Download  Print this page
   
1
2
Table of Contents
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

Advertisement

■ Vrsta kanala (Digitalni i analogni / Digitalno
/ Analogni): izaberite izvor kanala koji želite da
memorišete.
Prilikom biranja opcije Kablovska → Digitalni i analogni
ili Digitalno: unesite vrednost za skeniranje kablovskih
kanala.
Režim pretrage (Potpuno / Mreža / Brzo): skeniranje
svih kanala sa aktivnim stanicama za emitovanje i njihovo
memorisanje na televizoru.
Ako izaberete Brzo, možete ručno podesiti
Mreža, ID mreže, Frekvencija, Modulacija i
Oznaka simbola tako što ćete pritisnuti dugme na
daljinskom upravljaču.
Mreža (Aut. / Ručno): izbor postavke Aut. ili Ručno za
režim ID mreže.
ID mreže: kada je opcija Mreža podešena na Ručno,
pomoću numeričke dugmadi možete podesiti ID mreže.
Frekvencija: prikazivanje frekvencije kanala (razlikuje se
u svakoj državi).
Modulacija: prikazivanje dostupne vrednosti modulacije.
Oznaka simbola: prikazivanje dostupne brzine protoka
simbola.
Ručno memorisanje
Ručno skeniranje kanala i njihovo memorisanje na televizoru.
■ Digitalni kanal: nakon završetka skeniranja, kanali će
biti ažurirani u listi kanala.
Kada izaberete Antena → Zemaljska: Kanal,
Frekvencija, Širina pojasa
Kada izaberete Antena → Kablovska:
Frekvencija, Modulacija, Oznaka simbola
■ Analogni kanal (Program, Sistem boja,
Zvučni sistem, Kanal, Pretraga): Ukoliko na televizoru
nema zvuka ili je zvuk loš, ponovite izbor zvučnog
standarda.
Režim kanala
x
P (režim programa): Po završetku memorisanja,
stanicama koje emituju program u vašoj oblasti biće
dodeljeni brojevi od P0 do P99. Možete da izaberete
kanal tako što ćete u ovom režimu uneti broj pozicije.
x
C (režim antenskog kanala) / S (režim kablovskog
kanala): Ovi režimi omogućavaju vam da izaberete
kanal unošenjem dodeljenog broja za svaku antenski
emitovanu stanicu ili kablovski kanal.
¦
Uređivanje kanala
Meni sa opcijama "Upravljač kanalima"
(u meniju Upravljač kanalima)
1. Izaberite kanal i pritisnite dugme TOOLS.
2. Pomoću menija Uređivanje imena kanala ili
Uredi broj kanala možete urediti naziv ili broj kanala.
■ Uređivanje imena kanala (samo za analogne kanale):
sami dodelite ime kanala.
■ Uredi broj kanala (samo za digitalne kanale): promenite
broj kanala pomoću numeričke dugmadi.
¦
Ostale funkcije
Opc. za pretr. kabl. kan.
(u zavisnosti od države)
Podešavanje dodatnih opcija za pretragu, kao što su
frekvencija i oznaka simbola, za pretraživanje kablovske
mreže.
■ Početna frek. / Krajnja frekv.: podešavanje početne ili
krajnje frekvencije (razlikuje se u svakoj državi)
■ Oznaka simbola: prikazivanje dostupne brzine protoka
simbola.
■ Modulacija: prikazivanje dostupne vrednosti modulacije.
Upravljač kanalima
Meni sa opcijama "Upravljač kanalima"
Podesite svaki kanal pomoću opcija iz menija
Upravljač kanalima (Zaključaj / Otključ., Prog. Gledanje,
Sortiranje, Izbriši, Izbor svih / Opozovi izbor svega).
Opcije u meniju mogu da se razlikuju u zavisnosti od statusa
kanala.
1. Izaberite kanal i pritisnite dugme TOOLS.
2. Izaberite funkciju i promenite njene postavke.
■ Zaključaj / Otključ.: zaključajte kanal kako ga ne bi bilo
moguće izabrati i gledati.
NAPOMENA
x
Ova funkcija dostupna je samo kada je opcija
Zabrana za decu podešena na Uklj..
x
Prikazaće se ekran za unos PIN koda. Unesite
četvorocifreni PIN kôd čija je podrazumevana
vrednost "0-0-0-0". Promenite PIN pomoću opcije
Promena PIN-a.
■ Prog. Gledanje: željeni kanal možete podesiti tako da se
automatski prikaže u izabrano vreme. Podesite trenutno
vreme da biste koristili ovu funkciju.
Kada je izabran digitalni kanal, pritisnite dugme ►
da biste gledali digitalni program.
■ Sortiranje (samo za analogne kanale): ova operacija
omogućava vam da promenite brojeve programa za
memorisane kanale. Možda ćete morati da je obavite
nakon automatskog memorisanja.
■ Izbriši: možete da izbrišete kanal kako biste prikazali
željene kanale.
■ Izbor svih / Opozovi izbor svega: izaberite sve kanale
ili opozovite izbor svih izabranih kanala u upravljaču
kanalima.
Zakazano
(u meniju Upravljač kanalima)
Možete gledati, izmeniti ili izbrisati emisiju koju ste rezervisali
za gledanje.
■ Promena informacija: promenite emisiju koju ste
rezervisali za gledanje.
■ Otkaži rasporede: otkažite emisiju koju ste rezervisali za
gledanje.
13
Srpski

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung PS50C490

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: