Download Print this page

Advertisement

PRODUKTOVERSIGT OG BETJENING
PRODUKTOVERSIGT OG BETJENING
Luftfi lter
Frontpanel
Lodret
luftstrømningsspjæld
• Kan indstilles
manuelt.
Vandret
luftstrømningsspjæld
• Må ikke indstilles
Fjernbetjeningens
display
28
Super alleru-buster-fi lter
manuelt.
Modtager
Maksimal rækkevidde: 8m
Knappen auto OFF/ON (auto-tænd/sluk)
• Bruges, når fjernbetjeningen er forlagt
eller ikke fungerer.
Handling
Tryk en gang.
Tryk, og hold nedtrykket, til du
hører et bip, og slip så.
Tryk, og hold nedtrykket, til du
hører et bip, og slip så.
Tryk, og hold nedtrykket, til du
hører to bip, og slip så.
Tryk på knappen for at slukke.
INDIKATOR
(Grøn)
POWER
(Orange)
TIMER
Funktion
Autofunktion
Køling
Opvarmning

Advertisement

This manual also for:

Cu-ce9jke, Cs-ce12jke, Cu-ce12jke

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: