Download  Print this page

Het Starten Van Stop+go; Bedieningspaneel Vergrendelen/ontgrendelen; De Kinderbeveiliging - AEG HK654070XB User Manual

Ceramic glass hob.
Hide thumbs

Advertisement

10
Bedieningsinstructies
• Selectie van de kookzone (indien er meer dan 1 kookzone actief is): blijf
raken totdat het lampje van een vereiste kookzone gaat branden.
• Starten van CountUp Timer: door
neer het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, telt de tijd op, waarbij het
display schakelt tussen
• Verstreken tijd controleren: selecteer de kookzone met
zone knippert sneller. De verstreken tijd verschijnt.
• Stoppen van CountUp Timer: selecteer de kookzone met
de timer uit te schakelen. Het lampje van de kookzone dooft.
Kookwekker
U kunt de timer als kookwekker gebruiken als de kookzones uitgeschakeld zijn. Raak
aan . Raak
is, klinkt er een geluidssignaal en gaat

Het starten van STOP+GO

De
functie stelt alle kookzones in op een warmhoudstand.
stopt de timerfunctie niet.
vergrendelt de bedieningsstrip.
• Raak
• Raak
gaat branden.

Bedieningspaneel vergrendelen/ontgrendelen

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen, maar niet
Raak het symbool
De timer wordt nog steeds gebruikt.
Raak het symbool
gaat branden.
Als u het apparaat uitschakelt, schakelt u ook deze functie uit.

De kinderbeveiliging

Deze functie voorkomt het ongewenste gebruik van de kookplaat.
Kinderbeveiliging inschakelen
• Schakel de kookplaat in met
• 4 seconden
• Schakel de kookplaat uit met
Kinderbeveiliging uitschakelen
• Schakel de kookplaat in met
Het symbool
• Schakel de kookplaat uit met
Kinderbeveiliging tijdelijk uitschakelen voor een enkele kooksessie
• Schakel de kookplaat in met
• 4 seconden
paraat inschakelen.
• Wanneer u de kookplaat uitschakelt met
veerd.
EURO Appliances - euappliances.info
en verstreken tijd (minuten)
of van de timer aan om de tijd te selecteren. Als de ingestelde tijd verstreken
aan om deze functie te starten. Het controlelampje gaat branden.
aan om deze functie te stoppen. De eerder ingestelde temperatuurinstelling
aan. Het symbool
aan om deze functie uit te schakelen. De eerder ingestelde kookstand
aanraken Het symbool
gaat branden.
aanraken Stel de kookstand binnen 10 seconden in. U kunt het ap-
van de timer aan te raken gaat
knipperen.
00
gaat gedurende 4 seconden branden.
. Stel de kookstand niet in .
gaat branden.
.
. Stel de kookstand niet in . 4 seconden
.
. Het symbool
gaat branden.
, wordt de kinderbeveiliging weer geacti-
branden. Wan-
. Het lampje van de kook-
en raak
. U kunt het apparaat uitschakelen.
aan-
of
aan om
aanraken

Advertisement

Chapters

   Also See for AEG HK654070XB

   Related Manuals for AEG HK654070XB

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: