Makita DPB181 Instruction Manual

Cordless portable band saw
Hide thumbs Also See for DPB181:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
Cordless Portable Band Saw
GB
Sladdlös portabel bandsåg
S
Batteridrevet bærbar båndsag
N
Langaton kannettava vannesaha
FIN
Bezvada pārnēsājams lentzāģis
LV
Nešiojamas juostinis pjūklas be
LT
jungiamųjų laidų
Teisaldatav juhtmeta lintsaag
EE
Аккумуляторная ленточная пила
RUS
DPB181
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DPB181

 • Page 1 Cordless Portable Band Saw INSTRUCTION MANUAL Sladdlös portabel bandsåg BRUKSANVISNING Batteridrevet bærbar båndsag BRUKSANVISNING Langaton kannettava vannesaha KÄYTTÖOHJE Bezvada pārnēsājams lentzāģis LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Nešiojamas juostinis pjūklas be NAUDOJIMO INSTRUKCIJA jungiamųjų laidų Teisaldatav juhtmeta lintsaag KASUTUSJUHEND Аккумуляторная ленточная пила РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ DPB181...
 • Page 2 012128 014186 014187 014188 014189 014190 014236 014947 014192 014196 014198 014197...
 • Page 3 007316 004747 014195 014193...
 • Page 4: Specifications

  EC Declaration of Conformity vibration total value (tri-axial vector sum) Makita declares that the following Machine(s): determined according to EN60745: Designation of Machine: Cordless Portable Band Saw Work mode : cutting metal Model No./ Type: DPB181 Vibration emission (a ) : 2.5 m/s...
 • Page 5: General Power Tool Safety Warnings

  000331 instruction manual may cause serious personal Yasushi Fukaya injury. Director ENC007-8 Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium IMPORTANT SAFETY GEA010-1 INSTRUCTIONS General Power Tool Safety FOR BATTERY CARTRIDGE Warnings Before using battery cartridge, read all...
 • Page 6: Functional Description

  Tips for maintaining maximum battery life FUNCTIONAL DESCRIPTION Charge battery cartridge before completely discharged. CAUTION: Always stop tool operation and charge the Always be sure that the tool is switched off and the • battery cartridge when you notice less tool battery cartridge is removed before adjusting or power.
 • Page 7: Installing Or Removing The Blade

  Switch action Fig.5 To install the blade: Fig.3 Turn the blade tightening lever clockwise until it CAUTION: stops to loosen the wheel. Before installing the battery cartridge into the tool, • Match the direction of the arrows on the blade always check to see that the switch trigger and on the wheels.
 • Page 8: Operation

  Makita genuine battery and charger • Fig.16 NOTE: When cutting metals, use Makita cutting wax as a cutting lubricant. To apply the cutting wax to the blade Some items in the list may be included in the tool • teeth, remove a cap of the cutting wax, start the tool and package as standard accessories.
 • Page 9 Använd hörselskydd används). ENG900-1 ENH101-17 Vibration Gäller endast Europa Vibrationens totalvärde (tre-axlars vektorsumma) mätt EU-konformitetsdeklaration enligtEN60745: Makita försäkrar att följande maskiner: Arbetsläge: metallsågning Maskinbeteckning: Vibrationsemission (a ): 2,5 m/s eller mindre h,CM Sladdlös portabel bandsåg Mättolerans (K): 1,5 m/s Modellnummer/Typ: DPB181 ENG901-1 Följer följande EU-direktiv:...
 • Page 10: Allmänna Säkerhetsvarningar För Maskin

  VARNING! 2006/42/EG finns tillgänglig från: GLÖM INTE noggrant följa Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter det att du har blivit van att använda den. OVARSAM 9.4.2013 hantering eller underlåtenhet följa säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning kan leda till allvarliga personskador.
 • Page 11 Tips för att uppnå batteriets maximala livslängd FUNKTIONSBESKRIVNING Ladda batterikassetten innan den är helt urladdad. FÖRSIKTIGT! Sluta använda maskinen ladda Se alltid till att maskinen är avstängd och • batterikassetten när du märker att kraften batterikassetten borttagen innan du justerar eller avtar.
 • Page 12 Batterispänningen faller: Fig.5 • Den kvarvarande batterikapaciteten är för låg Installera bandet: och maskinen fungerar inte. I detta läge tar Vrid spännaren medurs tills den stoppar för att du bort batteriet och laddar det. lossa hjulet. Passa in det nya bandet enligt pilarna på hjulen. Avtryckarens funktion Fig.6 Fig.3...
 • Page 13: Valfria Tillbehör

  När maskinen inte ska användas under en längre • tillsatserna för de syften de är avsedda för. tid ska bladet tas ur. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver Om maskinen används löpande tills batteriet är • ytterligare information om dessa tillbehör.
 • Page 14: Tekniske Data

  EN60745: Gjelder bare land i Europa EF-samsvarserklæring Arbeidsmåte: kutte metall Genererte vibrasjoner (a ) : 2,5 m/s eller Makita erklærer at følgende maskin(er): h,CM mindre Maskinbetegnelse: Usikkerhet (K): 1,5 m/s Batteridrevet bærbar båndsag ENG901-1 Modellnr./type: DPB181 Den angitte verdien for de genererte vibrasjonene •...
 • Page 15: Generelle Advarsler Angående Sikkerhet For Elektroverktøy

  Ikke gå fra maskinen mens den er i gang. tilgjengelig fra: 12. Ikke berør bladet eller arbeidsstykket Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia umiddelbart etter saging. Disse vil da være ekstremt varme, og du kan få brannskader. 9.4.2013 TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE. ADVARSEL:...
 • Page 16 FUNKSJONSBESKRIVELSE 10. Følg lokale bestemmelser for avhendig av batterier. TA VARE PÅ DISSE FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og • INSTRUKSENE. batteriet tatt ut før du justerer maskinen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner. Tips for å opprettholde maksimal batterilevetid Sette inn eller ta ut batteri Lad batteriet igjen før det er fullstendig...
 • Page 17 Bryterfunksjon Fig.5 Slik installerer du bladet: Fig.3 Drei bladstrammerenheten med klokken helt til FORSIKTIG: den stopper, hvis du ønsker å løsne hjulet. Før du setter batteriet inn i maskinen, må du alltid • Se til at retningen til pilene på bladet og på kontrollere om startbryteren aktiverer maskinen på...
 • Page 18: Valgfritt Tilbehør

  Makitas autoriserte servicesentre, eller et lett press mot maskinen vil gi nok trykk til å og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. utføre snittet. Ikke bruk makt. Når du kommer til enden av snittet, må du lette trykket VALGFRITT TILBEHØR...
 • Page 19: Tekniset Tiedot

  • standardoitujen asiakirjojen mukaisesti: standarditestausmenetelmän mukaisesti, ja sen EN60745 avulla voidaan vertailla työkaluja keskenään. Direktiivin 2006/42/EY mukaiset tekniset tiedot ovat Ilmoitettua tärinäpäästöarvoa voidaan käyttää • saatavissa seuraavasta osoitteesta: myös altistumisen alustavaan arviointiin. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium...
 • Page 20: Sähkötyökalujen Käyttöä Koskevat Varoitukset

  SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. 000331 Yasushi Fukaya VAROITUS: Johtaja ÄLÄ anna työkalun helppokäyttöisyyden Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium toistuvan käytön tuudittaa sinua väärään turvallisuuden tunteeseen niin, että laiminlyöt GEA010-1 työkalun...
 • Page 21: Toimintojen Kuvaus

  Vihjeitä akun käyttöiän pidentämiseksi TOIMINTOJEN KUVAUS Lataa akku ennen kuin se ehtii purkautua kokonaan. HUOMIO: Lopeta työkalun käyttö ja lataa akku aina, kun Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että • huomaat tehon heikkenevän. työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. Älä...
 • Page 22 Kytkimen käyttäminen Kuva5 Terän asentaminen: Kuva3 Löysää pyörä kääntämällä terän kiristysvipua HUOMIO: myötäpäivään, kunnes vipu pysähtyy. Tarkista aina ennen akun kiinnittämistä työkaluun, • Tarkista, että terän ja pyörien nuolisymbolit että liipaisinkytkin toimii oikein ja palaa OFF- osoittavat samaan suuntaan. asentoon, kun se vapautetaan. Kuva6 Laitteessa on liipaisimen lukituspainike, joka estää...
 • Page 23 TYÖSKENTELY KUNNOSSAPITO HUOMIO: HUOMIO: PIdä aina kiinni sekä etu- että takakahvasta. Varmista aina ennen tarkastusta tai huoltoa, että • • Älä koskaan pidä kiinni työkalun rungosta tai työkalu on sammutettu ja akku irrotettu. suojuksista. Jos työkalua pidetään kiinni niistä, Puhdistus kädet voivat luistaa ja osua terään.
 • Page 24 • EN60745 atbilstoši standarta pārbaudes metodei un to var Tehniskā lieta atbilstīgi 2006/42/EK ir pieejama: izmantot, lai salīdzinātu vienu darbarīku ar citu. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Beļģija Paziņoto vibrācijas emisijas vērtību arī var • izmantot iedarbības sākotnējā novērtējumā.
 • Page 25: Vispārējie Mehanizēto Darbarīku Drošības Brīdinājumi

  ļoti karsti un var apdedzināt ādu. SAGLABĀJIET ŠOS 000331 Yasushi Fukaya NORĀDĪJUMUS. Direktors Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Beļģija BRĪDINĀJUMS: GEA010-1 NEZAUDĒJIET modrību darbarīka lietošanas laikā Vispārējie mehanizēto darbarīku (tas var gadīties pēc darbarīka daudzkārtējas izmantošanas), rūpīgi ievērojiet urbšanas drošības drošības brīdinājumi...
 • Page 26: Funkciju Apraksts

  FUNKCIJU APRAKSTS Ieteikumi akumulatora kalpošanas laika pagarināšanai Uzlādējiet akumulatora kasetni pirms tā pilnīgi UZMANĪBU: izlādējas. Pirms darbarīka regulēšanas vai tā darbības • Vienmēr, kad ievērojat, ka darbarīka darba pārbaudes vienmēr pārliecinieties, ka darbarīks ir jauda zudusi, apturiet darbarīku un uzlādējiet izslēgts un akumulatora kasetne ir izņemta.
 • Page 27 Zema akumulatora jauda: Att.5 • Akumulatora atlikusī jauda ir pārāk zema, un Lai uzstādītu asmeni: darbarīks nedarbosies. Šādā gadījumā Pagrieziet asmens savilces sviru pulksteņrādītāja akumulatoru noņemiet un veiciet tam uzlādi. virzienā līdz galam, lai atskrūvētu ripu. Saskaņojiet bultiņas virzienu uz asmens ar Slēdža darbība bultiņas virzienu uz ripām.
 • Page 28: Papildu Piederumi

  Zāģējot metālus, par zāģēšanas smērvielu izmantojiet piederumi. Tie dažādās valstīs var būt atšķirīgi. Makita zāģēšanas vasku. Lai asmens zobus ieziestu ar zāģēšanas vasku, noņemot zāģēšanas vaska vāciņu, iedarbiniet darbarīku un iegremdējiet tajā rotējošu asmeni, kā attēlots zīmējumā.
 • Page 29 ENG900-1 Tik Europos šalims Vibracija Vibracijos bendroji vertė (trijų ašių vektorinė suma) ES atitikties deklaracija nustatyta pagal EN60745: Bendrovė „Makita“ atsakingai pareiškia, kad šis įrenginys (-iai): Darbo režimas: metalo pjovimas Mechanizmo paskirtis: Vibracijos emisija (a ): 2,5 m/s arba mažiau h,CM Nešiojamas juostinis pjūklas be jungiamųjų...
 • Page 30: Bendrieji Perspėjimai Darbui Su Elektriniais Įrankiais

  Techninį dokumentą pagal 2006/42/EB galima gauti iš: 10. Pjaudami metalą, saugokitės skriejančių Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium įkaitusių skeveldrų. (Belgija) Nepalikite veikiančio įrankio be priežiūros. 12. Nelieskite peilio arba ruošinio iškart po 9.4.2013 naudojimo; jie gali būti itin karšti ir nudeginti odą.
 • Page 31: Veikimo Aprašymas

  VEIKIMO APRAŠYMAS 10. Vadovaukitės vietos įstatymais dėl akumuliatorių išmetimo. SAUGOKITE ŠIAS DĖMESIO: Prieš reguliuodami įrenginį arba tikrindami jo • INSTRUKCIJAS. veikimą visada patikrinkite, ar įrenginys išjungtas, o akumuliatorių kasetė - nuimta. Patarimai, ką daryti, kad akumuliatorius tarnautų kuo ilgiau Akumuliatoriaus kasetės uždėjimas ir Kraukite akumuliatoriaus kasetę...
 • Page 32 Žema akumuliatoriaus įtampa: Pav.5 • Likusi akumuliatoriaus energija per maža ir Norėdami sumontuoti peilį: įrankis negali veikti. Tokiu atveju išimkite Sukite peilio įtempimo svirtį pagal laikrodžio akumuliatorių ir įkraukite jį. rodyklę, kol diskas bus visiškai atlaisvintas. Suderinkite ant peilio esančių rodyklių kryptį su Jungiklio veikimas ant diskų...
 • Page 33: Techninė Priežiūra

  Originalus „Makita" akumuliatorius ir kroviklis • Pav.16 PASTABA: Pjaudami metalus, vietoj pjovimo alyvos naudokite „Makita“ pjovimo dervą. Norėdami patepti peilio dantis Kai kurie sąraše esantys priedai gali būti pateikti • pjovimo derva, nuimkite pjovimo dervos dangtelį, įrankio pakuotėje kaip standartiniai priedai. Jie įjunkite įrankį, įpjaukite peiliu pjovimo dervą...
 • Page 34: Tehnilised Andmed

  EN60745 testimismeetodiga ning seda võib kasutada ühe Tehniline fail, mis on kooskõlas direktiiviga 2006/42/EÜ, seadme võrdlemiseks teisega. on saadaval ettevõttes: Deklareeritud vibratsiooniemissiooni väärtust võib • Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia kasutada ka mürataseme esmaseks hindamiseks.
 • Page 35: Üldised Elektritööriistade Ohutushoiatused

  (mis on saadud korduva kasutuse jooksul) asendada vankumatut toote ohutuseeskirjade järgimist. VALE KASUTUS või käesoleva kasutusjuhendi ohutusnõuete 000331 eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Yasushi Fukaya ENC007-8 Direktor Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia TÄHTSAD OHUTUSALASED JUHISED GEA010-1 Üldised elektritööriistade AKUKASSETI KOHTA ohutushoiatused Enne...
 • Page 36: Funktsionaalne Kirjeldus

  FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Lüliti funktsioneerimine Joon.3 HOIATUS: HOIATUS: Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne • Kontrollige alati enne akukasseti tööriista külge • reguleerimist ja kontrollimist välja lülitatud ja paigaldamist, kas lüliti päästik funktsioneerib akukassett eemaldatud. nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi väljalülitatud asendisse.
 • Page 37: Tööriista Kasutamine

  Joon.12 • Kinnitage teljed tõkestusrõngastega. Joon.16 Lukustage rattakate. Metallide lõikamisel kasutage lõikuri määrdeainena NB!: Makita lõikevaha. Lõikevaha kandmiseks Rattakatte avamisel vajutage ja avage mõlemad terahammastele eemaldage lõikevaha kattev kaas, tõkestid samaaegselt. Ainult ühe tõkesti avamine võib käivitage tööriist ja lõigake sellega lõikevahasse, nagu põhjustada rattakatte pragunemise.
 • Page 38: Valikulised Tarvikud

  Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid lisaseadiseid soovitav • kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse.
 • Page 39: Технические Характеристики

  3-2. Курковый выключатель 8-1. Диск 12-1. Стопорное кольцо 4-1. Лампа 8-2. Резиновый ремень 16-1. Воск для пиления ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DPB181 Круглая деталь 64 мм диам. Макс. производительность резки Прямоугольная деталь 64 мм x 64 мм Скорость подачи полотна 3,2 м/с...
 • Page 40: Общие Рекомендации По Технике Безопасности Для Электроинструментов

  или EN60745 стопки деталей предварительно убедитесь, Технический файл в соответствии с документом что все детали надежно закреплены друг с 2006/42/EC доступен по адресу: другом. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Распиливание деталей, покрытых маслом, может привести к внезапному 9.4.2013 соскакиванию...
 • Page 41 ENC007-8 Советы по обеспечению максимального срока службы аккумуляторного блока ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО Заряжайте аккумуляторный блок до того, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ как он полностью разрядится. В случае потери мощности при ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО эксплуатации инструмента, прекратите БЛОКА работу и зарядите аккумуляторный блок. Никогда не...
 • Page 42: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ Перегрузка: • Из-за способа эксплуатации инструмент ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ потребляет очень большое количество тока. В этом случае отпустите курковый переключатель на инструменте и ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: прекратите использование, повлекшее Перед регулировкой или проверкой • перегрузку инструмента. Затем снова функционирования всегда отключайте нажмите на курковый выключатель для инструмент...
 • Page 43 МОНТАЖ Регулировка положения стопорной пластины Рис.9 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед проведением каких-либо работ с При нормальной работе стопорная пластина должна • инструментом всегда проверяйте, что полностью выступать в сторону A. инструмент отключен, а блок аккумуляторов снят. Когда, при завершении пиления, стопорная пластина упрется...
 • Page 44: Дополнительные Принадлежности

  Воск для пиления • Рис.16 Крючок • При распиливании металла в качестве вещества для Кожух шкивов • смазки используйте воск для пиления компании Makita. Оригинальный аккумулятор и зарядное • Чтобы нанести воск для пиления на зубья полотна, устройство Makita снимите крышку воска для пиления, включите инструмент...
 • Page 48 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885231B985...

Table of Contents