Temizlik Ve Bakım; Temizlik; Saklama; Taşıma Ve Nakliye - Beko BKK 2206 SD User Manual

Hair straightener
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Temizlik ve bakım
4

4.1 Temizlik

UYARI: Cihazı te-
mizlemek için kesin-
A
likle benzin, solvent,
aşındırıcı temizleyi-
ciler, metal nesneler
veya sert fırçalar kul-
lanmayın.
UYARI: Cihazı ya
A
da elektrik kablosunu
asla suya ya da diğer
sıvılara batırmayın.
1. Cihazı kapatın ve fişini (1) prizin-
den çekin.
2. Cihazın tamamen soğumasını
bekleyin. Cihaz çok ısınmış olabi-
lir ve soğuması 45 dakika kadar
sürebilir.
3. Cihazı yalnızca yumuşak, nemli
bir bezle temizleyin.
UYARI: Cihazı her
A
zaman ısıya dirençli,
güvenli ve düz bir ze-
min üzerine bırakarak
soğumasını bekleyin.
Kalın Saç Düzleştirici / Kullanma Kılavuzu
UYARI: Temizlik
sonrasında cihazı
A
kullanmadan önce
yumuşak bir havlu
ile tüm parçalarını
kurulayın.

4.2 Saklama

Cihazı uzun süre kullanmayı dü-
şünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde
saklayın.
• Cihazı kaldırmadan önce fişini
çekin ve tamamen soğumasını
bekleyin.
• Cihazı ve aksesuarlarını orijinal
paketlerinde saklayın.
• Serin ve kuru bir yerde saklayın.
• Cihazı, daima çocukların ulaşa-
mayacağı bir yerde muhafaza
edin.
4.3 Taşıma ve Nakliye
• Taşıma ve nakliye sırasında cihazı
orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın.
Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel
hasarlara karşı koruyacaktır.
• Cihazın veya ambalajının üzerine
ağır cisimler koymayın. Cihaz
zarar görebilir.
• Cihazın düşürülmesi durumunda
cihaz çalışmayabilir veya kalıcı
hasar oluşabilir.
23 / 24 TR

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents