Αντιμετώπιση Προβλημάτων - Black & Decker GL652 Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for GL652:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Α
Ξεκουμπώστε το άκρο του άλλου νήματος κοπής και
u
οδηγήστε το νήμα να περάσει μέσα στο άλλο μάτι. Το
νήμα πρέπει να προεξέχει περίπου 11 εκ. από το κάλυμμα
της πομπίνας.
Ευθυγραμμίστε τα αυτάκια (17) στο κάλυμμα της
u
πομπίνας με τις οπές (21) που υπάρχουν στο περίβλημα
(εικ. G).
Σπρώξτε το κάλυμμα πάνω στο περίβλημα μέχρι να
u
ασφαλίσει κανονικά στη θέση του.
Προειδοποίηση! Εάν τα νήματα κοπής εξέχουν από τη λεπίδα
αποκοπής νήματος (10), κόψτε τα προκειμένου να φτάνουν
ακριβώς στη λεπίδα.
Τύλιγμα νέου νήματος σε άδεια πομπίνα (εικ. I, J & K)
Μπορείτε να τυλίξετε νέο νήμα κοπής σε άδεια μπομπίνα. Ο
αντιπρόσωπός σας της Black & Decker διαθέτει ανταλλακτικά
πακέτα νήματος κοπής (κωδικός A6440).
Αφαιρέστε την άδεια μπομπίνα από τη μηχανή, όπως
u
περιγράφεται παραπάνω.
Αφαιρέστε τυχόν νήμα κοπής το οποίο έχει παραμείνει
u
στην πομπίνα.
Ξεκινήστε τυλίγοντας το νέο νήμα στο επάνω τμήμα της
u
πομπίνας:
- Τροφοδοτήστε 2 εκ. νήματος κοπής σε μία από τις
σχισμές στο επάνω τμήμα της πομπίνας, όπως
απεικονίζεται.
- Τυλίξτε το νήμα κοπής στην πομπίνα προς την
κατεύθυνση του βέλους. Φροντίστε το τύλιγμα του
νήματος να γίνει ομαλά και σε ομοιόμορφα στρώματα.
Μην τυλίγετε χιαστί.
- Οταν το τυλιγμένο νήμα κοπής φτάσει στις εσοχές (23),
κόψτε το νήμα.
- Στερεώστε προσωρινά το νήμα στις σχισμές (22) στο
πλάι της πομπίνας, όπως απεικονίζεται.
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για το δεύτερο
u
νήμα κοπής στο κάτω τμήμα της πομπίνας. Στερεώστε το
νήμα στις σχισμές που δεν χρησιμοποιούνται (22).
Τοποθετήστε την μπομπίνα στη μηχανή, σύμφωνα με τις
u
οδηγίες που παρατίθενται παραπάνω. Μην παραλείψετε
να ελευθερώσετε το νήμα κοπής από τις σχισμές
στερέωσης (22).
Προειδοποίηση! Χρησιμοποιείτε μόνο νήμα κοπής
κατάλληλου τύπου της Black & Decker. Βεβαιωθείτε ότι
υπάρχει νήμα κοπής και στα δύο τμήματα της πομπίνας (εικ. Κ).
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν η μηχανή δείχνει να μη λειτουργεί κανονικά, ενεργήστε
σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν. Αν, παρ' όλα αυτά,
το πρόβλημά σας δεν λυθεί, επικοινωνήστε με το τοπικό
εξουσιοδοτημένο σέρβις της Black & Decker.
76
Προειδοποίηση! Πριν συνεχίσετε, θέστε εκτός λειτουργίας
και βγάλτε το εργαλείο από την πρίζα.
Το εργαλείο λειτουργεί σε χαμηλή ταχύτητα
Ελέγξτε αν το περίβλημα της πομπίνας περιστρέφεται
u
ελεύθερα. Καθαρίστε το προσεκτικά, αν χρειάζεται.
Βεβαιωθείτε ότι το νήμα κοπής δεν εξέχει περισσότερο
u
από 11 εκ. από το περίβλημα της πομπίνας. Αν το μήκος
που εξέχει είναι μεγαλύτερο, κόψτε το ώστε μόλις να
φτάνει τη λεπίδα αποκοπής νήματος.
Δε λειτουργεί η αυτόματη τροφοδοσία νήματος
Κρατήστε τα αυτάκια πατημένα και αφαιρέστε το
u
κάλυμμα της πομπίνας από το περίβλημα.
Τραβήξτε το νήμα κοπής, έως ότου προεξέχει 11 εκ. από
u
το περίβλημα. Αν το τμήμα που έχει μείνει πάνω στην
πομπίνα δεν είναι επαρκές, τοποθετήστε νέα πομπίνα
νήματος κοπής σύμφωνα με τις οδηγίες που παρατίθενται
παραπάνω.
Ευθυγραμμίστε τα αυτάκια στο κάλυμμα της πομπίνας με
u
τις οπές που υπάρχουν στο περίβλημα.
Σπρώξτε το κάλυμμα πάνω στο περίβλημα μέχρι να
u
ασφαλίσει κανονικά στη θέση του.
Αν το νήμα κοπής εξέχει πέρα από τη λεπίδα αποκοπής
u
νήματος, κόψτε το έτσι ώστε μόλις να φτάνει στη λεπίδα.
Αν η αυτόματη τροφοδοσία νήματος εξακολουθεί να μην
λειτουργεί ή η πομπίνα έχει μπλοκάρει, ακολουθήστε τις
παρακάτω ενέργειες:
Καθαρίστε προσεκτικά το κάλυμμα και το περίβλημα της
u
πομπίνας.
Αφαιρέστε την πομπίνα και ελέγξτε αν ο μοχλός μπορεί
u
να κινηθεί ελεύθερα.
Αφαιρέστε την πομπίνα και ξετυλίξτε το νήμα κοπής, και
u
στη συνέχεια τυλίξτε το προσεκτικά και πάλι, σύμφωνα
με την παραπάνω περιγραφή. Αντικαταστήστε την
πομπίνα σύμφωνα με τις οδηγίες.
Διάθεση εργαλείων και περιβάλλον
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορριφθεί με συνηθισμένα σπιτικά απορρίμματα.
Εάν κάποια μέρα διαπιστώσετε ότι το προϊόν σας
Black & Decker χρειάζεται αντικατάσταση ή δεν σας
χρησιμεύει πλέον, μην το απορρίψετε με τα σπιτικά
απορρίμματα. Κάντε αυτό το προϊόν διαθέσιμο για ξεχωριστή
συλλογή.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl653Gl655Gl656

Table of Contents