Download Table of Contents Print this page

Beko BKK 2206 SD User Manual

Hair straightener

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Hair Straightener
User Manual
BKK 2206 SD
EN TR
01M-8831341200-4015-05

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko BKK 2206 SD

 • Page 1 Hair Straightener User Manual BKK 2206 SD EN TR 01M-8831341200-4015-05...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best re- sults from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important instructions for safety and environment 1.1 General safety ......4 1.2 WEEE regulation and disposal of the waste product.
 • Page 4: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment This section covers the safety instructions that will help providing protection against personal injury and material loss risks. Failure to follow these instruc- tions invalidates the granted warranty. 1.1 General safety • This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision...
 • Page 5 Important instructions for safety and environment • Do not leave the appliance unattended when switched on. • Do not dismantle the appliance under any circumstance. • Never use the appliance outdoors. • Do not immerse the appliance in water or let it come into contact with water, even during cleaning.
 • Page 6 Important instructions for safety and environment • If not already in use, installing a residual current- operated protective device (RCD) is recommended for additional protection with a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit of your bathroom. Ask your electrician for advice.
 • Page 7: Weee Regulation And Disposal Of The Waste

  Important instructions for safety and environment • Check if the mains voltage on the type plate (on the handle of the appliance) corresponds to your local mains supply. The only way to disconnect the appliance from the mains is to unplug it. •...
 • Page 8: Package Information

  Important instructions for safety and environment Therefore do not dispose of the product with normal domestic waste at the end of its service life. Take it to a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. Please consult your local authorities to learn the nearest collection point.
 • Page 9: Your Hair Straightener

  Your hair straightener 2.1 Overview 2.1.1 Controls and 2.1.2 Technical data parts This product conforms 1. Power cord with swivel joint to the European 2. On/Off button directives (»+«, »–«) 3. Heat setting buttons 2004/108/EC, 4. LCD display 2006/95/EC, 5. Ion indicator light 2009/125/EC and 6.
 • Page 10: Use

  3.1 Intended use When straightening wet hair you will hear The appliance is designed for a hissing sound and domestic use only. the unit will steam. This is a good thing 3.2 Use wet hair – it is the sound of 1.
 • Page 11: Operation

  3.4 Operation 3.5 Ionic function 1. Plug in the styler and press and The ionizer emits hold the on button to switch on. negative ions, which When the styler is neutralize your hair‘s plugged in but not static charge. turned on a “--” sym- WARNING: Do not bol will show in the touch plates as they...
 • Page 12: Maintenance And Cleaning

  Maintenance and cleaning 4.1 Cleaning and care 4.2 Storage 1. Turn the appliance off and • If you do not plan to use the disconnect it from the wall appliance for a long period of socket. time, please store it carefully. 2.
 • Page 13 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı...
 • Page 14 İÇİNDEKİLER 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 15-19 1.1 Genel güvenlik ......15 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması...
 • Page 15: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlike- lerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir. 1.1 Genel güvenlik • Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
 • Page 16 Önemli güvenlik ve çevre talimatları • Bu cihazın bağlandığı elektrik devresinde beyan değeri 30 mA’ı aşmayan beyan artık çalışma akımlı bir artık akım düzeni (RCD) ‘nin kullanıldığı bir tesisatın bulundurulması tavsiye edilir. • Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın. • Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını...
 • Page 17 Önemli güvenlik ve çevre talimatları • Bu cihazı dış mekanlarda, suya yakın yerlerde veya banyoda kullanmayın. • Kullanımda olduğu zaman bu cihazın yanından ayrılmayın. • Cihazın üzerini havlu ve benzeri şeylerle asla örtmeyin. • Cihazı kullanırken asla yumuşak minder veya battaniye üzerine koymayın.
 • Page 18: Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık Ürünün

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları • Cihazın kablosunu etrafına sarmayın. • Bu cihaz, sadece evde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Cihaz, profesyonel kullanım için uygun değildir. • Cihazı ısı kaynağı olarak kullanmayın. • Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması...
 • Page 19: Ambalaj Bilgisi

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları 1.3 Ambalaj bilgisi Ürünün ambalajı, Ulusal Mevzuatımız gereği geri dönüştürüle- bilir malzemelerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel veya di- ğer atıklarla birlikte atmayın, yerel otoritenin belirttiği ambalaj toplama noktalarına atın. 1.4 Enerji tasarrufu için yapılması gerekenler Kullanım sırasında kılavuzda tavsiye edilen sürelere uyun.
 • Page 20: Saç Düzleştiriciniz

  Saç düzleştiriciniz 2.1 Genel bakış 2.1.1 Kontroller ve 2.1.2 Teknik veriler parçalar Bu ürün, 2004/108/EC, 1. Döner mafsallı elektrik kablosu 2006/95/EC, 2. Açma/Kapama düğmesi 2009/125/EC ve 3. Sıcaklık ayarı için (120 ile 2011/65/EU Avrupa 210 arasında 10 farklı ayar) direktiflerine uygundur. kullanılacak düğmeler (»+«, »–«) Güç...
 • Page 21: Kullanım

  Kullanım 3.1 Kullanım amacı Nemli saçları düzleş- tirirken saçınızdan Bu cihaz, sadece evde kullanılmak tıslama sesi geldiğini üzere ve saç düzleştirmek için ta- ve cihazın buhar sarlanmıştır. Profesyonel kullanım çıkardığını fark ede- için uygun değildir. ceksiniz. Bu ses, saçınızdaki fazla su- 3.2 Nemli saçta yun buharlaştığının kullanım...
 • Page 22: Çalıştırma

  Kullanım 3.4 Çalıştırma 5. Saçınıza zarar vermemek için her katmanda yalnızca iki kere 1. Cihazın fişini takın ve Açma/ uygulayın. Kapama düğmesine (2) basın ve 6. İşlem bittiğinde cihazı kapatmak basılı tutun. için Açma/Kapama düğmesine Cihazın fişi takılıp (2) basın ve iki saniye basılı kapalı...
 • Page 23: Temizlik Ve Bakım

  Temizlik ve bakım 4.1 Temizlik UYARI: Temizlik sonrasında cihazı UYARI: Cihazı te- kullanmadan önce mizlemek için kesin- yumuşak bir havlu likle benzin, solvent, ile tüm parçalarını aşındırıcı temizleyi- kurulayın. ciler, metal nesneler 4.2 Saklama veya sert fırçalar kul- lanmayın. Cihazı uzun süre kullanmayı dü- şünmüyorsanız, dikkatli bir şekilde UYARI: Cihazı...
 • Page 24 Tüketici hizmetleri Değerli Müşterimiz, Aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz. Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. 1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Beko Çağrı Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu tuş- Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. Merkezi lamadan çağrı merkezi numaramızı arayarak 2.
 • Page 27 Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz; 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar, 3) Malın kullanıldığı...
 • Page 28 Arçelik A.Ş. Markası: Beko Cinsi: Saç Düzleştirici Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL Modeli: BKK 2206 SD Telefonu: (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No: Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Süresi: 2 YIL web adresi: www.beko.com.tr...

Table of Contents