Saç Düzleştiriciniz; Genel Bakış; Kontroller Ve Parçalar; Teknik Veriler - Beko BKK 2206 SD User Manual

Hair straightener
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Saç düzleştiriciniz
2
2.1 Genel bakış
6
2.1.1 Kontroller ve
parçalar
1. Döner mafsallı elektrik kablosu
2. Açma/Kapama düğmesi
3. Sıcaklık ayarı için (120 ile
210 arasında 10 farklı ayar)
kullanılacak düğmeler (»+«, »–«)
4. LCD ekran
5. İyon gösterge ışığı
6. Düzleştirme plakaları
7. Kilitleme düğmesi
Ürününüz üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler,
ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre
değişebilir.
20 / 24 TR
5
4
3

2.1.2 Teknik veriler

Güç kaynağı : 220-240 V~, 50 Hz
Güç : 55 W
Teknik ve tasarım değişiklikleri
yapma hakkı saklıdır.
Kalın Saç Düzleştirici / Kullanma Kılavuzu
2
7
Bu ürün, 2004/108/EC,
2006/95/EC,
2009/125/EC ve
2011/65/EU Avrupa
direktiflerine uygundur.
1

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents