Ambalaj Bilgisi; Enerji Tasarrufu Için Yapılması Gerekenler - Beko BKK 2206 SD User Manual

Hair straightener
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

1
Önemli güvenlik ve çevre talimatları

1.3 Ambalaj bilgisi

Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürüle-
bilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya di-
ğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj
toplama noktalarına atın.
1.4 Enerji tasarrufu için yapılması
gerekenler
Kullanım sırasında kılavuzda tavsiye edilen sürelere uyun. Kullanımdan
sonra cihazın fişini prizden çıkarın.
Kalın Saç Düzleştirici / Kullanma Kılavuzu
19 / 24 TR

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents