Download  Print this page
   
1
2
Table of Contents
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422

Advertisement

Zaawansowane funkcje
¦
Odbiór dźwięku przez odbiornik
Istnieje możliwość odbierania dźwięku poprzez odbiornik (np. zestaw kina domowego) zamiast przez Telewizyjne.
1. Wybierz opcję Odbiornik i ustaw ją na wartość Włączone.
2. Naciśnij przycisk EXIT, aby zamknąć menu.
Odbiorniki, które obsługują wyłącznie dźwięk, mogą nie być obecne na liście urządzeń.
Odbiornik zadziała prawidłowo wyłącznie po połączeniu wejścia optycznego odbiornika i wyjścia
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Kiedy odbiornik (np. zestaw kina domowego) jest włączony, emitowany będzie dźwięk przesyłany przez złącze
optyczne telewizora. Gdy w telewizorze wyświetlany jest cyfrowy obraz antenowy, do zestawu kina domowego
będzie przesyłany dźwięk 5.1-kanałowy. Gdy źródłem jest urządzenie cyfrowe podłączone przez HDMI, takie jak
odtwarzacz DVD, odbiornik będzie emitował jedynie dwukanałowy dźwięk.
UWAGA
x
Urządzeniami systemu Anynet+ można sterować wyłącznie za pomocą pilota, a nie za pomocą przycisków na
telewizorze.
x
W niektórych sytuacjach pilot telewizora może nie działać. W takiej sytuacji należy ponownie wybrać urządzenie
Anynet+.
x
Funkcje systemu Anynet+ nie są dostępne przy urządzeniach innych producentów.
¦
Rozwiązywanie problemów związanych z systemem Anynet+
Problem
System Anynet+ nie działa.
Chcę uruchomić funkcję Anynet+.
Chcę zamknąć funkcję Anynet+.
Na ekranie pojawi się komunikat
„Łączenie z urządzeniem
Anynet+".
Urządzenie systemu Anynet+ nie
odtwarza.
Podłączone urządzenie nie zostało
wyświetlone.
Nie można nagrać programu
telewizyjnego.
Dźwięk z telewizora nie jest
odbierany przez odbiornik.
34
Polski
telewizora.
Możliwe rozwiązanie
Sprawdź, czy urządzenie obsługuje system Anynet+. System Anynet+ obsługuje wyłącznie urządzenia
współpracujące z systemem Anynet+.
Podłącz tylko jeden odbiornik (zestaw kina domowego).
Sprawdź, czy przewód zasilający urządzenia systemu Anynet+ jest prawidłowo podłączony.
Sprawdź podłączenie przewodów wideo/audio/HDMI urządzeń systemu Anynet+.
Sprawdź, czy w menu ustawień systemu Anynet+ opcja Anynet+ (HDMI-CEC) została ustawiona na
Włączone.
Sprawdź, czy pilot zdalnego sterowania jest przełączony w tryb telewizora.
Sprawdź, czy pilot jest przeznaczony wyłącznie do systemu Anynet+.
W niektórych warunkach system Anynet+ może przestać działać. (Wyszukiwanie kanałów, korzystanie z
funkcji Media Play (USB), Plug & Play (Konfiguracja wstępna) itd.).
Po podłączeniu lub odłączeniu kabla HDMI wyszukaj ponownie urządzenia lub wyłącz i włącz telewizor.
Sprawdź, czy funkcja Anynet+ urządzenia obsługującego system Anynet+ jest włączona.
Sprawdź, czy urządzenie systemu Anynet+ jest prawidłowo podłączone do telewizora i czy w menu
Ustawienia Anynet+ funkcja Anynet+ (HDMI-CEC) jest ustawiona na Włączone.
Następnie naciśnij przycisk TOOLS, aby wyświetlić menu Anynet+ i wybierz żądane menu.
W menu Anynet+ wybierz opcję Oglądaj TV.
Naciśnij przycisk SOURCE na pilocie telewizora i wybierz urządzenie inne niż urządzenia systemu Anynet+.
Naciśnij przycisk
P
>/< lub PRE-CH, aby przejść w tryb obsługi telewizora. (Należy pamiętać o tym,
że przycisk zmiany kanału funkcjonuje tylko w przypadku, gdy żadne urządzenie systemu Anynet+ z
wbudowanym tunerem nie jest podłączone).
Nie można używać pilota w trakcie konfigurowania systemu Anynet+ lub przełączania go na tryb oglądania.
Skorzystaj z pilota dopiero po zakończeniu konfiguracji systemu Anynet+ lub przełączania na tryb oglądania.
Funkcji odtwarzania nie można używać, gdy jest wykonywana operacja Plug & Play (Konfiguracja wstępna).
Sprawdź, czy urządzenie współpracuje z systemem Anynet+.
Sprawdź, czy przewód HDMI został prawidłowo podłączony.
Sprawdź, czy w menu ustawień systemu Anynet+ opcja Anynet+ (HDMI-CEC) została ustawiona na
Włączone.
Wyszukaj ponownie urządzenia Anynet+.
Urządzenie Anynet+ można podłączyć wyłącznie za pomocą kabla HDMI. Niektóre kable HDMI mogą nie
obsługiwać funkcji Anynet+.
Jeśli system przestał działać w wyniku zaistnienia nietypowej sytuacji, takiej jak odłączenie kabla HDMI lub
kabla zasilającego, bądź z powodu przerwy w dostawie prądu, należy powtórzyć wyszukiwanie urządzenia.
Sprawdź, czy antena została prawidłowo podłączona do urządzenia.
Podłącz kabel optyczny do telewizora i odbiornika.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Samsung PS50C490

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: