AEG HK654070XB User Manual
AEG HK654070XB User Manual

AEG HK654070XB User Manual

Ceramic glass hob
Hide thumbs Also See for HK654070XB:
Table of Contents
 • Dutch

  • Table of Contents
  • Veiligheidsinformatie
  • Montage-Instructies
  • Beschrijving Van Het Product
  • Bedieningsinstructies
   • In- en Uitgeschakeld
   • Automatische Uitschakeling
   • Temperatuurinstelling
   • De Buitenste Ring In- en Uitschakelen
   • Automatisch Opwarmen
   • Timer Gebruiken
   • Het Starten Van STOP+GO
   • Bedieningspaneel Vergrendelen/Ontgrendelen
   • De Kinderbeveiliging
   • Offsound Control (In- en Uitschakelen)
  • Nuttige Aanwijzingen en Tips
  • Onderhoud en Reiniging
  • Problemen Oplossen
  • Milieubescherming
   • Verpakkingsmateriaal
 • Français

  • Avertissements Importants
  • Instructions D'installation
  • Description de L'appareil
  • 2 Notice D'utilisation

   • Mise en Fonctionnement Et Mise À L'arrêt
   • Dispositif D'arrêt de Sécurité
   • Le Niveau de Cuisson
   • Activation / Désactivation des Circuits Extérieurs
   • Démarrage Automatique
   • Utilisation du Minuteur
   • Activation de la Fonction STOP+GO
   • Verrouillage/Déverrouillage du Bandeau de Commande
   • Le Dispositif de Sécurité Enfants
   • Offsound Control (Désactivation/Activation des Signaux Sonores)
   • Conseils Utiles
   • Entretien Et Nettoyage
   • En Cas D'anomalie de Fonctionnement
  • 3 En Matière de Protection de L'environnement

   • Emballage
 • Deutsch

  • Sicherheitshinweise
  • Montageanleitung
  • Gerätebeschreibung
  • Gebrauchsanweisung
   • Ein- und Ausschalten
   • Abschaltautomatik
   • Die Kochstufe
   • Ein- und Ausschalten der Äußeren Heizkreise
   • Ankochautomatik
   • Verwenden des Timers
   • Einschalten von STOP+GO
   • Verriegeln/Entriegeln des Bedienfeldes
   • Die Kindersicherung
   • Offsound Control (Ein- und Ausschalten der Signaltöne)
  • Praktische Tipps und Hinweise
   • Anwendungsbeispiele zum Kochen
  • Reinigung und Pflege
  • Was Tun, wenn
  • Umwelttipps
   • Verpackungsmaterial
 • Italiano

  • Informazioni Per la Sicurezza
  • Istruzioni DI Installazione
  • Descrizione del Prodotto
  • Istruzioni D'uso
   • Accensione E Spegnimento Dell'apparecchio
   • Spegnimento Automatico
   • Livello DI Potenza
   • Accensione E Spegnimento Dei Circuiti DI Riscaldamento Esterni
   • Riscaldamento Automatico
   • Impiego del Timer
   • Avvio Della STOP+GO
   • Blocco/Sblocco del Pannello Comandi
   • La Sicurezza Bambini
   • Offsound Control (Accensione E Spegnimento Dei Segnali Acustici)
  • Consigli E Suggerimenti Utili
  • Pulizia E Cura
  • Cosa Fare Se
  • Considerazioni Ambientali
   • Materiale DI Imballaggio
 • Español

  • Información sobre Seguridad
  • Instrucciones de Instalación
  • Descripción del Producto
  • Instrucciones de Uso
   • Encendido y Apagado
   • Desconexión Automática
   • Para Ajustar el Calor
   • Conectar y Desconectar Los Circuitos Exteriores
   • Calentamiento Automático
   • Uso del Temporizador
   • Inicio de la Función STOP+GO
   • Bloqueo y Desbloqueo del Panel de Mandos
   • Dispositivo de Seguridad para Niños
   • Offsound Control (Activación y Desactivación del Sonido)
  • Consejos Útiles
  • Mantenimiento y Limpieza
  • Aspectos Medioambientales
   • Material de Embalaje

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 15

Quick Links

HK654070XB
Gebruiksaanwijzing
Glaskeramische
kookplaat
User manual
Ceramic glass hob
Notice d'utilisation
Table vitrocéramique
Benutzerinformation
Glaskeramikkochfeld
Istruzioni per l'uso
Piano di cottura in
vetroceramica
Manual de instrucciones
Placa de cocción
vitrocerámica
EURO Appliances - euappliances.info

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for AEG HK654070XB

 • Page 1 HK654070XB Gebruiksaanwijzing Glaskeramische kookplaat User manual Ceramic glass hob Notice d'utilisation Table vitrocéramique Benutzerinformation Glaskeramikkochfeld Istruzioni per l’uso Piano di cottura in vetroceramica Manual de instrucciones Placa de cocción vitrocerámica EURO Appliances - euappliances.info...
 • Page 2: Table Of Contents

  Inhoud Wij danken u voor uw keuze voor een van onze producten van hoogwaardige kwaliteit. Lees deze gebruiksaanwijzing alstublieft zorgvuldig door, zo kunt u zeker zijn van optimale en professionele prestaties van uw apparaat. De handleiding zal u in staat stellen om alle processen perfect en op de meest efficiënte wijze te laten verlopen.
 • Page 3 Veiligheidsinformatie Veiligheid kinderen • Dit apparaat is alleen bedoeld voor gebruik door volwassenen. Kinderen moeten in de gaten gehouden worden om te voorkomen dat zij met het apparaat gaan spelen. • Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen. Gevaar voor verstikking. •...
 • Page 4: Montage-Instructies

  HK654070X-B 949 593 241 00 220-240 V 50-60-Hz 58 HAD 56 A0 7,1 kW AEG-ELECTROLUX Veiligheidsinstructies WAARSCHUWING! Lees deze zorgvuldig! Controleer of het apparaat niet beschadigd is tijdens het transport. Sluit een beschadigd apparaat niet aan. Neem indien nodig contact op met de leverancier.
 • Page 5 Montage-instructies • In het geval van een eenfase- of tweefase-aansluiting, moet het geschikte netsnoer van het type H05BB-F Tmax. 90°C (of hoger) worden gebruikt. • Vervang een voedingskabel door een speciale kabel (type H05BB-F Tmax 90°C; of hoger). Neem contact op met onze serviceafdeling. Er moet een voorziening in de elektrische installatie aanwezig zijn die het mogelijk maakt om het apparaat los te koppelen van alle polen van de netvoeding, met een contactopening van minstens 3 mm.
 • Page 6: Beschrijving Van Het Product

  Beschrijving van het product Als u een beschermdoos gebruikt (extra toebeho- ren), dan is een beschermmat onder het apparaat niet nodig. BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT Indeling kookplaat Enkele zone 1200 W Ovale braadzone 1500/2400 W Enkele zone 1200 W Bedieningspaneel Drievoudige kookzone 800/1600/2300 Indeling bedieningspaneel Gebruik de sensorvelden om het apparaat te bedienen.
 • Page 7: Bedieningsinstructies

  Bedieningsinstructies Sensorveld Functie activeert de automatische opwarmfunctie Timerdisplay toont de tijd in minuten timerindicaties van de kookzones tonen voor welke zone u de tijd instelt Een display met de temperatuurin- toont de temperatuurinstelling stelling schakelt de ovale zone in en uit een bedieningsbalk om de temperatuur in te stellen tijdsinstellingen verhogen of verlagen...
 • Page 8: Automatische Uitschakeling

  Bedieningsinstructies Automatische uitschakeling De functie schakelt de kookplaat automatisch uit als: • alle kookzones uitgeschakeld zijn • u de temperatuur niet hebt ingesteld nadat u de kookplaat hebt ingeschakeld. • u een of meer sensorvelden langer dan 10 seconden met een voorwerp (een pan, een doek, enz.) hebt afgedekt.
 • Page 9: Automatisch Opwarmen

  Bedieningsinstructies Automatisch opwarmen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie grafiek), en verlaagt dan naar de gewenste kookstand.
 • Page 10: Het Starten Van Stop+Go

  Bedieningsinstructies • Selectie van de kookzone (indien er meer dan 1 kookzone actief is): blijf aan- raken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden. • Starten van CountUp Timer: door van de timer aan te raken gaat branden. Wan- neer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd op, waarbij het display schakelt tussen en verstreken tijd (minuten)
 • Page 11: Offsound Control (In- En Uitschakelen)

  Nuttige aanwijzingen en tips OffSound Control (In- en uitschakelen) Geluiden uitschakelen Het apparaat uitschakelen. Raak 3 seconden aan. De displays gaan aan en uit. Raak 3 seconden aan. gaat branden, het apparaat staat in standaard modus. Door aan te raken gaat branden, het geluid wordt uitgeschakeld.
 • Page 12: Onderhoud En Reiniging

  Onderhoud en reiniging Tem- Gebruik om: Tijdstip Tips pera- tuurin- stel- ling Hollandaise saus, smelten: boter, cho- 5-25 Tussendoor mengen colade, gelatine Stollen: luchtige omeletten, gebakken 10-40 Met deksel bereiden eieren Zachtjes aan de kook brengen van rijst 25-50 Voeg minstens tweemaal zoveel en gerechten op melkbasis Reeds berei- vloeistof toe als rijst, melkgerechten de gerechten opwarmen...
 • Page 13: Problemen Oplossen

  Problemen oplossen Krassen of donkere vlekken in de glaskeramiek hebben geen invloed op de werking van het apparaat. Verwijderen van vuil: 1. – Verwijder direct: gesmolten plastic, gesmolten folie en suikerhoudende gerechten. Gebruik een speciale schraper voor de glazen keramische plaat. Plaats een schraper schuin op de glazen keramische plaat en verwijder resten door het blad over het oppervlak te schuiven.
 • Page 14: Milieubescherming

  Milieubescherming Probleem Mogelijke oorzaak en oplossing Er klinkt geen signaal wanneer u De signalen gaan uit. de toetsen van het bedienings- Schakel de signalen in. paneel aanraakt Als u door het volgen van de bovenstaande suggesties het probleem niet kunt oplossen, dient u contact op te nemen met uw vakhandelaar of de klantenservice.
 • Page 15: Safety Information

  Contents Thank you for choosing one of our high-quality products. To ensure optimal and regular performance of your appliance please read this instruction manual carefully. It will enable you to navigate all processes perfectly and most efficiently. To refer to this manual any time you need to, we recommend you to keep it in a safe place.
 • Page 16: Safety During Operation

  Before the installation , note down the serial number (Ser. Nr.) from the rating plate. The rating plate of the appliance is on its lower casing. HK654070X-B 949 593 241 00 220-240 V 50-60-Hz 58 HAD 56 A0 7,1 kW AEG-ELECTROLUX EURO Appliances - euappliances.info...
 • Page 17: Safety Instructions

  Installation instructions Safety instructions WARNING! You must read these! Make sure that the appliance is not damaged because of transportation. Do not connect a damaged appliance. If it is necessary, speak to the supplier. Only an authorised service technician can install, connect or repair this appliance. Use only original spare parts.
 • Page 18 Installation instructions Assembly min. 500 mm min. 50 mm min. 50 mm +1 mm +1 mm min. 25 mm min. 20 mm min. 30 mm If you use a protection box (additional accessory), the protective floor directly below the appliance is not necessary.
 • Page 19: Product Description

  Product description PRODUCT DESCRIPTION Cooking surface layout Single cooking zone 1200 W Oval zone 1500/2400 W Single cooking zone 1200 W Control panel Triple cooking zone 800/1600/2300 W Control panel layout Use the sensor fields to operate the appliance. Indicators, displays and sounds tell which functions operate.
 • Page 20: Operating Instructions

  Operating instructions sensor field function selects the cooking zone starts and stops the outer rings Heat setting displays Displays show which functions operate Display Description The cooking zone is off The cooking zone operates Keep Warm The automatic heat-up function is on There is a malfunction + digit OptiHeat Control (3 step Residual heat indicator): still cooking / keep...
 • Page 21: The Heat Setting

  Operating instructions Automatic Switch Off times Heat setting Stops after 6 hours 5 hours 4 hours 1.5 hours The heat setting Touch the control bar at the heat setting. Change to the left or the right, if it is neces- sary.
 • Page 22: Using The Timer

  Operating instructions Using the Timer Count Down Timer Use the Count Down Timer to set how long the cooking zone operates for one cooking session. Set the Count Down Timer after the selection of the cooking zone. You can set the heat setting before or after you set the timer. •...
 • Page 23: The Child Safety Device

  Helpful hints and tips The Timer stays on. To stop this function touch . The heat setting that you set before comes on. When you stop the appliance, you also stop this function. The child safety device This function prevents an accidental operation of the hob. Starting the child safety device .
 • Page 24: Energy Saving

  Helpful hints and tips Energy saving • If possible, always put the lids on the cookware. • Put cookware on a cooking zone before you start it. • Stop the cooking zones before the end of the cooking time to use residual heat. •...
 • Page 25: Care And Cleaning

  Care and cleaning CARE AND CLEANING Clean the appliance after each use. Always use cookware with clean bottom. WARNING! Sharp objects and abrasive cleaning agents will damage the appliance. For your safety, do not clean the appliance with steam blasters or high-pressure cleaners. Scratches or dark stains on the glass ceramic have no effect on how the appliance operates.
 • Page 26: Environment Concerns

  Environment concerns Problem Possible cause and remedy The automatic switch off operates. Stop the appliance and start comes on it again. There is an error in the appliance. and number come on. Disconnect the appliance from the electrical supply for some time.
 • Page 27: Avertissements Importants

  Sommaire Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits de qualité. Afin de garantir une performance optimale et constante de votre appareil, veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation. Il vous permettra d’utiliser correctement et efficacement toutes les fonctions de l’appareil. Nous vous recommandons de conserver cette notice à...
 • Page 28 Consignes de sécurité Sécurité des enfants • Cet appareil a été conçu pour être utilisé par des adultes. Veillez à ce que les enfants n'y touchent pas et ne l'utilisent pas comme un jouet. • Ne laissez pas les emballages à portée de main des enfants. Ils pourraient s'asphyxier ! •...
 • Page 29: Instructions D'installation

  949 593 241 00 58 HAD 56 A0 220-240 V 50-60-Hz 7,1 kW AEG-ELECTROLUX Avertissement importants AVERTISSEMENT Veuillez lire attentivement cette notice d'utilisation ainsi que les recommandations et les avertissements qu'elle contient avant de procéder à l'installation et à la première utilisation de l'appareil.
 • Page 30 Instructions d'installation • Des connexions desserrées ou incorrectes peuvent être à l'origine d'une surchauffe des bornes. • Le raccordement électrique ne doit être effectué que par un électricien qualifié. • Le câble ne doit pas être tendu. • En cas de raccordement monophasé ou biphasé, utilisez impérativement le câble d'ali- mentation approprié...
 • Page 31: Description De L'appareil

  Description de l'appareil Si vous utilisez une enceinte de protection (ac- cessoire en option), la plaque de protection qui se fixe directement sous l'appareil n'est pas néces- saire. DESCRIPTION DE L'APPAREIL Description de la table de cuisson Zone de cuisson 1200 W Zone de cuisson ovale 1500/2400 W Zone de cuisson 1200 W Bandeau de commande...
 • Page 32: Notice D'utilisation

  Notice d'utilisation Touche sensitive Fonction Activation de la fonction de démarrage automa- tique de la cuisson Affichage du minuteur Indique la durée en minutes Voyants minuteur des zones de cuis- Affichage de la zone à laquelle se réfère la durée que vous sélectionnez Affichage du niveau de cuisson Indique le niveau de cuisson...
 • Page 33: Dispositif D'arrêt De Sécurité

  Notice d'utilisation Dispositif d'arrêt de sécurité La table de cuisson est automatiquement mise à l'arrêt si : • Toutes les zones de cuisson sont à l'arrêt • Vous ne réglez pas le niveau de cuisson après la mise en fonctionnement de la table de cuisson.
 • Page 34: Démarrage Automatique

  Notice d'utilisation Démarrage automatique 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 On peut obtenir plus rapidement la température de chauffe choisie en activant la fonction de démarrage automatique. Cette fonction active la température la plus élevée pendant un certain temps (voir le diagramme) puis redescend à...
 • Page 35: Activation De La Fonction Stop+Go

  Notice d'utilisation CountUp Timer (Minuteur progressif) Utilisez le CountUp Timer pour contrôler la durée de fonctionnement de la zone de cuisson. • Sélection du foyer (si plus d'un foyer est en cours d'utilisation) : appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que le voyant du foyer souhaité s'allume. •...
 • Page 36: Offsound Control (Désactivation/Activation Des Signaux Sonores)

  Conseils utiles Bridage de la sécurité enfants le temps d'une cuisson • Mettez la table de cuisson en fonctionnement avec . Le symbole s'allume. pendant 4 secondes. Réglez le niveau de cuisson dans les 10 secondes • Appuyez sur qui suivent. Vous pouvez utiliser la table de cuisson. •...
 • Page 37: Entretien Et Nettoyage

  Entretien et nettoyage Exemples de cuisson Les valeurs figurant dans le tableau suivant sont indicatives. Niveau Adapté à : Durée Conseils cuis- Conserver les aliments cuits au chaud selon Recouvrir besoin. Sauce hollandaise, faire fondre : beurre, 5-25 Remuer de temps en temps. chocolat, gélatine min.
 • Page 38: En Cas D'anomalie De Fonctionnement

  En cas d'anomalie de fonctionnement AVERTISSEMENT Les objets tranchants et les produits de nettoyage agressifs ou abrasifs endommagent l'ap- pareil. Par mesure de sécurité, il est interdit de nettoyer la table de cuisson avec un appareil à jet de vapeur ou à haute pression. Les égratignures ou les taches sombres sur la vitrocéramique n'ont aucune influence sur le fonctionnement de l'appareil.
 • Page 39: En Matière De Protection De L'environnement

  En matière de protection de l'environnement Anomalie Cause possible et solution L'arrêt de sécurité est activé. Mettez l'appareil à l'arrêt, puis re- s'allume mettez-le en fonctionnement. et d'un chiffre. Erreur du système électronique. Affichage de Débranchez électriquement l'appareil pendant quelques minu- tes.
 • Page 40: Sicherheitshinweise

  Inhalt Danke, dass Sie sich für eines unserer hochqualitativen Produkte entschieden haben. Lesen Sie für eine optimale und gleichmäßige Leistung Ihres Gerätes diese Benutzerinformation bitte sorgfältig durch. Sie wird Ihnen helfen, alle Vorgänge perfekt und äußerst effizient zu steuern. Damit Sie diese Benutzerinformation bei Bedarf stets zur Hand haben, empfehlen wir Ihnen, sie an einem sicheren Ort aufzubewahren.
 • Page 41 Sicherheitshinweise Sicherheit für Kinder • Nur Erwachsene dürfen dieses Gerät bedienen. Kinder müssen beaufsichtigt werden, so dass sie nicht mit dem Gerät spielen können. • Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungs- gefahr. • Halten Sie Kinder vom Gerät fern, wenn dieses eingeschaltet ist. WARNUNG! Aktivieren Sie die Kindersicherung, damit kleine Kinder oder Haustiere das Gerät nicht ver- sehentlich einschalten können.
 • Page 42: Montageanleitung

  HK654070X-B 949 593 241 00 220-240 V 50-60-Hz 58 HAD 56 A0 7,1 kW AEG-ELECTROLUX Sicherheitshinweise WARNUNG! Bitte Folgendes unbedingt lesen! Vergewissern Sie sich, dass das Gerät beim Transport nicht beschädigt wurde. Schließen Sie ein beschädigtes Gerät nicht an. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Anbieter.
 • Page 43 Montageanleitung • Bei einem ein- oder zweiphasigen Anschluss muss eine Netzanschlussleitung des Typs H05BB-F Tmax 90°C (oder höher) verwendet werden. • Wenn die Netzanschlussleitung beschädigt ist, muss sie durch eine Spezialanschlusslei- tung (Typ H05BB-F Tmax 90°C oder höher) ersetzt werden. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an Ihren Kundendienst.
 • Page 44: Gerätebeschreibung

  Gerätebeschreibung Wenn Sie einen Schutzkasten (zusätzliches Zube- hör) verwenden, ist der Bodenschutz direkt unter dem Gerät nicht erforderlich. GERÄTEBESCHREIBUNG Ausstattung des Kochfelds Einkreis-Kochzone 1.200 W Bräterzone 1.500/2.400 W Einkreis-Kochzone 1.200 W Bedienfeld Dreikreis-Kochzone 800/1.600/2.300 W Ausstattung des Bedienfelds Bedienen Sie das Gerät über die Sensorfelder. Anzeigen, Kontrolllampen und akustische Signale informieren Sie über die aktiven Funktionen.
 • Page 45: Gebrauchsanweisung

  Gebrauchsanweisung Sensorfeld Funktion Aktivieren der Ankochautomatik Timer-Anzeige Anzeige der Zeit in Minuten Kochzonenanzeigen für den Timer Zeigt an, für welche Kochzone der Timer einge- stellt ist Anzeige der Kochstufen Zeigt die Kochstufe an Schaltet die Bräterzone ein und aus Einstellskala Zum Einstellen der Kochstufe Erhöhen oder Verringern der Zeit Auswählen der Kochzone...
 • Page 46: Abschaltautomatik

  Gebrauchsanweisung Abschaltautomatik Mit dieser Funktion wird das Kochfeld in folgenden Fällen automatisch ausgeschaltet: • Alle Kochzonen sind ausgeschaltet • Sie stellen nach dem Einschalten des Kochfelds keine Kochstufe ein. • Sie bedecken ein Sensorfeld länger als 10 Sekunden mit einem Gegenstand (Topf, Tuch usw.).
 • Page 47: Ankochautomatik

  Gebrauchsanweisung Ankochautomatik 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bei Verwendung der Ankochautomatik lässt sich die erforderliche Kochstufeneinstellung in kürzerer Zeit erzielen. Bei Verwendung dieser Funktion wird eine gewisse Zeit lang die höchste Kochstufe (siehe Abbildung) eingestellt und anschließend auf die erforderliche Stufe zurückgeschaltet.
 • Page 48: Einschalten Von Stop+Go

  Gebrauchsanweisung CountUp Timer(Garzeitmesser) Verwenden Sie den CountUp Timer, um festzustellen, wie lange die Kochzone bereits in Betrieb ist. • Auswahl der Kochzone (wenn mehr als 1 Kochzone in Betrieb ist): Berühren Sie so oft, bis die Anzeige der gewünschten Kochzone aufleuchtet. •...
 • Page 49: Offsound Control (Ein- Und Ausschalten Der Signaltöne)

  Praktische Tipps und Hinweise • Berühren Sie 4 Sekunden lang . Stellen Sie innerhalb von höchstens 10 Sekunden die Kochstufe ein. Nun können Sie das Kochfeld bedienen. • Wenn Sie das Kochfeld mit ausschalten, ist die Kindersicherung wieder aktiviert. OffSound Control (Ein- und Ausschalten der Signaltöne) Ausschalten der Signaltöne Schalten Sie das Gerät aus.
 • Page 50: Reinigung Und Pflege

  Reinigung und Pflege Koch- Zweck: Zeit Tipps stufe Warmhalten von gegarten Speisen nach Abdecken Bedarf Sauce hollandaise; Zerlassen: Butter, 5-25 Gelegentlich umrühren Schokolade, Gelatine Stocken: Luftiges Omelett, Rühreier 10-40 M Mit Deckel garen Köcheln von Reis und Milchgerichten, 25-50 M Mindestens doppelte Menge Flüs- Erhitzen von Fertiggerichten sigkeit zum Reis geben, Milchge-...
 • Page 51: Was Tun, Wenn

  Was tun, wenn … So entfernen Sie die Verunreinigungen: 1. – Folgendes muss sofort entfernt werden: geschmolzener Kunststoff, Plastikfolie, zuckerhaltige Lebensmittel. Anderenfalls können die Verunreinigungen das Gerät beschädigen. Verwenden Sie dazu einen speziellen Reinigungsschaber für Glaskera- mik. Setzen Sie den Reinigungsschaber schräg zur Glaskeramikfläche an und ent- fernen Sie Verunreinigungen durch eine Hin- und Herbewegung über die Oberfläche.
 • Page 52: Umwelttipps

  Umwelttipps Wenn Sie das Problem mit der oben angegebenen Abhilfemaßnahme nicht beheben können, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler oder den Kundendienst. Geben Sie dabei die Daten auf dem Typenschild, den dreistelligen Code für die Glaskeramik (befindet sich in der Ecke des Kochfelds) und die angezeigte Fehlermeldung an.
 • Page 53: Informazioni Per La Sicurezza

  Indice Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti di qualità. Per garantire il funzionamento ottimale e regolare dell'apparecchio, la preghiamo di leggere attentamente questo manuale d'istruzioni. In tal modo potrà eseguire ogni operazione alla perfezione e con la massima efficienza. Le consigliamo inoltre di conservare il manuale in un luogo sicuro, affinché...
 • Page 54 Informazioni per la sicurezza Sicurezza bambini • Solo gli adulti possono utilizzare questo apparecchio. Sorvegliare i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio. • Tenere tutto l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini. Sussiste il rischio di soffoca- mento. • Tenere i bambini lontano dall'apparecchio quando è in funzione. AVVERTENZA Attivare la sicurezza bambini per evitare che bambini piccoli e animali domestici possano accendere accidentalmente l'apparecchio.
 • Page 55: Istruzioni Di Installazione

  949 593 241 00 HK654070X-B 220-240 V 50-60-Hz 58 HAD 56 A0 7,1 kW AEG-ELECTROLUX Avvertenze per la sicurezza AVVERTENZA È assolutamente necessarie leggere! Controllare che l'apparecchio non abbia subito danni durante il trasporto. Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Se è necessario, rivolgersi al fornitore.
 • Page 56 Istruzioni di installazione • Per il collegamento a 1 o 2 fasi, utilizzare un cavo di allacciamento alla rete tipo H05BB- F Tmax 90 °C (o superiore). • Sostituire il cavo di allacciamento alla rete danneggiato con un cavo speciale (tipo H05BB-F Tmax 90°C;...
 • Page 57: Descrizione Del Prodotto

  Descrizione del prodotto Nel caso in cui venga utilizzato un box di prote- zione (accessorio aggiuntivo), non sarà necessaria la superficie di protezione direttamente sotto al dispositivo. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Superficie di cottura Zona di cottura singola 1200 W Zona di cottura ovale 1500/2400 W Zona di cottura singola 1200 W Pannello comandi Zona di cottura tripla 800/1600/2300 W...
 • Page 58: Istruzioni D'uso

  Istruzioni d'uso tasto sensore Funzione attiva la funzione di preriscaldamento automatico display timer Indica il tempo in minuti Indicatore timer della zona di cottura Indica per quale zona è impostato il tempo Display del livello di potenza Indica il livello di potenza accende e spegne la zona ovale barra di comando per impostare il livello di potenza...
 • Page 59: Livello Di Potenza

  Istruzioni d'uso • non si imposta il livello di potenza dopo l'accensione del piano cottura; • un tasto sensore rimane coperto da un oggetto (come pentole, strofinacci ecc.) per più di 10 secondi. Il segnale acustico è attivo per un po' di tempo e il piano cottura si spegne. Rimuovere l'oggetto o pulire il pannello comandi.
 • Page 60: Impiego Del Timer

  Istruzioni d'uso più elevato per un po' di tempo (consultare il grafico), per poi diminuire fino a raggiungere l'impostazione di calore necessaria. Per avviare la funzione di Riscadamento Automatico per una zona di cottura: 1. Sfiorare compare sul display). 2. Sfiorare immediatamente l'impostazione di calore necessaria. Dopo 3 secondi com- pare sul display.
 • Page 61: Blocco/Sblocco Del Pannello Comandi

  Istruzioni d'uso blocca le barre di controllo. • Sfiorare per avviare la funzione . Si illumina la spia di controllo • Sfiorare per interrompere questa funzione . Si accende il livello di potenza im- postato prima. Blocco/sblocco del pannello comandi È...
 • Page 62: Consigli E Suggerimenti Utili

  Consigli e suggerimenti utili CONSIGLI E SUGGERIMENTI UTILI Pentole • Il fondo delle pentole deve essere il più possibile spesso e piano. • Le stoviglie in acciaio smaltato e con i basamenti in alluminio o rame possono subire scolorazioni sulla superficie in vetroceramica. Per risparmiare energia •...
 • Page 63: Pulizia E Cura

  Pulizia e cura Livello Usare per: Tempo Suggerimenti di po- tenza 9-12 Cottura rapida: cotolette, cordon bleu, Secondo Girare di tanto in tanto costolette, polpette, salsicce, fegato, necessi- uova, frittelle, krapfen tà 12-13 Frittura: frittelle di patate, lombate, bi- 5-15 Girare di tanto in tanto stecche Portare ad ebollizione grandi quantità...
 • Page 64: Cosa Fare Se

  Cosa fare se… COSA FARE SE… Problema Possibile causa e rimedio Non è possibile accendere l'ap- • Accendere di nuovo l'apparecchiatura e impostare il livello di parecchiatura o metterla in fun- potenza entro 10 secondi. zione. • Il dispositivo per la sicurezza dei bambini o è...
 • Page 65: Considerazioni Ambientali

  Considerazioni ambientali CONSIDERAZIONI AMBIENTALI Il simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve essere portato nel punto di raccolta appropriato per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Provvedendo a smaltire questo prodotto in modo appropriato, si contribuisce a evitare potenziali conseguenze negative per l’ambiente e per la salute, che potrebbero derivare da uno smaltimento inadeguato del prodotto.
 • Page 66: Información Sobre Seguridad

  Índice de materias Gracias por elegir uno de nuestros productos de alta calidad. Si quiere asegurarse de que el electrodoméstico funcione de forma óptima y continua, lea el manual de instrucciones atentamente. Las instrucciones que contiene le permitirán realizar todos los procesos con la máxima perfección y eficacia.
 • Page 67: Instrucciones De Instalación

  Antes del montaje , anote el número de serie (Ser. Nr.) de la placa de datos técnicos. La placa de datos técnicos está en la carcasa inferior del aparato. HK654070X-B 949 593 241 00 58 HAD 56 A0 220-240 V 50-60-Hz 7,1 kW AEG-ELECTROLUX EURO Appliances - euappliances.info...
 • Page 68 Instrucciones de instalación Instrucciones de seguridad ADVERTENCIA ¡Debe leerlas! Compruebe que el aparato no haya sufrido daños durante el transporte. No conecte el aparato si está dañado. Si es necesario, hable con el proveedor. Sólo un técnico de servicio autorizado puede instalar, conectar o reparar este aparato. Use sólo repuestos originales.
 • Page 69 Instrucciones de instalación Montaje min. 500 mm min. 50 mm min. 50 mm +1 mm +1 mm min. 25 mm min. 20 mm min. 30 mm Si utiliza una caja de protección (accesorio adi- cional), el suelo de protección situado directa- mente bajo el electrodoméstico ya no es necesario.
 • Page 70: Descripción Del Producto

  Descripción del producto DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Disposición de la superficie de cocción Zona de cocción sencilla a 1.200 W Zona ovalada a 1.500/2.400 W Zona de cocción sencilla a 1.200 W Panel de mandos Zona de cocción de tres circuitos (800/1600/2300 W) Disposición del panel de mandos Utilice el aparato con los sensores.
 • Page 71: Instrucciones De Uso

  Instrucciones de uso Sensor FUNCIÓN aumenta o reduce el tiempo selecciona la zona de cocción conecta y desconecta los circuitos exteriores Indicadores de uso Muestran las funciones que se están utilizando Visor digital Descripción La zona de cocción está apagada La zona de cocción está...
 • Page 72: Para Ajustar El Calor

  Instrucciones de uso Tiempos de desconexión automática Ajuste de la temperatura Se desconecta 6 horas 5 horas 4 horas 1,5 horas después de Para ajustar el calor Toque el ajuste de calor que desee en la barra de control. En caso necesario, corrija la po- sición hacia la izquierda o la derecha.
 • Page 73: Uso Del Temporizador

  Instrucciones de uso Uso del temporizador Temporizador de cuenta atrás Utilice el temporizador de cuenta atrás para regular el tiempo que desee mantener encen- dida una zona de cocción. Ajuste el temporizador después de seleccionar la zona de cocción. Elija el nivel de calor antes o después de ajustar el temporizador. •...
 • Page 74: Bloqueo Y Desbloqueo Del Panel De Mandos

  Instrucciones de uso bloquea las barras de control. • Toque para iniciar la función. Se enciende el indicador. • Toque para detener la función. Se aplica el nivel de calor ajustado con anterioridad. Bloqueo y desbloqueo del panel de mandos Es posible bloquear el panel de mandos, pero no el sensor .
 • Page 75: Consejos Útiles

  Consejos útiles CONSEJOS ÚTILES Recipientes • La base de los recipientes debe ser lo más gruesa y plana posible. • Los recipientes de acero esmaltado y con bases de aluminio o cobre pueden causar de- coloraciones en la superficie de la vitrocerámica. Ahorro de energía •...
 • Page 76: Mantenimiento Y Limpieza

  Mantenimiento y limpieza Ajuste Utilícelo para: Hora Sugerencias del ni- vel de calor 9-12 Freír ligeramente: escalopes, ternera según Vuelva la carne a la mitad del tiem- “cordon bleu”, chuletas, hamburguesas, sea ne- salchichas, hígado, filetes rusos, huevos, cesario tortitas, rosquillas 12-13 Freír a temperatura fuerte, bolas de pa- 5-15...
 • Page 77 Qué hacer si… QUÉ HACER SI… Problema Causa y remedio posibles El aparato no se enciende o no • Vuelva a encender el aparato y ajuste un nivel de calor antes se pone en marcha. de 10 segundos. • El dispositivo de seguridad para niños o está...
 • Page 78: Aspectos Medioambientales

  Aspectos medioambientales ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES El símbolo que aparece en el aparato o en su embalaje, indica que este producto no se puede tratar como un residuo normal del hogar. Se deberá entregar, sin coste para el poseedor, bien al distribuidor, en el acto de la compra de un nuevo producto similar al que se deshecha, bien a un punto municipal de recolección selectiva de equipos eléctricos y electrónicos para su reciclaje.
 • Page 79 EURO Appliances - euappliances.info...
 • Page 80 EURO Appliances - euappliances.info...

Table of Contents