIGYÁZAT: Az akkumulátor töltöttsége alacsony: • Minden esetben ellenőrizze, hogy a szerszám ki • Az akkumulátor fennmaradó töltöttsége túl van kapcsolva és az akkumulátor eltávolításra alacsony, a szerszámot nem tudja működtetni.
 • Page 38 Vágófolyadék VIGYÁZAT: Fémek vágásakor használjon Makita vágóviaszt vágási Álljon távol a fűrészlap környezetétől amikor azt • kenőanyagnak. A vágóviaszt felviteléhez a fűrészlap ellenőrzi, hogy a fűrészlap megfelelően fut a fogaira előbb indítsa be a gépet, majd vágjon bele a...
 • Page 39: Opcionális Kiegészítők

  újakat és helyezze vissza a kefetartó sapkákat. Fig.16 termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartásához, javításokat, bármilyen egyéb karbantartást vagy beszabályozást a Makita Autorizált Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita pótalkatrászek használatával. OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK VIGYÁZAT: Ezek a tartozékok vagy kellékek ajánlottak az • Önnek ebben a kézikönyvben leírt Makita szerszámához.
 • Page 40: Technické Údaje

  6-1. Utiahnuť 8-3. Kotúč 16-1. Skrutkovač 6-2. Uvoľniť 8-4. Tlak 16-2. Veko držiaka uhlíka TECHNICKÉ ÚDAJE Model DPB180 Oblý obrobok priem. 120 mm Maximálna rezná kapacita Obdĺžnikový obrobok 120 mm x 120 mm Rýchlosť ostria 1,4 - 2,7 m/s Dĺžka 1140 mm Veľkosť...
 • Page 41: Všeobecné Bezpečnostné Predpisy Pre Elektronáradie

  Vyhlásenie o zhode so smernicami Používajte ostria uvádzané „ŠPECIFIKÁCIÁCH“. Európskeho spoločenstva Pred prácou dôkladne skontrolujte ostrie, či Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca neobsahuje praskliny alebo iné poškodenie. prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky Okamžite vymeňte prasknuté alebo Makita: poškodené...
 • Page 42: Popis Funkcie

  POPIS FUNKCIE Jednotku akumulátora neskratujte: Nedotýkajte konektorov žiadnym vodivým materiálom. POZOR: Neskladujte jednotku akumulátora v obale Pred úpravou alebo kontrolou funkčnosti nástroja • s inými kovovými predmetmi, napríklad vždy skontrolujte, či je nástroj vypnutý a blok klincami, mincami a pod. akumulátora je vybratý.
 • Page 43 MONTÁŽ Nízke napätie akumulátora: • Zostávajúca kapacita akumulátora je veľmi nízka a náradie nebude fungovať. V tejto POZOR: situácii akumulátor vyberte a nabite ho. Pred vykonaním akejkoľvek práce na nástroji vždy • Zapínanie skontrolujte, či je nástroj vypnutý a kazeta akumulátora je vybratá.
 • Page 44 Makita a s použitím náhradných dielov Rezacie mazivo Makita. Pri rezaní kovov použite ako reznú kvapalinu rezací vosk Makita. Ak chcete aplikovať rezací vosk na zuby ostria, spustite nástroj, odstráňte viečko z rezacieho vosku a zarežte do rezacieho vosku, ako ukazuje obrázok.
 • Page 45: Voliteľné Príslušenstvo

  VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zranenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu používať len na účely pre ne stanovené.
 • Page 46 6-1. Utáhnout 8-3. Kotouč 16-1. Šroubovák 6-2. Povolit 8-4. Stisknout 16-2. Víčko držáku uhlíku TECHNICKÉ ÚDAJE Model DPB180 Válcový díl Průměr 120 mm Max. kapacita řezání Obdélníkový díl 120 mm x 120 mm Rychlost pásu 1,4 - 2,7 m/s Délka 1 140 mm Rozměry pásu...
 • Page 47: Obecná Bezpečnostní Upozornění K Elektrickému Nářadí

  Prohlášení ES o shodě poškození. Popraskaný nebo poškozený kotouč je nutno okamžitě vyměnit. Společnost Makita Corporation jako odpovědný Zpracovávaný díl pečlivě uchyťte. Při řezání výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: svazku dílů před zahájením řezání Popis zařízení: přesvědčte, zda jsou všechny díle pevně...
 • Page 48: Popis Funkce

  POPIS FUNKCE Akumulátor nevystavujte vodě ani dešti. Zkrat akumulátoru může způsobit velký průtok proudu, přehřátí, možné popálení a dokonce i POZOR: poruchu. Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho • Neskladujte nástroj a akumulátor na místech, funkce se vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý a kde může teplota překročit 50 ゚...
 • Page 49 MONTÁŽ Nízké napětí akumulátoru: • Zbývající kapacita akumulátoru je příliš nízká a nářadí nebude pracovat. V takovém případě POZOR: vyjměte akumulátor a dobijte jej. Před prováděním libovolných prací na nástroji se • Zapínání vždy přesvědčte, zda je nástroj vypnutý a je odpojen jeho akumulátor.
 • Page 50 15 minut. seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Řezná kapalina Makita. Při řezání kovů použijte jako řezné mazivo vosk od společnosti Makita. Vosk se na zuby pilového pásu nanáší tak, že se nástroj spustí a zařeže do vosku, ze...
 • Page 51: Volitelné Příslušenství

  VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ POZOR: Pro váš nástroj Makita, popsaný v tomto návodu, • doporučujeme používat toto příslušenství nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství a nástavce lze používat pouze pro jejich stanovené účely. Potřebujete-li bližší...
 • Page 52 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885296A975...

This manual is also suitable for:

Dpb180z0088381672009

Table of Contents