Hide thumbs Also See for BKK 2207 SK:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

BKK 2207 SK
Hair Dryer
User Manual
Saç Kurutma Makinesi
Kullanma Kılavuzu

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko BKK 2207 SK

 • Page 1 BKK 2207 SK Hair Dryer User Manual Saç Kurutma Makinesi Kullanma Kılavuzu...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best results from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompany- ing documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important instructions for safety and environment 1.1 General safety ..... 4 1.1.1 Electrical safety ....5 1.1.2 Product safety .
 • Page 4: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment In this section, there are safety instructions to help prevent injury or materialistic damage. In the event of these instructions not being followed, any form of warranty will be invalid. 1.1 General safety Do not use this appliance outdoors or in bathrooms. •...
 • Page 5: Electrical Safety

  To prevent injuries, please set the length of operation time accordingly with the accessory being used. 1.1.1 Electrical safety The Beko Small Home Appliances conform to the • applicable safety measures; therefore, to prevent any form of danger in case the appliance or the...
 • Page 6 Important instructions for safety and environment For additional protection, this appliance must be • connected to a home appliance residual current device which has maximum 30 mA nominal value. For recommendations, consult your electrician. Use the appliance with a grounded plug. •...
 • Page 7: Product Safety

  Important instructions for safety and environment Before cleaning the appliance always unplug it and • never clean the appliance while it is in use. Do not pull the cable of the appliance to remove • from the power source and do not wrap the cable around the appliance.
 • Page 8: Intended Use

  Important instructions for safety and environment 1.2 Intended use This appliance has been designed for home use only. • The appliance is not suitable for professional use. Do not use the appliance for anything other than its in- • tended purpose. Do not use the appliance as a heat source.
 • Page 9: Compliance With Weee Regulation And Disposal Of The Waste Product

  Important instructions for safety and environment 1.4 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product This product does not contain harmful and forbidden materials described in the “Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment” (EEE) issued by the T.R.
 • Page 10: Your Hair Dryer

  Your hair dryer 2.1 Overview 2.1.1. Controls and parts This product conforms to the European directives 1- Concentrator 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2- Air inlet grille 2009/125/EC and 3- Cool Shot button 2011/65/EU. 4- Temperature level switch 5- On/Off button Technical and design modifications 6- Ion On/Off buttonr reserved.
 • Page 11: Operation

  Operation 3.1 First use 3.2.3 Temperature level 1. Take off all packaging and la- – : Cool air beling materials and dispose of – : Moderate temperature them accordingly with your local for gently drying and regulations. styling 2. Clean the appliance before initial –...
 • Page 12: Operation

  Operation 4. Turn on the appliance with switch WARNING Never (5) and set the blower level wind the power cord (See 3.2.2) . (7) around the appli- 5. Set the temperature level with ance, as this can re- switch (4) (See 3.2.3) . sult in damage.
 • Page 13: Cleaning And Care

  Cleaning and care 4.1 Cleaning and care 4.2 Storage If you do not plan to use the ap- • WARNING : Do not pliance for a long period of time, use benzine, solvents, please store it carefully. abrasive clean- ers, metal objects Make sure the appliance is un- •...
 • Page 14 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretil- miş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı...
 • Page 15 İÇİNDEKİLER 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 17-19 1.1 Genel güvenlik ..... . 17 1.2 AEEE yönetmeliğine uygunluk ve atık ürünlerin imha edilmesi .
 • Page 16: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlike- lerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir. 1.1 Genel güvenlik Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uy- •...
 • Page 17 Önemli güvenlik ve çevre talimatları Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belir- • tilen bilgilere uygun olmalıdır. Cihaz çalışırken, hava emiş ve çıkış deliklerini ört- • meyin. İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA • anma değerine sahip bir ev aletleri artık akım ciha- zına bağlanmalıdır.
 • Page 18: Aeee Yönetmeliğine Uygunluk Ve Atık Ürünlerin Imha Edilmesi

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve madde- • lerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın. Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ula- • şamayacağı bir yerde muhafaza edin. 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü...
 • Page 19: Saç Kurutma Makineniz

  Saç kurutma makineniz 2.1 Genel Bakış 2.1.1. Kontroller ve parçalar Bu ürün 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC 1. İnce yoğunlaştırıcı uç ve 2011/65/EU Avrupa 2. Çıkarılabilir hava giriş ızgarası 3. Soğuk darbe direktiflerine uygundur. 4. Sıcaklık seviyesi düğmesi 5. Fan seviyesi 2.1.2. Teknik veriler 6.
 • Page 20: Kullanım

  Kullanım 3.1 Kullanım amacı 3.2.4 Soğuk darbe – : Sıcak hava akışını keserek Bu cihaz, sadece evde kullanılmak soğuk hava verir üzere ve saç kurutmak için tasarlanmıştır. Profesyonel kullanım 3.3 Saçların kurutulması için uygun değildir. 1. Saçlarınızı yıkadıktan sonra, hav- 3.2 Ayarlar lu ile iyice kurulayın.
 • Page 21 Kullanım Soğuk Darbe düğme- si sıcak hava akışını keserek soğuk hava verir. Bu, saç şeklinin daha iyi sabitlenme- sini ve daha kalıcı olmasını sağlar. 7. Gerekirse, kurutma sırasında (6) düğmesine basarak iyon besle- mesini açın. – İyon beslemesi açılırsa, (6) düğmesindeki (bkz.
 • Page 22: Temizlik Ve Bakım

  Temizlik ve bakım 4.1 Temizlik Temizlik sonrasında cihazı kullanmadan 1. Cihazı kapatıp fişi (7) prizden önce yumuşak bir çekin. bezle veya kağıt hav- 2. Temizlemeden önce cihazın ta- luyla tüm parçalarını mamen soğumasını bekleyin. kurulayın. Cihaz çok fazla ısınabilir. 3. Saç ve tozları gidermek için hava 4.2 Saklama giriş...
 • Page 23: Saç Kurutma Makinesi / Kullanma Kılavuzu

  Tüketici hizmetleri Değerli Müşterimiz, Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz. Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. Beko Çağrı 1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuş- Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. Merkezi lamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak 2.
 • Page 26 Garanti ile ilgili olarak müşterinin dikkat etmesi gereken hususlar BEKO tarafından verilen bu garanti, Saç Kurutma Makinesi’nin normalin dışında kullanılmasından doğa- cak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi, aşağıdaki durumlar da garanti dışıdır: 1. Kullanma hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar, 2. Ürünün müşteriye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında oluşan hasar ve arı- zalar, 3.
 • Page 27 Saç Kurutma Makinesi Garanti Belgesi BEKO Saç Kurutma Makinesi’nin, kullanma kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Arçelik’in yetkili kıldığı Servis elemanları dı- şındaki şahıslar tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla, bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı malzeme, işçilik ve üretim hatalarına karşı...

Table of Contents