Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları; Genel Güvenlik - Beko BKK 2206 SD User Manual

Hair straightener
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

1
Önemli güvenlik ve çevre talimatları
Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlike-
lerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları
yer almaktadır.
Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti
geçersiz hale gelir.
1.1 Genel güvenlik
• Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına
uygundur.
• Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve
zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi
eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya
cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan
ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse
kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından
gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.
• Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın.
Yetkili servise başvurun.
• Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde
belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.
Kalın Saç Düzleştirici / Kullanma Kılavuzu
15 / 24 TR

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents