Çalıştırma; İyon Işlevi - Beko BKK 2206 SD User Manual

Hair straightener
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Kullanım
3
3.4 Çalıştırma
1. Cihazın fişini takın ve Açma/
Kapama düğmesine (2) basın ve
basılı tutun.
Cihazın fişi takılıp
kapalı durumda bı-
C
rakıldığında, LCD ek-
ranında (4) cihazın
bekleme
olduğunu belirten "
" sembolü belirir.
Cihaz, 60 dakika bo-
C
yunca hiçbir düğme-
ye basılmadığında ya
da kullanılmadığında
kendini kapatır.
2. İlk olarak düşük sıcaklıklarla şe-
killendirmeye başlayın. İstenen
sıcaklığa ulaşıldığında, sıcaklık
çubukları ve ekran (4) yanıp sön-
mesi sonlanır ve bip sesi duyulur.
3. Düzleştirmeden önce saçlarınızı
ayırın. Önce alt katmanları düz-
leştirin.
4. Düzleştirme plakalarını (6) kapa-
tın ve hemen ardından düzleşti-
riciyi köklerden uçlara yavaşça
hareket ettirerek saç tutamın-
dan aşağı doğru kaydırın. Saçın
bükülmemesine dikkat edin.
22 / 24 TR
5. Saçınıza zarar vermemek için
her katmanda yalnızca iki kere
uygulayın.
6. İşlem bittiğinde cihazı kapatmak
için Açma/Kapama düğmesine
(2) basın ve iki saniye basılı
tutun, ardından cihazın fişini (1)
çekin.
modunda
C
3.5 İyon işlevi
C
Kalın Saç Düzleştirici / Kullanma Kılavuzu
5 saniye boyunca hiç
bir tuşa basılmadığın-
da tuşlar kilitlenecek
ve ekran rengi deği-
şecektir. Tuş kilidi-
ni (7) açmak için "-"
tuşuna arka arkaya
2 defa basın. Ekran
rengi tekrar mavi ola-
caktır.
İyonlaştırıcı saçın
statik elektriklenme-
sini nötralize eden
negatif iyonlar yayar.
UYARI: Plakalar
çok sıcak olduğundan
bunlara dokunmayın.

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents