Download  Print this page
   
1
2
Table of Contents
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

Advertisement

A jelen Használati útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk, és eltérhetnek az Ön által megvásárolt termék
megjelenésétől. A termék kivitele és műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
1. A digitális TV-hez (DVB) kapcsolódó funkciók csak azokban az országokban, illetve régiókban elérhetők, ahol DVB-T (MPEG2 és MPEG4 AVC)
digitális földi jeleket sugároznak, illetve elérhető a kompatibilis DVB-C (MPEG2 és MPEG4 AAC) kábeltelevízió-szolgáltatás. A DVB-T vagy DVB-C
jelek vételének lehetőségét illetően tájékozódjon a helyi szolgáltatónál.
2. A DVB-T nem más, mint az európai konzorciumnak a földfelszíni digitális televíziós műsorszórásra vonatkozó szabványa, a DVB-C pedig a kábeles
digitális műsorszórásra vonatkozó szabvány. Ebben a specifikációban nem szerepel néhány megkülönböztetett funkció, például az EPG (Electric
Programme Guide), a VOD (Video On Demand) stb. Így ezek jelenleg nem működnek.
3. Jóllehet ez a TV-készülék megfelel a legújabb DVB-T és DVB-C szabványoknak [2008. augusztus], nem garantált, hogy a jövőben is meg fog felelni a
mindenkori DVB-T földi digitális és a DVB-C kábeles digitális műsorszórásra vonatkozó szabványoknak.
4. Attól függően, hogy mely országban,illetve régióban használják a TV-készüléket, bizonyos kábeltelevízió-szolgáltatók külön díjat számolhatnak fel
ezért a szolgáltatásért, az előfizetőnek pedig szerződést kell kötnie a szolgáltatóval.
5. Előfordulhat, hogy bizonyos digitális TV-vel kapcsolatos funkciók egyes országokban vagy régiókban nem elérhetők, és hogy a DVB-C bizonyos
kábelszolgáltatók esetén nem működik megfelelően.
6. Amennyiben további információra van szüksége, kérjük, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung ügyfélszolgálattal.
A TV vételi minőségét befolyásolhatják az egyes országok műsorszórási eljárásai között tapasztalható eltérések. Kérjük, ellenőriztesse a TV
teljesítményét a helyi SAMSUNG forgalmazónál vagy a Samsung telefonos ügyfélszolgálatával, hogy megtudhassa, lehet-e azon javítani a TV
beállításainak újrakonfigurálásával.
Képernyőbeégés
Ne jelenítsen meg állóképeket (pl. videojátékok képkockáit, illetve amikor számítógépet csatlakoztat a plazmaképernyőhöz) két óránál hosszabb ideig,
mert ez a képernyő „beégését" okozhatja. Ezt a jelenséget „képernyőbeégésnek" is nevezik. A képernyőbeégés kiküszöbölése érdekében állóképek
megjelenítésekor csökkentse a kép fényerejét és kontrasztját.
A plazma TV felső részén keletkező hő
A készülék felső része huzamosabb használatot követően felmelegedhet, mivel a működés közben keletkező hő a készülék felső részén kialakított
szellőzőnyíláson keresztül távozik. Ez általános jelenség, nem utal meghibásodásra vagy egyéb működési rendellenességre. Arra azonban ügyelni kell,
hogy gyermekek ne érinthessék meg a készülék felső részét.
A készülék kattogó hangot ad.
A kattogó hangot okozhatja a készüléknek a környezeti hőmérséklet-ingadozások és a páratartalom-változások által előidézett tágulása vagy
zsugorodása. Ez általános jelenség, nem utal meghibásodásra vagy egyéb működési rendellenességre.
Cellahiba
A plazmaképernyő panelja 2 360 000 (HD-szint) – 6 221 000 (FHD-szint) képpontból áll, és előállításához kifinomult technológia szükséges.
Előfordulhat azonban, hogy a képernyőn ennek ellenére megjelenik néhány világos és sötét képpont. Ezek a képpontok a készülék teljesítményét nem
befolyásolják.
Ne üzemeltesse a televíziókészüléket 5 °C alatti hőmérsékleten
A huzamosabb ideig megjelenített állóképek a plazmaképernyő maradandó károsodását okozhatják.
A plazma TV huzamosabb ideig tartó, 4:3 képarányú módban történő használata esetén a kibocsátott fényerősség eltérése miatt
a képernyő közepén, valamint bal és jobb oldalán sávok alakulhatnak ki. A DVD-filmek lejátszása és a játékkonzolok is hasonló
jelenségeket okozhatnak.
A garancia az ilyen esetekben keletkezett károkra nem terjed ki.
Utóképek a képernyőn.
Videojátékok vagy számítógépek állóképeinek bizonyos időt meghaladó megjelenítése következtében helyenként utókép jelenhet meg a képernyőn.
A hatás megelőzése érdekében ezért állóképek hosszabb idejű megjelenítése esetén csökkentse a képek fényerejét és kontrasztját.
Garancia
A garancia nem vonatkozik képernyőbeégésből származó meghibásodásra.
A garancia nem vonatkozik a készülék képernyőjének beégésére.
A termék hulladékba helyezésének módszere(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus
tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba
helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól,
és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése
érdekében. A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra
vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás
céljából. Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a
terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén
alkalmazandó.)
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem
szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak,
hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot
vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy
a környezetre. A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el
az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
2
Magyar
A digitális televízióval kapcsolatos figyelmeztetés
Használati útmutató

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung PS50C490

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: