Download  Print this page
   
1
2
Table of Contents
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

Advertisement

Ostale informacije
Početna stranica usluge teleteksta pruža informacije o načinu upotrebe usluge. Za ispravan prikaz informacija teleteksta prijem
kanala mora biti stabilan. U suprotnom informacije mogu nedostajati, a neke se stranice možda neće prikazati.
Stranice teleteksta možete birati pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču.
1 / (Uključivanje teleteksta /
kombinirane slike / isključivanje):
Aktivirajte teletekst nakon
odabira kanala koji nudi uslugu
teleteksta. Pritisnite gumb dva
puta za preklapanje načina rada
teleteksta s trenutno emitiranom
slikom. Pritisnite ga još jednom za
zatvaranje teleteksta.
2 8 (spremi): Spremanje stranica
teleteksta.
3 6 (indeks): Prikaz stranice
indeksa (sadržaja) u bilo kojem
trenutku tijekom pregledavanja
teleteksta.
4 4 (veličina): Prikaz dvostruko
većih slova na gornjoj polovici
zaslona. Pritisnite ponovo za
donju stranu zaslona. Pritisnite
još jednom za normalan izgled
zaslona.
5 9 (zadržavanje): Zadržavanje
prikaza na određenoj stranici ako
je odabrana stranica povezana s
više sekundarnih stranica koje se
automatski nastavljaju prikazivati.
Za nastavak pritisnite ponovo.
6 Gumbi u boji (crveni/zeleni/ žuti/
plavi): Ako tvrtka koja emitira
program koristi sustav FASTEXT,
različite teme na stranici teleteksta
označene su različitim bojama
i mogu se odabrati pritiskom
odgovarajućeg gumba u boji.
Pritisnite gumb odgovarajuće boje.
Stranica se prikazuje s drugim
informacijama u bojama koje je
moguće odabrati na isti način.
Za prikaz prethodne ili sljedeće
stranice pritisnite odgovarajući
gumb u boji.
7 0 (način rada): Odabir načina
rada teleteksta (LIST/FLOF).
Ako gumb pritisnete u načinu rada
LIST, on prelazi u način spremanja
popisa. U načinu spremanja
popisa stranicu teleteksta možete
spremiti na popis pomoću gumba
8 (pohranjivanje).
Značajka teleteksta za analogne kanale
SOURCE
TTX/MIX
1
CH LIST
2
3
4
5
6
A
B
C
1 (podstranica): Prikaz dostupne
2 (stranica gore): Prikaz sljedeće
7
3 (stranica dolje): Prikaz
prethodne stranice teleteksta.
5 (otkrivanje): Prikaz skrivenog
teksta (primjerice odgovora na
pitanja iz kviza). Pritisnite ponovo
za normalan izgled zaslona.
7 (odustani): Prikaz trenutno
8
emitiranog programa tijekom
9
Uobičajena stranica teleteksta
0
!
Dio
A
@
B
D
C
D
E
F
8
podstranice.
9
stranice teleteksta.
0
!
@
traženja stranice.
Sadržaj
Odabrani broj stranice.
Oznaka kanala
emitiranja.
Trenutni broj stranice ili
oznake pretraživanja.
Datum i vrijeme.
Tekst.
Informacije o statusu.
FASTEXT informacije.
35
Hrvatski

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung PS50C490

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: