Download Print this page

Advertisement

VIANETSINTÄ
VIANETSINTÄ
Seuraavassa kuvatut ilmiöt eivät ole merkki toimintahäiriöstä.
Seuraavassa kuvatut ilmiöt eivät ole merkki toimintahäiriöstä.
Ilmiö
Ilmiö
Sisäyksiköstä tulee sumua.
Veden virtauksen ääni toiminnan aikana.
Huoneessa on omituinen haju.
Sisätuuletin pysähtyy ajoittain automaattisen
tuulettimen nopeuden asetuksen aikana.
Ilmavirtaus jatkuu, vaikka toiminto on päättynyt. • Sisäyksikköön jääneen lämmön poistaminen (enintään 30 sekuntia).
Toiminta viivästyy muutamilla minuuteilla
uudelleen käynnistämisen jälkeen.
Ulkoyksiköstä tulee vettä/höyryä.
Ajastimen indikaattori palaa jatkuvasti.
Virran indikaattori vilkkuu laitteen toiminnan
aikana ja sisätuuletin on pysähtynyt.
Sisätuuletin pysähtyy ajoittain
lämmitystoiminnan aikana.
Virran indikaattori vilkkuu ennen yksikön
kytkemistä päälle.
Käytön aikana kuuluu murtumiselta kuulostava
ääni.
Tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen.
Ilmiö
Ilmiö
Lämmitys/jäähdytys ei ole tehokasta.
Äänekäs toiminnan aikana.
Kauko-ohjain ei toimi.
(Näyttö on himmeä tai kaukosäätimen signaali
heikko.)
Yksikkö ei toimi.
Laite ei vastaanota kaukosäätimen signaalia.
Laitteen toiminta keskeytyy ja ajastimen indikaattori vilkkuu.
Laitteen toiminta keskeytyy ja ajastimen indikaattori vilkkuu.
Selvitä virhekoodi kaukosäätimen avulla.
Paina 5
1
sekunnin
ajan.
Paina 5
3
sekunnin ajan
poistuaksesi
tarkistustilasta.
4
Sammuta laite ja ilmoita virhekoodi valtuutetulle jälleenmyyjälle.
Syy
Syy
• Vesi tiivistyy jäähdytystoiminnan seurauksena.
• Jäähdytysaine virtaa laitteen sisällä.
• Kyseessä voi olla seinistä, matosta, huonekaluista tai vaatteista tuleva
kostea haju.
• Tämä auttaa poistamaan ympäröivät hajut.
• Viivästyminen suojaa yksikön kompressoria.
• Putkissa tapahtuu tiivistymistä tai höyrystymistä.
• Ajastimen asetus toistuu päivittäin asetuksen jälkeen.
• Yksikkö on sulatustilassa, ja sulanut jää virtaa ulos ulkoyksiköstä.
• Tahattoman jäähdytysvaikutuksen ehkäisemiseksi.
• Tämä on alustava vaihe valmisteltaessa laitteen toimintaa, kun ON-ajastin
on asetettu päälle.
• Laite laajenee tai vetäytyy lämpötilan vaihteluiden vaikutuksesta.
Tarkista
Tarkista
• Aseta oikea lämpötila.
• Sulje ovet ja ikkunat.
• Puhdista tai vaihda suodattimet.
• Poista mahdolliset esteet ilman tulo- ja poistoaukoista.
• Tarkista, onko yksikkö asennettu vinoon.
• Sulje takapaneeli oikein.
• Aseta paristot laitteeseen oikein.
• Vaihda paristot tarvittaessa.
• Tarkista, onko vikavirtakytkin lauennut.
• Tarkista, onko ajastin käytössä.
• Varmista, ettei kaukosäätimen ja laitteen välissä ole esteitä.
• Loistevalaistus saattaa häiritä kaukosäätimen signaalin kulkua. Ota
yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.
Paina, kunnes kuulet
2
äänimerkin. Kirjoita
sen jälkeen vikakoodi
muistiin.
Huom.:
• Joidenkin virheiden yhteydessä
laite voidaan käynnistää
uudelleen rajoitetuin toiminnoin.
Tällöin laite antaa aluksi 4
äänimerkkiä.
25

Advertisement

This manual also for:

Cu-ce9jke, Cs-ce12jke, Cu-ce12jke

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: