Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık Ürünün; Elden Çıkarılması - Beko BKK 2206 SD User Manual

Hair straightener
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

1
Önemli güvenlik ve çevre talimatları
• Cihazın kablosunu etrafına sarmayın.
• Bu cihaz, sadece evde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Cihaz, profesyonel kullanım için
uygun değildir.
• Cihazı ısı kaynağı olarak kullanmayın.
• Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların
ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.
1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık
ürünün elden çıkarılması
Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan
"Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği"nde
belirtilen zararlı ve yasaklı maddeleri içermez. AEEE
Yönetmeliğine uygundur. Bu ürün, geri dönüşümlü ve tekrar
kullanılabilir nitelikteki yüksek kaliteli parça ve malzemelerden
üretilmiştir.
Bu nedenle, ürünü, hizmet ömrünün sonunda evsel veya diğer atıklarla
birlikte atmayın. Elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümü için bir
toplama noktasına götürün. Bu toplama noktalarını bölgenizdeki yerel
yönetime sorun. Kullanılmış ürünleri geri kazanıma vererek çevrenin ve
doğal kaynakların korunmasına yardımcı olun.
18 / 24 TR
Kalın Saç Düzleştirici / Kullanma Kılavuzu

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Table of Contents