Download  Print this page
   
1
2
Table of Contents
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

Advertisement

Základní funkce
■ Informace: Zobrazí pořad rezervovaný pro sledování.
(Můžete také změnit informace o rezervaci programu.)
■ Vybrat vše / Zrušit výběr všech: Výběr nebo zrušení
všech rezervovaných pořadů.
Přenos seznamu kanálů
Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj
čtyřmístný kód PIN. Slouží k importu či exportu mapy kanálů.
Chcete-li použít tuto funkci, připojte paměťové zařízení USB.
■ Import ze zařízení USB: Slouží k importu seznamu
kanálů ze zařízení USB.
■ Export do zařízení USB: Slouží k exportu seznamu
kanálů do zařízení USB. Tato funkce je k dispozici pouze
v případě, že je zařízení USB připojeno.
Jemné ladění
(pouze analogové kanály)
Jestliže je signál slabý nebo zkreslený, můžete kanál doladit
sami ručně.
Kanály naladěné pomocí jemného ladění jsou označeny
hvězdičkou "*".
Chcete-li doladění resetovat, vyberte položku Obnovit.
Nabídka obrazu
¦
Změna přednastaveného režimu obrazu
Režim
Vyberte upřednostňovaný typ obrazu.
■ Dynamický: Vhodný pro jasně osvětlenou
místnost
■ Standardní: Vhodný pro běžné prostředí
■ Film: Vhodný pro sledování filmů v tmavé
místnosti
¦
Úprava nastavení obrazu
Jas buněk / Kontrast / Jas / Ostrost /
Barvy / Odstín (Z/Č)
Váš televizor má několik možností nastavení pro řízení kvality
obrazu.
POZNÁMKA
x
V analogových režimech TV, Ext., AV systému PAL
není funkce Odstín (Z/Č) k dispozici.
x
V režimu počítače lze provádět změny pouze u
položek Jas buněk, Kontrast a Jas.
x
Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí
zařízení připojené k televizoru.
14
Čeština
¦
Ekonomická řešení
Eko řešení
■ Úspora energie (Vypnuto / Nízký / Střední / Vysoký
/ Vyp. obrázek)
televizoru tak, aby se snížila spotřeba elektrické energie.
Pokud vyberete možnost Vyp. obrázek, vypne se
obrazovka, ale zvuk bude stále zapnutý. Zapněte
obrazovku stisknutím kteréhokoli tlačítka (kromě tlačítka
hlasitosti). Než se obrazovka znovu zapne, zobrazí se
přibližně na 4 sekundy zkreslený obraz.
■ Eko čidlo (Vypnuto / Zapnuto): Chcete-li vylepšit
úsporu energie, nastavení obrazu se automaticky
přizpůsobí osvětlení místnosti.
Min. jas buněk: Když je položka Eko čidlo nastavena
na možnost Zapnuto, lze minimální jas obrazu upravit
ručně.
■ Úsp. r. bez sign. (Vypnuto / 15 min. / 30 min. / 60
min.): Chcete-li šetřit energii, můžete nastavit, jak dlouho
má zůstat televizor zapnutý, pokud nepřijímá žádný
signál.
¦
Změna možností nastavení obrazu
P.MODE
Pokročilá nastavení
(k dispozici v režimu Standardní / Film)
Je možné nastavovat podrobná nastavení obrazovky včetně
barvy a kontrastu.
V režimu PC lze provádět změny pouze u položek
Dynamický kontrast, Gamma a Vyvážení bílé.
Černý tón
Dynamický kontrast
Gamma
Pouze režim RGB
Kolorim. prostor
Vyvážení bílé
Pleťové odstíny
t
: Tato funkce upraví jas
Pokud upravíte funkci Jas buněk, funkce
Eko čidlo se nastaví na hodnotu Vypnuto.
Je-li možnost Eko čidlo nastavena na hodnotu
Zapnuto, jas zobrazení se může měnit (ztmavnout
nebo zesvětlat) podle intenzity okolního osvětlení.
Když se počítač nachází v režimu úspory energie,
je tato volba zakázána.
Pokročilá nastavení
U Přesunout
: Vypnuto
: Střední
: 0
: Vypnuto
: Přirozený
: 0
E Zadat R Zpět

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung PS50C490

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: