Download  Print this page
   
1
2
Table of Contents
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

Advertisement

Figurile şi ilustraţiile din acest manual de utilizare sunt furnizate doar în scop orientativ şi pot diferi de aspectul real al
produsului. Designul şi specificaţiile produsului se pot schimba fără notificare prealabilă.
1. Funcţionalităţile legate de televiziunea digitală (DVB) sunt disponibile numai în ţările/regiunile în care sunt transmise semnale terestre digitale DVB-T
(MPEG2 şi MPEG4 AVC) sau în care aveţi acces la un serviciu de televiziune prin cablu compatibil DVB-C (MPEG2 şi MPEG4 AAC). Consultaţi
distribuitorul local în legătură cu posibilitatea de a recepţiona semnale DVB-T sau DVB-C.
2. DVB-T este standardul consorţiului european DVB pentru transmisia semnalelor TV terestre digitale şi DVB-C este standardul pentru transmisia
semnalelor TV digitale prin cablu. Cu toate acestea, anumite funcţii distinctive, cum ar fi EPG (Electric Programme Guide), VOD (Video On Demand) şi
altele, nu sunt incluse în această specificaţie. Prin urmare, acestea nu sunt disponibile în prezent.
3. Deşi acest televizor respectă mai recente standarde DVB-T şi DVB-C din [august 2008], compatibilitatea cu transmisiile digitale terestre DVB-T şi prin
cablu DVB-C viitoare nu poate fi garantată.
4. În funcţie de ţările/regiunile în care este utilizat acest televizor, anumiţi furnizori de televiziune prin cablu pot percepe o taxă suplimentară pentru un
astfel de serviciu şi vi se poate solicita să vă daţi acordul asupra anumitor condiţii legate de prestarea serviciilor.
5. Este posibil ca anumite funcţii de televiziune digitală să fie indisponibile în anumite ţări sau regiuni şi ca DVB-C să nu funcţioneze corect cu anumiţi
furnizori de servicii prin cablu.
6. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi centrul local de asistenţă pentru clienţi Samsung.
Calitatea recepţiei TV poate fi afectată din cauza diferenţelor dintre metodele de transmisie din fiecare ţară. Vă rugăm să verificaţi performanţa
televizorului la sediul distribuitorului autorizat SAMSUNG sau la centrul de asistenţă Samsung, pentru a vedea dacă aceasta poate fi
îmbunătăţită sau nu prin reconfigurarea setărilor televizorului.
Remanenţa imaginii pe ecran
Nu afişaţi o imagine statică (de exemplu, un joc video sau imaginea de pe un PC conectat la acest PDP) pe panoul monitorului cu plasmă mai mult
de 2 ore, deoarece aceasta poate cauza remanenţa imaginii pe ecran. Această remanenţă a imaginii este cunoscută şi sub denumire de "ardere a
ecranului". Pentru a evita această remanenţă a imaginii, reduceţi gradul de luminozitate şi contrastul ecranului la afişarea unei imagini statice.
Încălzirea părţii superioare a televizorului cu plasmă
Este posibil ca partea superioară a produsului să se încălzească după o perioadă lungă de utilizare, deoarece căldura se degajă de la panou prin
orificiul de ventilaţie din partea superioară a produsului. Această situaţie este normală şi nu indică o defecţiune sau funcţionarea necorespunzătoare a
produsului. Cu toate acestea, împiedicaţi copiii să atingă partea superioară a produsului.
Produsul emite o serie de "pocnituri"
Se pot auzi "pocnituri" atunci când produsul se contractă sau se dilată din cauza modificărilor de temperatură sau umiditate din mediul înconjurător.
Acest lucru este normal, nu înseamnă că aparatul este defect.
Defecte ale celulelor
Afişajul PDP utilizează un panou care conţine între 2.360.000 (nivel HD) şi 6.221.000 (nivel FHD) de pixeli şi care necesită o tehnologie sofisticată
de producţie. Este totuşi posibil ca pe ecran să existe pixeli mai luminoşi sau mai întunecaţi. Aceştia nu au niciun impact asupra performanţelor
produsului.
Evitaţi utilizarea televizorului la temperaturi sub 5°C (41°F)
O imagine statică afişată o perioadă îndelungată poate avaria permanent panoul PDP.
Vizionarea la televizorul cu plasmă în format 4:3 pentru o perioadă lungă de timp poate lăsa urme ale marginilor afişate în partea
stângă, în partea dreaptă şi în centrul ecranului, din cauza diferenţei de emisie de lumină a ecranului. Redarea unui DVD sau a
imaginilor de la o consolă de jocuri poate produce efecte similare pe ecran.
Pagubele provocate de efectul descris mai sus nu sunt acoperite de garanţie.
Imagini remanente pe ecran.
Afişarea imaginilor statice de la jocuri video şi PC pentru o perioadă de timp mai lungă poate produce imagini remanente parţiale.
Pentru a preveni acest efect, reduceţi luminozitatea şi contrastul la afişarea imaginilor statice pentru o perioadă lungă de timp.
Garanţie
Garanţia nu acoperă defecţiunile provocate de remanenţa imaginii.
Efectele de ardere nu sunt acoperite de garanţie.
Cum se elimină corect acest produs (Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti,
cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea
necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte
tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Utilizatorii casnici
trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile locale unde şi cum pot să ducă
aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic. Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii
şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri
comerciale.
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie
eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb
indică faptul că ateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul
în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte tipuri de
deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
2
Română
Aviz pentru televiziunea digitală
Instrucţiuni pentru utilizator

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung PS50C490

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: