Download Table of Contents Print this page
Silvercrest SBB 850 C1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SBB 850 C1 Operating Instructions Manual

Advertisement

Available languages
Table of Contents
BREAD MAKERS SBB 850 C1
BREAD MAKER
Operating instructions
AUTOMAT DO PIECZENIA CHLEBA
Instrukcja obsługi
BROTBACKAUTOMAT
Bedienungsanleitung
IAN 278855
BAKMASKIN
Bruksanvisning
AUTOMATINĖ DUONKEPĖ
Naudojimo instrukcija

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SBB 850 C1

 • Page 1 BREAD MAKERS SBB 850 C1 BREAD MAKER BAKMASKIN Operating instructions Bruksanvisning AUTOMAT DO PIECZENIA CHLEBA AUTOMATINĖ DUONKEPĖ Instrukcja obsługi Naudojimo instrukcija BROTBACKAUTOMAT Bedienungsanleitung IAN 278855...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia.
 • Page 4: Table Of Contents

  Troubleshooting the bread maker ........20 │ SBB 850 C1  ...
 • Page 5: Introduction

  Baking mould All of the parts of this appliance that come 2 kneading blades into contact with food are food-safe. Measuring cup Measuring spoon Kneading blade remover Operating instructions Brief information Recipe Book │ ■ 2    SBB 850 C1...
 • Page 6: Safety Instructions

  Before taking out or inserting accessories, unplug the appliance ► and allow it to cool down. Place an extension cable in such a way as to prevent anyone ► from tripping over it or inadvertently pulling on it. │ SBB 850 C1    3 ■...
 • Page 7 There is a risk of injury! During operation, the temperature of exposed surfaces can be ► very high. Risk of burns! Caution! Hot surface! Parts of the appliance get very hot during use! Risk of burns! │ ■ 4    SBB 850 C1...
 • Page 8 Risk of overheating! The use of accessories not recommended by the manufacturer may ► cause damage to the appliance. Only use the appliance for its intended purposes. Improper usage invalidates all claims under the warranty. │ SBB 850 C1    5 ■...
 • Page 9 If you use an extension cable, ensure that the maximum permitted ► power rating for the cable corresponds to that of the bread maker. │ ■ 6    SBB 850 C1...
 • Page 10: Before Initial Use

  fi rst time. This is harmless and stops after a short time. Ensure suffi cient ventilation; for example, by opening a window. │ SBB 850 C1    7 ■...
 • Page 11 The default setting when switching the appli- any button while the appliance is running. ance on is 1250 g. You cannot adjust the bread weight with the Programmes 6, 7, 11 and 12. │ ■ 8    SBB 850 C1...
 • Page 12: Programme

  fl akes, raisins, dried fruit, chocolate or additional switch the appliance off , remove the plug from the sugar. By means of an extended rising phase the wall power socket. bread is lighter and airier. │ SBB 850 C1    9 ■...
 • Page 13: Timer Function

  3) Confi rm the programming of the timer with the Start/Stop button The operating light starts to fl ash. The colon on the display fl ashes and the programmed time starts to run. │ ■ 10    SBB 850 C1...
 • Page 14: Baking Bread

  6, 8) If necessary, use button to select the size simply wait. The appliance will automatically of bread you want to bake. resume the programme. │ SBB 850 C1    11 ■...
 • Page 15 12. scratches on the non-stick coating. Rinse the baking mould 7 with warm water directly after removing the bread. This will help prevent the kneading blades 6 becoming stuck on the drive shafts. │ ■ 12    SBB 850 C1...
 • Page 16: Cleaning And Care

  Pull the appliance lid 2 out of the hinge ■ and the kneading blades 6 from the baking guides. chamber. – To reassemble the appliance lid 2, plug the plastic hooks through the opening of the hinge guides. │ SBB 850 C1    13 ■...
 • Page 17: Disposal

  If the defect is covered by the warranty, your product will either be repaired or replaced by us. The repair or replacement of a product does not signify the beginning of a new warranty period. │ ■ 14    SBB 850 C1...
 • Page 18: Service

  (bottom left), or as a sticker on the rear or bot- tom of the appliance. ■ If functional or other defects occur, please contact the service department listed either by telephone or by e-mail. │ SBB 850 C1    15 ■...
 • Page 19: Programme Sequence

  * 3A means that after 3 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. │ ■ 16    SBB 850 C1...
 • Page 20 * 4A means that after 4 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. │ SBB 850 C1    17 ■...
 • Page 21 * 5A means that after 5 minutes of kneading, you will hear 10 beeps and "ADD" will be displayed at the same time. This reminds you that you can now add ingredients such as fruit or nuts. │ ■ 18    SBB 850 C1...
 • Page 22 Rising 3 (min) Heat + kneading Baking (min) Rise 15 rising 15 rising rising Keep warm time (min) Add the ingredients (remaining hours) Presetting the time 15 hrs 15 hrs 15 hrs 15 hrs │ SBB 850 C1    19 ■...
 • Page 23: Troubleshooting The Bread Maker

  Check to see if the power plug is connected to the power grid. The appliance crushes the added raisins. To avoid the crushing of ingredients such as fruit or nuts, add them to the dough after the signal tone has sounded. │ ■ 20    SBB 850 C1...
 • Page 24 Åtgärda fel på bakmaskinen ..........40 │ SBB 850 C1  ...
 • Page 25: Inledning

  Nominell spänning: 220 - 240 V ~ / 50 Hz Eff ektförbrukning: 850 Watt Bakmaskin Bakform 2 degkrokar Alla delar av produkten som kommer i Måttbägare kontakt med livsmedel är godkända för livsmedel. Måttsked Degkrokslossare Bruksanvisning Snabbinformation Recepthäfte │ ■ 22    SBB 850 C1...
 • Page 26: Säkerhetsanvisningar

  Låt produkten svalna och dra ut kontakten innan du tar ut eller ► sätter in tillbehör. Lägg förlängningskablar så att ingen kan snava över dem och ► dra ner produkten. │ SBB 850 C1    23 ■...
 • Page 27 Risk för personskador! Temperaturen kan bli mycket hög på den yta man kan komma åt. ► Risk för brännskador! Akta! Het yta! Delar av produkten blir mycket varma när produkten an- vänds! Risk för brännskador! │ ■ 24    SBB 850 C1...
 • Page 28 2 kuvert torrjäst (se recepthäftet). AKTA – RISK FÖR SAKSKADOR! Akta så att ventilationsöppningarna inte täcks över. Risk för över- ► hettning! Lämna aldrig produkten utan uppsikt när den används! ► Använd bara produkten inomhus. ► │ SBB 850 C1    25 ■...
 • Page 29 Ställ endast produkten på en torr, plan yta som tål värme. ► Kontrollera att strömtyp och nätspänning överensstämmer med ► angivelserna på typskylten innan du ansluter produkten. Om du använder en förlängningskabel måste dess maximala eff ekt ► motsvara bakmaskinens. │ ■ 26    SBB 850 C1...
 • Page 30: Före Första Användningen

  Det är helt ofarligt och lukten försvinner efter en liten stund. Sörj för god ventilation, t ex genom att öppna ett fönster. │ SBB 850 C1    27 ■...
 • Page 31 Det måste höras en signal när man trycker på ► När bakmaskinen sätts på är vikten alltid någon av knapparna, förutom när produkten inställd på 1250 g. I program 6, 7, 11 och arbetar. 12 kan brödets vikt inte ställas in. │ ■ 28    SBB 850 C1...
 • Page 32: Program

  60 minuter. jästid gör brödet lättare och luftigare. För att avbryta processen i förtid trycker du på Start/Stopp tills det hörs en lång signal. Dra ut kontakten ur uttaget för att stänga av produkten. │ SBB 850 C1    29 ■...
 • Page 33: Timerfunktion

  Alla ingredienser bör ha rumstemperatur för att Om du råkar överskrida den möjliga tidsför- det ska jäsa så bra som möjligt. skjutningen kan du rätta till det med pilknap- 3) Bekräfta timerinställningen med Start/Stopp- knappen │ ■ 30    SBB 850 C1...
 • Page 34: Baka Bröd

  6 ur degen. Om du inte vill ta 7) Välj program med programvalsknappen ut degkrokarna 6 väntar du bara en stund. Alla val bekräftas med en hörbar signal. Programmet fortsätter automatiskt. 8) Välj ev. brödets storlek med knappen │ SBB 850 C1    31 ■...
 • Page 35 7. Om du ännu inte tagit ut degkrokarna: Om brödet inte lossnar från degkrokarna 6 tar du försiktigt bort degkrokarna 6 med degkrokslossa- ren 0 som ingår i leveransen. │ ■ 32    SBB 850 C1...
 • Page 36: Rengöring Och Skötsel

  Ytornas utseende kan förändras genom tiden fuktig trasa eller svamp. av fukt och ånga. Det innebär inte att funktion eller kvalitet försämras. Ta ut bakformen 7 och degkrokarna 6 ur ■ ugnsutrymmet innan de rengörs. │ SBB 850 C1    33 ■...
 • Page 37: Kassering

  Lämna in den till ett godkänt återvinningsföretag el- ler din kommunala avfallsanläggning för kassering. Följ gällande föreskrifter. Kontakta din avfallsan- läggning om du har några frågor. Lämna in allt förpackningsmaterial till miljövänlig återvinning. │ ■ 34    SBB 850 C1...
 • Page 38: Service

  (kassakvittot) och en be- skrivning av felet samt när det uppstod skickas in portofritt till den angivna serviceadressen. Dessa och många andra handböcker, produktfi lmer och mjukvaror kan laddas ned på www.lidl.service.com. │ SBB 850 C1    35 ■...
 • Page 39: Programförlopp

  * 3A innebär att efter 3 minuters knådning hörs 10 signaler samtidigt som ADD kommer upp på displayen. Det ska påminna dig om att det nu är dags att tillsätta ev. ingredienser som frukt eller nötter. │ ■ 36    SBB 850 C1...
 • Page 40 * 4A innebär att efter 4 minuters knådning hörs 10 signaler samtidigt som ADD kommer upp på displayen. Det ska påminna dig om att det nu är dags att tillsätta ev. ingredienser som frukt eller nötter. │ SBB 850 C1    37 ■...
 • Page 41 * 5A innebär att efter 5 minuters knådning hörs 10 signaler samtidigt som ADD kommer upp på displayen. Det ska påminna dig om att det nu är dags att tillsätta ev. ingredienser som frukt eller nötter. │ ■ 38    SBB 850 C1...
 • Page 42 Signaler som talar om att degkrokarna kan tas ut Jäsning 3 (min): Värme + knådning Gräddning (min): Jäsning 15 Jäs- 15 Jäs- 15 Jäs- ning ning ning Varmhållning (min) Tillsätta ingredienser (återstående timmar) Förinställning av tid │ SBB 850 C1    39 ■...
 • Page 43: Åtgärda Fel På Bakmaskinen

  Start/Stopp Kontrollera att kontakten verkligen sitter i uttaget. Produkten hackar sönder russinen i degen. För att undvika att ingredienser som russin och annan frukt hackas sönder ska de inte tillsättas förrän efter signalen. │ ■ 40    SBB 850 C1...
 • Page 46 Usuwanie usterek urządzenia ......... . .62 │ SBB 850 C1  ...
 • Page 47: Wstęp

  Nie używaj urządzenia do celów komercyjnych! wiednio przystosowane. Zakres dostawy Automat do pieczenia chleba Forma do pieczenia 2 haki do wyrabiania ciasta Miarka Łyżka z miarką Uchwyt do usuwania haków Instrukcja obsługi Informacje w skrócie Zeszyt z przepisami │ ■ 44    SBB 850 C1...
 • Page 48: Wskazówki Bezpieczeństwa

  By nie dopuścić do potknięć się i wypadków, urządzenie wypo- ► sażono w krótki kabel zasilający. Przed wyjmowaniem lub wkładaniem akcesoriów odczekaj na ► schłodzenie się urządzenia i wyjmij wtyk przewodu zasilającego z gniazda. │ SBB 850 C1    45 ■...
 • Page 49 Nie transportuj urządzenia, gdy znajduje się w nim gorąca lub ► płynna zawartość, np. marmolada. Zagrożenie odniesieniem obrażeń! W trakcie pracy nigdy nie dotykaj obracającego się haka do ► wyrabiania. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń! │ ■ 46    SBB 850 C1...
 • Page 50 (patrz zeszyt z przepisami). UWAGA– SZKODY MATERIALNE! Należy dopilnować, by otwory wentylacyjne urządzenia nie były ► zakryte. Niebezpieczeństwo przegrzania! W trakcie używania nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nad- ► zoru. │ SBB 850 C1    47 ■...
 • Page 51 Przed podłączeniem upewnij się, że rodzaj prądu i napięcie w ► sieci są zgodne z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Jeżeli używasz przedłużacza, maksymalna moc przedłużacza ► musi być równa lub większa od mocy urządzenia. │ ■ 48    SBB 850 C1...
 • Page 52: Przed Pierwszym Użyciem

  Ponieważ elementy grzewcze są lekko nasma- rowane, przy pierwszym uruchamianiu można poczuć lekki zapach smaru. Jest on nieszkodli- wy i z czasem ustąpi. Pamiętaj o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji w pomieszczeniu, np. poprzez otwarcie okna. │ SBB 850 C1    49 ■...
 • Page 53 Przy naciśnięciu każdego z przycisków musi ► Ustawieniem domyślnym przy włączeniu być słyszalny dźwięk. Nie dotyczy to urzą- urządzenia jest 1250 g. W programach 6, dzenia podczas pracy. 7, 11 i 12 nie można ustawiać masy chleba. │ ■ 50    SBB 850 C1...
 • Page 54: Programy

  Przedłużenie Start/Stop , aż włączy się długi sygnał dźwięko- czasu rośnięcia powoduje, że chleb staje się lżej- wy. Aby wyłączyć urządzenie, odłącz je od sieci szy i bardziej napowietrzony. elektrycznej. │ SBB 850 C1    51 ■...
 • Page 55: Funkcja Timera

  7. W razie przekroczenia żądanego przesunięcia ■ Wszystkie składniki powinny być ogrzane do czasu można skorygować ustawienie przyci- temperatury pokojowej, by umożliwić optymalną skiem strzałki pracę drożdży. │ ■ 52    SBB 850 C1...
 • Page 56: Pieczenie Chleba

  Jeśli nie chcesz wyjmować haka gramu . Każdy wybór zostanie potwierdzony do ugniatania ciasta 6, po prostu odczekaj sygnałem akustycznym. chwilę. Urządzenie będzie kontynuować program automatycznie. 8) Wybierz ewentualnie wielkość chleba przyci- skiem │ SBB 850 C1    53 ■...
 • Page 57 7. Jeśli wcześniej nie wyjąłeś haków do wyrabiania ciasta: Jeżeli chleb nie oddziela się od haków do wyra- biania 6, ostrożnie wyjąć haki do wyrabiania 6 dołączonym uchwytem do haków 0. │ ■ 54    SBB 850 C1...
 • Page 58: Czyszczenie I Pielęgnacja

  ściereczką lub gąbką. To nie oznacza żadnego pogorszenia działa- nia lub jakości. ■ Przed czyszczeniem wyjmij formę do czyszcze- nia chleba 7 i haki do wyrabiania ciasta 6 z komory pieczenia. │ SBB 850 C1    55 ■...
 • Page 59: Utylizacja

  Jeżeli wada jest objęta naszą gwarancją, otrzy- masz z powrotem naprawiony lub nowy produkt. Wykonanie naprawy lub wymiana produktu nie rozpoczyna biegu nowego okresu gwarancji. │ ■ 56    SBB 850 C1...
 • Page 60: Serwis

  Skontaktuj się najpierw z odpowiednim siły lub ingerencja w urządzenie, dokonywana poza punktem serwisowym. naszymi autoryzowanymi punktami serwisowymi, powodują utratę gwarancji. KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com │ SBB 850 C1    57 ■...
 • Page 61: Przebieg Programów

  * 3A oznacza, że po 3 minutach zagniatania rozlega się 10 sygnałów dźwiękowych i jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się komunikat „ADD“ . Oznacza to, że trzeba teraz dodać takie składniki, jak owoce czy orzechy. │ ■ 58    SBB 850 C1...
 • Page 62 * 4A oznacza, że po 4 minutach zagniatania rozlega się 10 sygnałów dźwiękowych i jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się komunikat „ADD“ . Oznacza to, że trzeba teraz dodać takie składniki, jak owoce czy orzechy. │ SBB 850 C1    59 ■...
 • Page 63 * 5A oznacza, że po 5 minutach zagniatania rozlega się 10 sygnałów dźwiękowych i jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się komunikat „ADD“ . Oznacza to, że trzeba teraz dodać takie składniki, jak owoce czy orzechy. │ ■ 60    SBB 850 C1...
 • Page 64 Wyrastanie 3 (min.) Podgrzewanie + zagniatanie Pieczenie (min.) Wyrastanie 15 wyra- 15 wyra- wyra- stanie stanie stanie Podgrzewanie (min.) Dodawanie składników (pozostałe godziny) Wstępne ustawienie 15 h 15 h 15 h 15 h czasu │ SBB 850 C1    61 ■...
 • Page 65: Usuwanie Usterek Urządzenia

  Sprawdź, czy prawidłowo nacisnąłeś przycisk Start/Stop Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona do gniazd- ka sieciowego. Automat sieka dodane rodzynki. Aby zapobiec posiekaniu dodatków, jakimi są owoce i orzechy należy dodać je do ciasta aż po zabrzmieniu sygnału. │ ■ 62    SBB 850 C1...
 • Page 68 Programų eiga ............80 Duonos kepimo automato veikimo trikčių šalinimas ......84 SBB 850 C1  ...
 • Page 69: Įžanga

  220 - 240 V ~ / 50 Hz Kepimo forma Galia 850 W 2 minkymo kabliai Matavimo indas Visos įrangos dalys, patiriančios sąlytį su Matavimo šaukštas maistu, yra nekenksmingos maistui. Minkymo kablių išėmimo įrankis Naudojimo instrukcija Trumpa informacija Receptų knygelė ■ 66    │ SBB 850 C1...
 • Page 70: Saugos Nurodymai

  Prieš išimdami arba įdėdami prietaiso priedus palaukite, kol prie- ► taisas atvės, ištraukite tinklo kištuką. Ilginamąjį laidą nutieskite taip, kad niekas negalėtų už jo užkliūti ► ar netyčia jo patraukti. SBB 850 C1    67 ■ │...
 • Page 71 Naudodami prietaisą niekada nesilieskite prie besisukančių minkymo ► kablių. Kyla pavojus susižaloti! Prietaisui veikiant, liečiamasis paviršius gali būti labai karštas. ► Pavojus nusideginti! Dėmesio! Karštas paviršius! Prietaisui veikiant, jo dalys labai įkaista! Pavojus nusideginti! ■ 68    │ SBB 850 C1...
 • Page 72 Niekada nestatykite prietaiso ant arba šalia dujinės ar elektrinės ► viryklės, karštos orkaitės ar kitų šilumos šaltinių bei prie jų. Perkai- timo pavojus! Naudojant gamintojo nerekomenduojamus priedus prietaisas gali ► sugesti. Prietaisą naudokite tik nurodytai paskirčiai. Kitaip nustoja galioti garantija. SBB 850 C1    69 ■ │...
 • Page 73 Prieš prijungdami prietaisą patikrinkite, ar elektros srovės rūšis ir ► maitinimo įtampa atitinka prietaiso duomenų lentelėje nurodytus duomenis. Jei naudojate ilginamąjį laidą, didžiausia leidžiamoji laido galia ► turi atitikti duonos kepimo automato galią. ■ 70    │ SBB 850 C1...
 • Page 74: Prieš Naudojant Pirmą Kartą

  , kol pasigirs ilgas garsinis signalas. NURODYMAS Kaitinamieji elementai plonai padegti tepamo- siomis medžiagomis, todėl naudojant prietaisą pirmą kartą gali būti juntamas nestiprus kvapas. Jis nekenksmingas ir greitai pranyksta. Pasirūpin- kite tinkamu vėdinimu, pvz., atidarykite langą. SBB 850 C1    71 ■ │...
 • Page 75 Paspaudus bet kurį mygtuką, turi suskambėti NURODYMAS garsinis signalas; jis neskamba tik kai prietaisas veikia. ► Įjungus prietaisą, iš anksto nustatoma 1 250 g. Naudodami 6, 7, 11 ir 12 programas, duonos svorio nustatyti negalite. ■ 72    │ SBB 850 C1...
 • Page 76: Programos

  šokolado arba daugiau cukraus, kepti. Ši kite ir laikykite nuspaustą įjungimo / sustabdymo duona ilgiau kyla, todėl yra lengvesnė ir puresnė. mygtuką , kol pasigirs ilgas garsinis signalas. Norėdami išjungti prietaisą, išjunkite jį iš elektros tinklo. SBB 850 C1    73 ■ │...
 • Page 77: Laikmačio Funkcija

  Kad mielės kuo geriau fermentuotųsi, visos kepimo ir atidėjimo trukmė. sudedamosios dalys turėtų būti kambario Jei viršijote galimą atidėjimo trukmę, ją rody- temperatūros. klės mygtuku galite koreguoti. 3) Laikmačio nuostatą patvirtinkite įjungimo / sustabdymo mygtuku ■ 74    │ SBB 850 C1...
 • Page 78: Duonos Kepimas

  Kiekviena įvestis galite ištraukti minkymo kablius 6 iš tešlos. patvirtinama garsiniu signalu. Jei minkymo kablių 6 išimti nenorite, tiesiog palaukite. Prietaisas automatiškai tęsia pro- 8) Prireikus mygtuku pasirinkite duonos dydį. gramą. SBB 850 C1    75 ■ │...
 • Page 79 7. palaukite, kol jis atvės. Jei prieš tai neišėmėte minkymo kablių: Jei duona nuo minkymo kablių 6 neatlimpa, atsar- giai išimkite minkymo kablius 6 rinkinyje esančiu minkymo kablių išėmimo įrankiu 0. ■ 76    │ SBB 850 C1...
 • Page 80: Valymas Ir Priežiūra

  Jų veikimas arba kokybė dėl to ■ Korpusą ir dangtelį taip pat valykite tik drėgna nepablogėja. šluoste arba kempine. Prieš valydami kepimo formą 7 ir minkymo ■ kablius 6, išimkite juos iš kepimo ertmės. SBB 850 C1    77 ■ │...
 • Page 81: Utilizavimas

  Jei trūkumui taikoma mūsų garantija, jums grąžin- sime sutaisytą arba pristatysime naują gaminį. Sutaisius ar pakeitus gaminį, garantijos teikimo laikotarpis nepratęsiamas. ■ 78    │ SBB 850 C1...
 • Page 82: Priežiūra

  čekį kaip pirkimo dokumentą ir gaminio numerį (pvz., IAN 12345). ■ Gaminio numerį rasite prietaiso duomenų lentelėje, išgraviruotą ant naudojimo instrukcijos viršelio (apačioje kairėje) arba užklijuotą prietai- so užpakalinėje pusėje ar apačioje. SBB 850 C1    79 ■ │...
 • Page 83: Programų Eiga

  15 h nustatymas * 3A reiškia, kad minkius 3 minutes suskamba 10 garsinių signalų ir kartu matomas ekrano rodmuo „ADD“ . Taip jums primenama, kad jau galite dėti sudedamąsias dalis, pvz., vaisius arba riešutus. ■ 80    │ SBB 850 C1...
 • Page 84 15 h nustatymas * 4A reiškia, kad minkius 4 minutes suskamba 10 garsinių signalų ir kartu matomas ekrano rodmuo „ADD“ . Taip jums primenama, kad jau galite dėti sudedamąsias dalis, pvz., vaisius arba riešutus. SBB 850 C1    81 ■ │...
 • Page 85 15 h nustatymas * 5A reiškia, kad minkius 5 minutes suskamba 10 garsinių signalų ir kartu rodomas ekrano rodmuo „ADD“ . Taip jums primenama, kad jau galite dėti sudedamąsias dalis, pvz., vaisius arba riešutus. ■ 82    │ SBB 850 C1...
 • Page 86 15 kildi- 15 kildi- nimas nimas nimas Šiltasis laikymas (minutėmis) Netaikoma Sudedamųjų dalių pridėjimas Netai- Netai- Netai- Netaikoma Netaikoma (likęs laikas koma koma koma valandomis) Išankstinis laiko 15 h 15 h 15 h Netaikoma 15 h nustatymas SBB 850 C1    83 ■ │...
 • Page 87: Duonos Kepimo Automato Veikimo Trikčių Šalinimas

  Patikrinkite, ar tinkamai paspaustas įjungimo / sustabdymo mygtukas Patikrinkite, ar tinklo kištukas įjungtas į elektros tinklą. Prietaisas smulkina įdėtas razinas. Kad priedai, pvz., vaisiai arba riešutai, nebūtų smulkinami, juos į tešlą dėkite tik po signalo. ■ 84    │ SBB 850 C1...
 • Page 90 Fehlerbehebung Brotbackautomat ........106 DE │ AT │ CH │ SBB 850 C1    87...
 • Page 91: Einleitung

  Benutzen Sie das Gerät nicht gewerblich! Alle Teile dieses Gerätes, welche mit Lebensmitteln in Berührung kommen, sind Lieferumfang lebensmittelecht. Brotbackautomat Backform 2 Knethaken Messbecher Messlöff el Knethakenentferner Bedienungsanleitung Kurzinformation Rezeptheft │ DE │ AT │ CH ■ 88    SBB 850 C1...
 • Page 92: Sicherheitshinweise

  Lassen Sie das Gerät abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker, ► bevor Sie Teile des Zubehörs herausnehmen oder einsetzen. Verlegen Sie ein Verlängerungskabel so, dass niemand darüber ► stolpern und unbeabsichtigt daran ziehen kann. DE │ AT │ CH │ SBB 850 C1    89 ■...
 • Page 93 Kommen Sie nie während der Benutzung mit den rotierenden Knet- ► haken in Berührung. Es besteht Verletzungsgefahr! Während des Betriebs kann die Temperatur der berührbaren Ober- ► fl äche sehr hoch sein. Verbrennungsgefahr! │ DE │ AT │ CH ■ 90    SBB 850 C1...
 • Page 94 Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze des Gerätes nicht ► verdeckt werden. Überhitzungsgefahr! Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nie unbeaufsichtigt! ► Das Gerät nur innerhalb von Gebäuden benutzen. ► DE │ AT │ CH │ SBB 850 C1    91 ■...
 • Page 95 Überprüfen Sie vor dem Anschluss, ob Stromart und Netzspan- ► nung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, muss die maximal ► zulässige Leistung des Kabels der Leistung des Brotbackautomaten entsprechen. │ DE │ AT │ CH ■ 92    SBB 850 C1...
 • Page 96: Vor Dem Ersten Gebrauch

  Inbetriebnahme zu leichter Geruchsbildung kommen. Diese ist unschädlich und hört nach kurzer Zeit auf. Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, öff nen Sie zum Beispiel ein Fenster. DE │ AT │ CH │ SBB 850 C1    93 ■...
 • Page 97 Gerät in Betrieb ist. ► Die Voreinstellung beim Einschalten des Gerätes ist 1250 g. Bei den Programmen 6, 7, 11 und 12 können Sie das Brotgewicht nicht einstellen. │ DE │ AT │ CH ■ 94    SBB 850 C1...
 • Page 98: Programme

  , bis ein zusätzlichem Zucker. Durch eine längere Aufgeh- langer Signalton ertönt. Um das Gerät auszuschalten, phase wird das Brot leichter und luftiger. trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. DE │ AT │ CH │ SBB 850 C1    95 ■...
 • Page 99: Timer-Funktion

  Bei einer Überschreitung der möglichen Zeit- der Hefe zu erhalten. verschiebung können Sie mit der Pfeiltaste die Zeit korrigieren. 3) Bestätigen Sie die Einstellung des Timers mit der Start/Stop-Taste │ DE │ AT │ CH ■ 96    SBB 850 C1...
 • Page 100: Brot Backen

  Wenn Sie die Knethaken 6 nicht entfernen Signalton bestätigt. wollen, warten Sie einfach ab. Das Gerät setzt das Programm automatisch fort. 8) Wählen Sie gegebenenfalls die Größe des Brotes mit der Taste DE │ AT │ CH │ SBB 850 C1    97 ■...
 • Page 101 Falls Sie die Knethaken nicht schon vorher entnommen haben: Löst sich das Brot nicht von den Knethaken 6, entfernen Sie vorsichtig die Knethaken 6 mit dem beiliegenden Knethakenentferner 0. │ DE │ AT │ CH ■ 98    SBB 850 C1...
 • Page 102: Reinigung Und Pfl Ege

  Wischen Sie das Gehäuse und den Deckel Nehmen Sie vor der Reinigung die Backform 7 ebenfalls nur mit einem feuchten Tuch oder ■ und die Knethaken 6 aus dem Backraum. Schwamm ab. DE │ AT │ CH │ SBB 850 C1    99 ■...
 • Page 103: Entsorgung

  Wenn der Defekt von unserer Garantie gedeckt ist, erhalten Sie das reparierte oder ein neues Produkt zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Produkts beginnt kein neuer Garantiezeitraum. │ DE │ AT │ CH ■ 100    SBB 850 C1...
 • Page 104: Service

  BURGSTRASSE 21 ■ Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon 44867 BOCHUM und die Artikelnummer (z. B. IAN 12345) als GERMANY Nachweis für den Kauf bereit. www.kompernass.com DE │ AT │ CH │ SBB 850 C1    101 ■...
 • Page 105: Programmablauf

  * 3A heißt, dass nach den 3 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. │ DE │ AT │ CH ■ 102    SBB 850 C1...
 • Page 106 * 4A heißt, dass nach den 4 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. DE │ AT │ CH │ SBB 850 C1    103 ■...
 • Page 107 * 5A heißt, dass nach den 5 Minuten kneten 10 Signaltöne erklingen und gleichzeitig die Displayanzeige „ADD“ erscheint. Dies erinnert Sie daran, dass Sie nun Zutaten wie Früchte oder Nüsse hinzugeben können. │ DE │ AT │ CH ■ 104    SBB 850 C1...
 • Page 108 Gehen 2 (Min) Signaltöne zum entfer- nen der Knethaken Gehen 3 (Min) Hitze + kneten Backen (Min) Gehen Gehen Gehen Gehen Warmhalten (Min) Zutaten hinzugeben (Stunden verbleibend) Voreinstellung der Zeit DE │ AT │ CH │ SBB 850 C1    105 ■...
 • Page 109: Fehlerbehebung Brotbackautomat

  Das Gerät zerhackt die beigegebenen Rosinen. Um das Zerkleinern von Zutaten wie Obst oder Nüssen zu vermeiden, geben Sie diese erst nach Ertönen des Signals zum Teig. │ DE │ AT │ CH ■ 106    SBB 850 C1...
 • Page 110 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Informationsstatus Stan informacji · Informacijos data · Stand der Informationen: 08 / 2016 · Ident.-No.: SBB850C1-082016-2 IAN 278855...

Table of Contents