Download  Print this page
   
1
2
Table of Contents
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

Advertisement

Menu Anynet+
Elementy menu systemu Anynet+ mogą zmieniać się w zależności od rodzaju i stanu działania urządzeń połączonych z
telewizorem w systemie Anynet+.
Menu Anynet+
Oglądaj TV
Lista urządzeń
(nazwa_urządzenia) MENU
(nazwa_urządzenia) INFO
Nagrywanie: (*nagrywarka)
Zatrzymaj nagrywanie:
(*nagrywarka)
Odbiornik
Jeśli podłączone jest więcej niż jedno urządzenie nagrywające, zostaną one przedstawione jako (*nagrywarka). Jeśli jest
podłączone tylko jedno urządzenie, zostanie ono przedstawione jako (*nazwa_urządzenia).
¦
Konfiguracja systemu Anynet+
■ Ustawienia
Anynet+ (HDMI-CEC) (Wyłączone / Włączone): Aby skorzystać z funkcji Anynet+, opcja Anynet+ (HDMI-CEC) musi
być ustawiona na Włączone.
Jeśli opcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest wyłączona, wszystkie funkcje związane z systemem Anynet+ zostaną
również wyłączone.
Wył. automatycznie (Nie / Tak): Automatyczne wyłączanie urządzenia Anynet+ w momencie wyłączenia telewizora.
Ustawienie opcji Wył. automatycznie na Tak spowoduje wyłączenie działających .urządzeń zewnętrznych razem z
telewizorem. Wyjątkiem jest sytuacja, w której urządzenie jest w trakcie nagrywania.
Może nie być włączone, w zależności od urządzenia.
¦
Przełączanie pomiędzy urządzeniami Anynet+
1. Zostanie wyświetlona lista urządzeń Anynet+, które są podłączone do telewizora.
Jeśli wybrane urządzenie nie znajduje się na liście, naciśnij czerwony przycisk w celu jej odświeżenia.
2. Wybierz urządzenie i naciśnij przycisk ENTERE. System przełączy się na wybrane urządzenie.
Menu Lista urządzeń pojawi się dopiero po wybraniu ustawienia Włączone dla opcji Anynet+ (HDMI-CEC) w
menu Aplikacje.
x
Przełączanie na wybrane urządzenia może potrwać do 2 minut. Nie można przerwać procesu przełączania.
x
W przypadku wybrania trybu pracy z urządzeniem zewnętrznym poprzez wciśnięcie przycisku
korzystać z funkcji Anynet+. Dlatego zwracaj uwagę, aby przełączać telewizor do pracy z urządzeniem systemu
Anynet+ za pomocą funkcji Lista urządzeń.
¦
Nagrywanie
Istnieje możliwość nagrywania programów telewizyjnych przy użyciu nagrywarki firmy Samsung.
1. Wybierz opcję Nagrywanie.
Jeśli dostępne są więcej niż dwa urządzenia nagrywające
x
Jeśli kilka urządzeń nagrywających jest podłączonych, zostaną one wyświetlone na liście. Wybierz pierwsze
urządzenie nagrywające w opcji Lista urządzeń.
Jeśli urządzenie nagrywające nie zostanie przedstawione, znajdź urządzenie wybierając opcję Lista urządzeń i
naciskając czerwony przycisk.
2. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
Aby nagrać strumień źródłowy, wybierz opcję Nagrywanie: (nazwa_urządzenia).
Po naciśnięciu przycisku � (REC) rozpocznie się nagrywanie aktualnie oglądanego programu. W przypadku
oglądania filmu wideo z innego urządzenia, nagrywany jest właśnie ten film.
Przed rozpoczęciem nagrywania należy sprawdzić, czy wtyczka anteny jest należycie podłączona do urządzenia.
Aby prawidłowo podłączyć antenę do urządzenia nagrywającego, zapoznaj się z instrukcją obsługi tego
urządzenia.
Opis
System Anynet+ zostanie przełączony w tryb odbioru programu telewizyjnego.
Powoduje wyświetlenie listy urządzeń Anynet+.
Powoduje wyświetlenie menu podłączonego urządzenia. Przykładowo, po podłączeniu
nagrywarki DVD zostanie wyświetlone jej menu.
Powoduje wyświetlenie menu odtwarzania podłączonego urządzenia. Przykładowo, po
podłączeniu nagrywarki DVD zostanie wyświetlone jej menu odtwarzania.
Natychmiastowe rozpoczęcie nagrywania za pomocą wybranej nagrywarki. (Funkcja
dostępna wyłącznie dla urządzeń, które obsługują funkcję nagrywania.)
Zatrzymuje nagrywanie.
Powoduje odtworzenie dźwięku przez odbiornik.
SOURCE
nie można
33
Polski

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung PS50C490

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: