Download Print this page

Advertisement

SÄÄNNÖSTIETOJA
SÄÄNNÖSTIETOJA
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (lapset mukaan lukien) käytettäväksi,
joilla on fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet, ellei heidän turvallisuudestaan
vastaava henkilö valvo laitteen käyttöä tai opasta sen käytössä. Lapsia on valvottava, jotta he
eivät pääse leikkimään laitteella.
KÄYTTÖOLOSUHTEET
KÄYTTÖOLOSUHTEET
Käytä tätä ilmastointilaitetta seuraavissa lämpötiloissa
Lämpötila (°C)
Korkeintaan
JÄÄHDYTYS
Vähintään
Korkeintaan
LÄMMITYS
Vähintään
HUOMAA: • Kun ulkolämpötila on edellä mainitun lämpötila-alueen ulkopuolella,
lämmitysteho laskee huomattavasti ja ulkoyksikkö voi pysähtyä
suojauksen ohjausta varten.
* DBT: Kuiva lämpötila
* WBT: Märkä lämpötila
Tietoja vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävittämisestä
Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai niihin liitetyissä dokumenteissa tarkoittavat, että käytettyjä sähkö- ja
elektroniikkalaitteita sekä paristoja ei tule sekoittaa tavalliseen kotitalousjätteeseen.
Vanhojen tuotteiden ja käytettyjen paristojen asianmukainen käsittely, talteen ottaminen ja kierrätys edellyttävät niiden
viemistä tarjolla oleviin keräyspisteisiin kansallisten määräysten sekä direktiivien 2002/96/EC ja 2006/66/EC mukaisesti.
Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja sekä ehkäisemään ihmisen
terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen jätteenkäsittely voi aiheuttaa.
Ota yhteys asuinkuntasi viranomaisiin, jätteenkäsittelystä vastaavaan tahoon tai tuotteiden ostopaikkaan saadaksesi
lisätietoja vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä.
Tuotteiden epäasianmukaisesta hävittämisestä saattaa seurata kansallisessa lainsäädännössä määrätty rangaistus.
Yrityksille Euroopan unionissa
Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä saat jälleenmyyjältä tai tavarantoimittajalta.
[Tietoja hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolella]
Nämä merkinnät ovat voimassa ainoastaan Euroopan unionin alueella. Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai jälleenmyyjään
saadaksesi tietoja oikeasta jätteenkäsittelymenetelmästä.
Paristomerkintää koskeva huomautus (alla kaksi esimerkkiä merkinnöistä):
Pb
Tämä merkki voi olla käytössä yhdessä kemiallisen merkinnän kanssa. Siinä tapauksessa merkki noudattaa kyseistä
kemikaalia koskevan direktiivin vaatimuksia.
• Älä käynnistä laitetta lattian vahauksen aikana. Kun vahaus on tehty, tuuleta huone huolellisesti, ennen kuin käytät laitetta.
• Älä asenna laitetta öljyiseen tai savuiseen tilaan.
Sisällä
Ulkona
*DBT
*WBT
*DBT
32
23
43
16
11
16
30
-
24
16
-
-15
Kiitos, että valitsit Panasonic
ilmastointilaitteen
SISÄLLYSLUETTELO
SISÄLLYSLUETTELO
TURVATOIMET
SÄÄNNÖSTIETOJA
TUOTTEEN KUVAUS JA
TOIMINTA
*WBT
HOITO JA PUHDISTUS
26
11
VIANETSINTÄ
18
-6
PIKAOPAS
HUOM. :
HUOM. :
Tämän käyttöohjeen kuvilla on
vain selittävä tehtävä, ja ne voivat
poiketa itse yksiköstä. Muutoksia
voidaan tehdä ilman ilmoitusta
tulevasta parannuksesta.
20
21
22~23
24
25
TAKAKANSI
21

Advertisement

This manual also for:

Cu-ce9jke, Cs-ce12jke, Cu-ce12jke

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: