Download Print this page

Advertisement

FEJLFINDING
FEJLFINDING
De følgende symptomer er ikke udtryk for funktionsfejl.
De følgende symptomer er ikke udtryk for funktionsfejl.
Symptom
Symptom
Der kommer tåge ud af indendørsenheden.
Lyden af strømmende vand kan høres under
drift.
Der er en mærkelig lugt i rummet.
Indendørsventilatoren stopper med
mellemrum i forbindelse med automatisk
ventilatorindstilling.
Luftstrømmen fortsætter efter afsluttet drift.
Driften forsinkes i nogle få minutter efter
genstart.
Udendørsenheden udsender vand/damp.
Timerindikatoren er altid tændt.
Driftsindikator blinker under driften, og
indendørsventilatoren er standset.
Indendørsventilatoren stopper med mellemrum
i forbindelse med opvarmningstilstand.
Strømindikatoren blinker, inden apparet bliver
tændt.
Det lyder som om noget revner, når enheden
bruges.
Kontroller følgende, før service tilkaldes.
Kontroller følgende, før service tilkaldes.
Symptom
Symptom
Opvarmnings-/køletilstanden fungerer ikke
effektivt.
Støj under driften.
Fjernbetjeningen virker ikke.
(Displayet eller sendesignalet er svagt.)
Anlægget virker ikke.
Anlægget modtager ikke signal fra
fjernbetjeningen.
Anlægget stopper, og timerindikatoren blinker.
Anlægget stopper, og timerindikatoren blinker.
Brug fjernbetjeningen til at hente fejlkoden.
Tryk i 5
1
sekunder.
Tryk i 5
3
sekunder for
at afslutte
kontrol.
4
Sluk for enheden, og giv besked om fejlkoden til den autoriserede forhandler.
Årsag
Årsag
• Kondenseringsvirkning på grund af køleprocessen.
• Kølemiddelstrømning i anlægget.
• Dette kan evt. være en fugtig lugt afgivet af tapet, gulvtæppe, møbler eller
tøj.
• Dette medvirker til at fjerne de omgivende lugte.
• Udledning af restvarme fra indendørsenheden (maksimalt 30 sekunder).
• Forsinkelsen er en beskyttelse af anlæggets kompressor.
• Der forekommer kondensering eller fordampning på rørene.
• Indstillingen på timeren gentages dagligt, når den først er foretaget.
• Anlægget kører i afrimningstilstand, og den smeltede rim aftappes fra
udendørsenheden.
• For at undgå utilsigtet kølevirkning.
• Det er et indledende skridt til forberedelse af drift, når ON-timeren er blevet
indstillet.
• Temperaturændringer kan få det materiale, som enheden er lavet af, til at
udvide sig eller trække sig sammen.
Kontrol
Kontrol
• Indstil temperaturen korrekt.
• Luk alle døre og vinduer.
• Rens eller udskift fi ltrene.
• Fjern alle forhindringer i luftindtags- og aftræksåbninger.
• Kontroller, om anlægget er blevet installeret på et hældende underlag.
• Luk frontpanelet korrekt.
• Isæt batterierne korrekt.
• Udskift svage batterier.
• Kontroller, om effektafbryderen er blevet aktiveret.
• Kontroller, om timere er blevet indstillet.
• Sørg for, at modtageren ikke er blokeret.
• Nogle lysstofrør kan forstyrre signalet. Kontakt en autoriseret forhandler.
Tryk, indtil du hører
2
en bippelyd, og skriv
så fejlkoden ned.
Bemærk:
• For visse fejl kan det være
nødvendigt at genstarte
apparatet med begrænset
funktion i 4 trin under opstart.
31

Advertisement

This manual also for:

Cu-ce9jke, Cs-ce12jke, Cu-ce12jke

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: