Beko BKK 2207 SK User Manual

Beko BKK 2207 SK User Manual

Hide thumbs Also See for BKK 2207 SK:

Advertisement

Available languages

Available languages

Quick Links

Hair Dryer
User Manual
BKK 2207 SK
EN TR
01M-8939171200-3515-01

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Beko BKK 2207 SK

 • Page 1 Hair Dryer User Manual BKK 2207 SK EN TR 01M-8939171200-3515-01...
 • Page 2 Please read this user manual first! Dear Customer, Thank you for preferring a Beko product. We hope that you get the best re- sults from your product which has been manufactured with high quality and state-of-the-art technology. Therefore, please read this entire user manual and all other accompanying documents carefully before using the product and keep it as a reference for future use.
 • Page 3: Table Of Contents

  CONTENTS 1 Important instructions for safety and environment 1.1 General safety ......4 1.1.1 Electrical safety......5 1.1.2 Product safety ......7 1.2 Intended use ........8 1.3 Children’s safety......8 1.4 Compliance with WEEE regula- tion and disposal of the waste product ..........9 1.5 Package information ....9 2 Your hair dryer 2.1 Overview ........10 2.2.
 • Page 4: Important Instructions For Safety And Environment

  Important instructions for safety and environment In this section, there are safety instructions to help prevent injury or materialistic damage. In the event of these instructions not being followed, any form of warranty will be invalid. 1.1 General safety • Do not use this appliance outdoors or in bathrooms. • Any form of warranty or responsibility cannot be requested if the device has been damaged due to incorrect use or has been carried improperly.
 • Page 5: Electrical Safety

  1.1.1 Electrical safety • The Beko Small Home Appliances conform to the applicable safety measures; therefore, to prevent any form of danger in case the appliance or the electric cable is damaged, the dealer, service center or similar experts or authorized services should fix or replace the appliance.
 • Page 6 Important instructions for safety and environment The only way to remove the appliance from the power source is to unplug the appliance. • For additional protection, this appliance must be connected to a home appliance residual current device which has maximum 30 mA nominal value. For recommendations, consult your electrician.
 • Page 7: Product Safety

  Important instructions for safety and environment • After using the appliance, unplug it before leaving the room or if there is a failure. • Before cleaning the appliance always unplug it and never clean the appliance while it is in use. • Do not pull the cable of the appliance to remove from the power source and do not wrap the cable around the appliance.
 • Page 8: Intended Use

  Important instructions for safety and environment 1.2 Intended use • This appliance has been designed for home use only. The appliance is not suitable for professional use. • Do not use the appliance for anything other than its intended purpose. • Do not use the appliance as a heat source. 1.3 Children’s safety • Always keep the appliance out of the reach of children.
 • Page 9: Compliance With Weee Regulation And Disposal Of The Waste Product

  Important instructions for safety and environment • Extra precaution is advised when the device is being used near children and people with physical, emotional or mental disabilities. 1.4 Compliance with WEEE regulation and disposal of the waste product This product does not contain harmful and forbidden materials described in the “Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment”...
 • Page 10: Your Hair Dryer

  Your hair dryer 2.1 Overview 2.2. Technical data 1. Concentrator 2. Air inlet grille This product conforms to 3. Cool Shot button the European directives 4. Temperature level switch 2004/108/EC, 5. On/Off button 2006/95/EC, 2009/125/ EC and 2011/65/EU. 6. Ion On/Off button 7.
 • Page 11: Operation

  Operation 3.1 First use 3.2.3 Temperature level 1. Take off all packaging and la- beling materials and dispose of – : Cool air them accordingly with your local – : Moderate temperature for regulations. gently drying and styling 2. Clean the appliance before initi- –...
 • Page 12 Operation 8. After use, switch off the appli- Check if the mains ance with the (5) button and pull voltage on the type out power cord (7) from the wall plate on the handle socket. of the appliance cor- responds to your WARNING: Never supply.
 • Page 13: Cleaning And Care

  Cleaning and care 4.1 Cleaning and care 4.2 Storage • If you do not plan to use the WARNING : Do appliance for a long period of not use benzine, time, please store it carefully. solvents, abrasive • Make sure the appliance is cleaners, metal ob- unplugged and completely dry.
 • Page 14 Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasını istiyoruz. Bunun için, bu kılavuzun tamamını ve verilen diğer belgeleri ürünü kullanmadan önce dikkatle okuyun ve bir başvuru kaynağı...
 • Page 15 İÇİNDEKİLER 1 Önemli güvenlik ve çevre talimatları 1.1 Genel güvenlik......16 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması ..18 1.3 Ambalaj bilgisi ......18 2 Saç kurutma makineniz 2.1 Genel Bakış ........19 2.2. Teknik veriler ......19 3 Kullanım 3.1 Kullanım amacı...
 • Page 16: Önemli Güvenlik Ve Çevre Talimatları

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlike- lerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır. Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir. 1.1 Genel güvenlik • Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur. • Cihaz, 8 yaş...
 • Page 17 Önemli güvenlik ve çevre talimatları • Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır. • Cihaz çalışırken, hava emiş ve çıkış deliklerini örtmeyin. • İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA anma değerine sahip bir ev aletleri artık akım cihazına bağlanmalıdır.
 • Page 18: Aeee Yönetmeliğine Uyum Ve Atık Ürünün Elden Çıkarılması

  Önemli güvenlik ve çevre talimatları • Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin. 1.2 AEEE yönetmeliğine uyum ve atık ürünün elden çıkarılması Bu ürün, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen za- rarlı...
 • Page 19: Saç Kurutma Makineniz

  Saç kurutma makineniz 2.1 Genel Bakış 2.2. Teknik veriler 1. İnce yoğunlaştırıcı uç 2. Çıkarılabilir hava giriş ızgarası Bu ürün 2004/108/EC, 3. Soğuk darbe 2006/95/EC, 4. Sıcaklık seviyesi düğmesi 2009/125/EC 5. Fan seviyesi ve 2011/65/EU Avrupa direktiflerine 6. İyon bağlantısı uygundur.
 • Page 20: Kullanım

  Kullanım 3.1 Kullanım amacı 3.2.4 Soğuk darbe – ❄ : Sıcak hava akışını keserek so- Bu cihaz, sadece evde kullanılmak ğuk hava verir üzere ve saç kurutmak için tasar- lanmıştır. Profesyonel kullanım için 3.3 Saçların uygun değildir. kurutulması 3.2 Ayarlar 1.
 • Page 21 Kullanım Soğuk Darbe düğme- si sıcak hava akışını keserek soğuk hava verir. Bu, saç şeklinin daha iyi sabitlenme- sini ve daha kalıcı ol- masını sağlar. 7. Gerekirse, kurutma sırasında (6) düğmesine basarak iyon besle- mesini açın. – İyon beslemesi açılırsa, (6) düğmesindeki (bkz.
 • Page 22: Temizlik Ve Bakım

  Temizlik ve bakım 4.1 Temizlik 4.2 Saklama 1. Cihazı kapatıp fişi (7) prizden çekin. Cihazı uzun süre kullanmayı düşün- 2. Temizlemeden önce cihazın ta- müyorsanız, lütfen dikkatli bir şekil- mamen soğumasını bekleyin. de saklayın. Cihaz çok fazla ısınabilir. • Cihazı kaldırmadan önce fişini 3.
 • Page 23: Tüketici Hizmetleri

  Tüketici hizmetleri Değerli Müşterimiz, Aşağıdaki önerilere uyma- nızı rica ederiz. Beko Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 24 saat hizmet vermektedir. Beko Çağrı 1. Ürününüzü aldığınızda Garanti belgesini Sabit veya cep telefonlarınızdan alan kodu Yetkili Satıcınıza onaylattırınız. Merkezi tuşlamadan çağrı merkezi numaramızı ara- 2.
 • Page 27 Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz; 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, 2) Malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar, 3) Malın kullanıldığı...
 • Page 28 Markası: Beko Cinsi: Saç Kurutma Makinesi Adresi: Arçelik A.Ş. Karaağaç Caddesi No:2-6, 34445, Sütlüce / İSTANBUL Modeli: BKK 2207 SK Telefonu: (0-216) 585 8 888 Bandrol ve Seri No: Faks: (0-216) 423 23 53 Garanti Süresi: 2 YIL web adresi: www.beko.com.tr...

Table of Contents