Overige Risico's - Black & Decker GL652 Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
NEDERLANDS
Waarschuwing! Het verlengsnoer dient geschikt te zijn voor
gebruik buitenshuis.
Instellen van de machine voor de werkpositie (fig. C)
De machine wordt geleverd in een vervoerstand. De machine
dient in een werkpositie te worden geplaatst voor gebruik.
Trek de buis (14) voorzichtig uit totdat de instelknop (6) op
u
de plaats wordt vergrendeld.
Wanneer de knop op de plaats wordt vergrendeld, is de
u
machine ingesteld in de kortste werkpositie.
Waarschuwing! Gebruik de machine nooit zonder dat deze
zich in een werkpositie bevindt.
Bevestigen van de kantengeleider (fig. D)
Plaats de kantengeleider (13) voor de machine zoals
u
afgebeeld.
Trek voorzichtig de poten van de kantengeleider uit elkaar.
u
Schuif de poten over het motorhuis (8) in de gaten (16)
u
aan beide zijden.
Zorg ervoor dat de kantengeleider goed past in de
u
geleiders van het motorhuis.
Overige risico's.
Er kunnen zich tijdens het gebruik van het gereedschap ook
andere risico's voordoen die misschien niet in de bijgevoegde
veiligheidswaarschuwingen worden vermeld. Deze risico's
kunnen zich voordoen als gevolg van onoordeelkundig
gebruik, langdurig gebruik, enz.
Zelfs als de veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen
en de veiligheidsvoorzieningen worden geïmplementeerd,
kunnen bepaalde risico's niet worden vermeden. Deze
omvatten:
Verwondingen die worden veroorzaakt door het
u
aanraken van draaiende of bewegende onderdelen.
Verwondingen die worden veroorzaakt bij het
u
vervangen van onderdelen, bladen of accessoires.
Verwondingen die worden veroorzaakt door langdurig
u
gebruik van het gereedschap. Als u langere periodes
met het gereedschap werkt, is het raadzaam om
regelmatig een pauze in te lassen.
Gehoorbeschadiging.
u
Gezondheidsrisico's als gevolg van het inademen van
u
stof dat door gebruik van het gereedschap wordt
veroorzaakt (bijvoorbeeld tijdens het werken met
hout, vooral eiken, beuken en MDF.)
Gebruik
Waarschuwing! Laat de machine op haar eigen tempo
werken. Niet overbelasten.
32
Instellen van de machine voor strimmen of
graskantsnijden (fig. C, E & F)
De machine kan worden gebruik voor strimmen zoals afgebeeld
in fig. E, of voor graskantsnijden om overhangend gras langs
graskanten en bloembedden te strimmen zoals afgebeeld in
fig. F.
Strimmen (fig. C & E)
Voor strimmen staat de strimkop in de stand zoals afgebeeld
in fig. E. Indien dit niet het geval is:
Stel de machine in op de werkpositie.
u
Druk de instelknop in (6).
u
Verdraai de handgreep (2), terwijl u de instelknop loslaat.
u
Zodra de kop in positie is, zal de knop vastklikken.
u
Opmerking: De kop kan slechts in één richting draaien.
Graskantsnijden (fig. C & F)
Voor graskantsnijden staat de strimkop in de stand zoals
afgebeeld in fig. F. Indien dit niet het geval is:
Stel de machine in op de werkpositie.
u
Druk de instelknop in (6).
u
Verdraai de handgreep (2), terwijl u de instelknop loslaat.
u
Zodra de kop in positie is, zal de knop vastklikken.
u
Opmerking: De kop kan slechts in één richting draaien.
De hoogte van het apparaat instellen (fig. C)
Deze machine heeft een uitschuifmechanisme waardoor u
een comfortabele hoogte kunt instellen. Er zijn drie hoogte
instellingen. Ga als volgt te werk om de hoogte in te stellen:
Druk de instelknop in (6).
u
Trek de buis (14) voorzichtig in of uit het motorhuis (2) tot
u
de gewenste hoogte, terwijl u de knop loslaat.
Zodra de buis in positie is, zal de knop vastklikken.
u
In- en uitschakelen
Om de machine in te schakelen, knijpt u de trekkerhendel (1)
u
in.
Om de machine uit te schakelen, laat u de trekkerhendel los.
u
Waarschuwing! Probeer nooit om de trekkerhendel in de
ingeschakelde stand te vergrendelen.
Tips voor optimaal gebruik
Algemeen
Voor een optimaal resultaat kunt u het beste alleen droog
u
gras bewerken.
Strimmen
Houd de machine vast zoals afgebeeld in fig. E.
u
Zwaai de strimmer langzaam heen en weer.
u
Ga bij het bewerken van lang gras laag voor laag te werk
u
vanaf de bovenkant. Neem kleine stroken.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Gl653Gl655Gl656