Download Print this page

Advertisement

Å SLÅ ENHETEN PÅ ELLER AV
• Vennligst vær oppmerksom på AV indikasjonen på
fjernkontrollens kontrolldisplay for å forhindre enheten
fra å starte/stoppe ved en feil.
STILLE INN TEMPERATUREN
• Utvalgsområde: 16°C ~ 30°C (Gjelder ikke for VIFTE
modus).
• Det kan være energibesparende å drive enheten på
anbefalt temperatur.
VARMEMODUS : 20°C ~ 24°C.
KJØLEMODUS : 26°C ~ 28°C.
TØRRMODUS : 1°C ~ 2°C lavere enn romtemperatur.
Å VELGE OPERASJONSMODUS
AUTOMODUS - Enklere for deg
• Enheten velger driftsmodus hver 30. minutter
iht. temperaturinnstillingen, utetemperatur og
romtemperatur. Når driftsmodusen velges blinker
strømindikatoren.
VARMEMODUS - For å få varm luft
• Enheten bruker en stund for å varmes opp.
Strømindikatoren blinker under denne operasjonen.
KJØLEMODUS - For å få kald luft
TØRRMODUS - For å avfukte luften
• Enheten opererer med lav viftefart for å gi en forsiktig
kjøleoperasjon.
VIFTE modus - Sirkulere luften i rommet
JUSTERE VIFTEHASTIGHET
(5 ALTERNATIVER)
• For AUTO, blir innendørsviften automatisk justert i
henhold til operasjonsmodus.
JUSTERE VERTIKAL
LUFTSTRØMRETNING
(5 ALTERNATIVER)
• Holder rommet ventilert.
• Hvis AUTO er innstilt, svinger luftspjeldene opp/ned
automatisk.
• I varmemodus, blåser luften horisontalt en stund, og
deretter starter den å blåse nedover.
STILLE INN TIDSUR
STILLE INN TIDSUR
POWER
• Å slå enheten PÅ eller AV på et bestemt tidspunkt.
Velg ON eller
OFF tidsur.
• For å avbryte tidsstyringen, må du trykke
, og deretter
• Når timeren er stilt til PÅ, kan enheten starte tidligere
(opp til 35 minutter) før den aktuelle innstilte tiden for å
greie å oppnå den bestemte temperaturen tidsnok.
• Timeroperasjonen er basert på klokkens innstilling
på fjernkontrollen og repeterer dette daglig når den
er stilt inn. For innstilling av klokken, vennligst henvis
til Forberedelse av fjernkontrollen på baksiden av
dekselet.
• Hvis timeren blir slettet manuelt eller på grunn av
strømfeil, kan du gjenopprette den tidligere innstillingen
(når strømmen er gjenopprettet) ved å trykke på
VALGFRIE INNSTILLINGER
VALGFRIE INNSTILLINGER
Trykk og hold i 5 sekunder for å dempe
eller gjenopprette klarheten på enhetens
indikator.
Trykk og hold i ca 10 sekunder for å vise
temperaturinnstillingen i °C eller °F.
Trykk og hold i ca 5 sekunder for å vise
12-timer (am/pm) eller 24-timersvisning.
CLOCK
Trykk for å gjenopprette fjernkontrollens
standardinnstilling.
Brukes ikke i normale operasjoner.
,
Bruk gardiner for å skjerme av sollyset og
utendørsvarmen og for å redusere strømforbruket
under kjølemodus.
TIMER
Still inn tiden.
Bekreft.
.
eller
.
17

Advertisement

This manual also for:

Cu-ce9jke, Cs-ce12jke, Cu-ce12jke

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: