Download  Print this page
   
1
2
Table of Contents
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

Advertisement

Друга информация
Ако имате въпроси относно телевизора, първо проверете в този списък. Ако нито един от съветите за отстраняване на неизправности,
написани тук, не може да бъде приложен, посетете страницата на "www.samsung.com", след това щракнете върху Поддръжка, или се
свържете с центровете за обслужване от списъка на последната страница на това ръководство.
Проблеми
Качество на картината
Образът на екрана на телевизора не се
вижда така добре, както се виждаше в
магазина.
Картината е изкривена: грешка с големи
квадрати, малки квадрати, на точки,
пикселизация
Цветът е повреден или липсва.
Има влошен цвят или яркост.
Има пунктирана линия на ръба на екрана.
Картината е черно-бяла.
Картината замръзва, изкривява се или се
забавя при смяна на каналите.
Качество на звука
Няма звук или звукът е твърде нисък при
максимална стойност на силата на звука.
Картината е добра, но няма звук.
Високоговорителите издават необичаен шум.
38
Български
Отстраняване на неизправности
Решения и обяснения
Като начало, изпълнете Тест картина и потвърдете, че вашият телевизор показва правилно тестовото
изображение. (отидете в
MENU
- Поддръжка - Самодиагностика - Тест картина) (стр. 23)
Ако тестовата картина се показва правилно, причината за лоша картина може да е източникът или сигналът.
Ако имате аналогов кабел/set top box, надстройте на цифров set top box. Използвайте HDMI или
компонентен кабел, за да получите HD (high definition) качество на картината.
Кабелни/сателитни абонати: Опитайте каналите с HD от подреждането на каналите.
Cвързване на антената: Опитайте станциите с HD, след изпълнението на автоматично
програмиране.
Много канали с висока детайлност са подобрени от съдържание със SD (Standard Definition).
Регулирайте изходната разделителна способност за Кабелен/Set top box видео сигнал на 1080i или
720p.
Гледайте телевизора от минимално препоръчваното разстояние на базата на размера и
детайлността на сигнала.
Компресирането на видео съдържание може да причини изкривяване на картината, особено при
бързо движещи се картини, като например спорт и екшън филми.
Ниско ниво на сигнала или лошо качество могат да са причината за изкривяване на картината. Това
не е проблем на телевизора.
Използването на мобилни телефони в близост до телевизора (в рамките на 1 м) може да причинят
шум в картината на аналогов или цифров телевизор.
Ако използвате компонентна връзка, проверете дали компонентните кабели са свързани със
съответните гнезда. Неправилни или разхлабени свързвания може да причинят проблеми с
цветовете или празен екран.
Регулирайте опциите на Картина в менюто на телевизора. (отидете в режим Картина / Цвят /
Яркост / Острота) (стр. 14)
Регулирайте опцията Икономично в менюто на телевизора. (отидете в
ECO решение - Икономично) (стр. 14)
Опитайте с връщане на картината до фабричните настройки, за да видите настройките на
картината по подразбиране. (отидете в
Ако размерът на картината е зададен на Побери в екрана, променете на 16:9 (стр.15).
Променете разделителната способност на кабела/set top box.
Ако използвате AV композитен вход, свържете видео кабела (жълт) със зеленото гнездо на
компонентния вход 1 на телевизора.
Ако е свързана с кабелна кутия, опитайте да нулирате настройките на кабелната кутия. Свържете
отново кабела за променлив ток и изчакайте, докато кабелната кутия се рестартира. Това може да
продължи до 20 минути.
Задайте изходната разделителна способност на кабелната кутия на 1080i или 720p.
Преди всичко, изпълнете Тест звук, за да потвърдите, че звукът на вашия телевизор работи правилно.
(отидете в
MENU
- Поддръжка - Самодиагностика - Тест звук) (стр. 23)
Ако звукът е добре, проблемът със звука може да бъде причинен от източника или сигнала.
Проверете силата на звука на външното устройство, свързано с вашия телевизор.
Задайте опцията Избор говорител на ТВ говорител от менюто на звука.(стр. 20)
Уверете се, че аудио кабелите от външното устройство са свързани с правилните входни гнезда за
аудио сигнала на телевизора.
Ако използвате външно устройство, проверете опцията за аудио изход на свързаното устройство
(напр. може да се наложи да промените аудио опцията на кабелната си кутия на HDMI, ако към
телевизора ви е свързан HDMI).
Ако използвате кабел за DVI към HDMI, ви е необходим отделен аудио кабел.
Ако телевизорът ви има извод за слушалки, се уверете, че в него няма включено нищо.
Проверете кабелните връзки. Уверете се, че не е свързан видео кабел с аудио вход.
За свързване на антена или кабел, проверете силата на сигнала. Ниското ниво на сигнала може да
причини изкривяване на звука.
MENU
- Картина - Нулиране картина) (стр.19)
MENU
- Картина -

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung PS50C490

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: